Warsztaty biznesowe – studia stacjonarne rok 1 Zajęcia odbywają

advertisement
Warsztaty biznesowe – studia stacjonarne rok 1
Zajęcia odbywają się na Wydziale Zarządzania ul. Matejki 22/26
Grupa 1
17.03
24.03
31.03
07.04
21.04
28.04
9.00-10.30
Etyka (F)
sala 216
Joanna Sidowska
9.00-10.30
outsourcing (I)
sala 216
8.00-9.30
Basic HR (HP) sala
211
9.00-10.30
procesy księgowe
(i)
sala 216
9.00-10.30
umiejętności
miękkie (I)
sala 211
9.00-10.30
analiza finansowa
(HP) sala 216
10.45-12.15
Skuteczna
komunikacja (HP)
sala 211
12.30-13.15
Skuteczna
komunikacja (HP)
sala 211
10.45-12.15
multinational team
(I) sala 211
9.45-10.30
Basic HR (HP) sala
211
10.45-12.15
procesy księgowe
(I)
sala 216
10.45-12.15
umiejętności
miękkie (I)
sala 211
12.30-13.25
umiejętności
miękkie (I)
sala 211
10.45-11.30
analiza finansowa
(HP) sala 216
10.45-12.15 Lean
management (F)
sala 216
Magdalena Kociuba
12.05
11.30-13.00
Aula A
Zaliczenie
Grupa 2
17.03
24.03
31.03
07.04
21.04
28.04
12.05
8.00-9.30
Skuteczna
komunikacja (HP)
sala 211
9.00-10.30
multinational team
(I) sala 211
9.00-10.30
Lean management
(F)
sala 206
M. Kociuba
9.00-10.30
umiejętności
miękkie (I) sala 211
9.00-10.30
procesy księgowe
(I)sala 216
11.45-13.15
analiza finansowa
(HP) sala 216
11.30-13.00
Aula A zaliczenie
9.45-10.30
Skuteczna
komunikacja (HP)
sala 211
10.45-12.15
Etyka (F) sala 216
Joanna Sidowska
10.45-12.15
outsourcing (I)
sala 216
10.45-12.15
basic HR(HP) sala
211
10.45-12.15
umiejętności
miękkie (I)
sala 211
12.30-13.25
umiejętności
miękkie (I)sala 211
10.45-12.15
procesy księgowe
(I)
sala 216
13.30-14.15
analiza finansowa
(HP) sala 216
12.30-13.15
basic HR n(HP) sala
211
Warsztaty biznesowe – studia stacjonarne rok 2
Zajęcia odbywają się na Wydziale Zarządzania ul. Matejki 22/26
Grupa 1
17.03
12.30-14.00
quality overview
(F) sala 216
Paulina
Banaszewska
14.15-15.00
quality overview
(F) sala 216
Paulina
Banaszewska
15.10-16.40
praktyczne
zagadnienia HR
(I) sala211
24.03
12.30-14.00 quality
management (F)
sala 211
Paulina Banaszewska
31.03
12.30-14.00
umiejetności miękkie
(I) sala 216
07.04
12.30-14.00
podstawy SAP (I)
sala 211
21.04
9.00-10.30 exel
(HP)
sala 01
28.04
10.45-12.15
zarządzanie
zakupami (I) sala
211
14.15-15.45 MDM w
supply chain (I) sala
211
14.15-15.45
umiejętności miękkie
(I) sala 216
14.15-15.45
podstawy SAP (I)
sala 211
10.45-12.15 exel
(HP)
sala 01
12.30-14.00
praktyczne zob
(HP) sala 311
12.05
11.30-13.00
Aula A
test
14.15-15.45
praktyczne zob
(HP) sala 311
Grupa 2
17.03
13.30-15.00
praktyczne
zagadnienia HR
(I) sala211
24.03
12.30-14.00
quality overview (F)
sala 216
Paulina Banaszewska
31.03
13.15-14.45
podstawy SAP (I) sala
211
07.04
12.30-14.00
umiejetności
miękkie (I) sala 216
21.04
12.30-14.00
praktyczne zob
(HP) sala 216
28.04
9.00-10.30 exel
(HP)
sala 01
15.10-16.40
quality
management (F)
sala 216 Paulina
Banaszewska
14.15-15.00 quality
overview (F) sala 216
Paulina Banaszewska
15.00-16.30
podstawy SAP (I) sala
211
14.15-15.45
umiejetności
miękkie (I) sala 216
14.15-15.45
praktyczne zob
(HP) sala 216
10.45-12.15 exel
(HP)
sala 01
16.00-17.30 MDM w
supply chain (I) sala
211
12.30-14.00
zarządzanie
zakupami (I) sala
211
12.05
11.30-13.00
Aula A
test
Warsztaty biznesowe – studia niestacjonarne rok 1
Zajęcia odbywają się na w siedzibach firm Infosys i Fujitsu
17.03 (4g)
24.03 (4g)
31.03 (4g)
21.04
16.00-16.45
outsourcing (I)
16.00-17.30
ETYka (F)
Prowadzący: Joanna
Sidowska
16.00-16.45
multinational teams
(I)
15.45-17.15
17.00-18.30
procesy księgowe
(I)
17.45-19.15
17.00-19.15
lean management (F) umiejętności
Prowadzą cy:
miękkie (I)
Magdalena Kociuba
17.30-19.00
Warsztaty biznesowe – studia niestacjonarne rok 1
Zajęcia odbywają się na w siedzibach firm Infosys i Fujitsu
17.03 (4g)
16.00-17.30
umiejętności
miękkie (I)
17.45-19.15
MDM w Supply
chain
24.03
31.03 (3g)
07.04 (3g)
21.04 (2g)
16.00-17.30 quality
overview (F)
Prowadzący:
Paulina
Banaszewska
17.45-18.30 quality
overview (F)
Prowadzący:
Paulina
Banaszewska
15.00-15.45
Zarządzanie zakupami
16.00-17.30
quality
managemant (F)
Paulina
Banaszewska
16.00-16.45
praktyczne
zagadnienia HR (I)
17.00-18.30
Podstawy SAP (I)
Download