Zmiana limitow i danych personalnych

advertisement
Załącznik nr 8
do Instrukcji funkcjonowania i obsługi kart płatniczych
w Banku Spółdzielczym w Wolinie
Bank Spółdzielczy w Wolinie
ZMIANA LIMITÓW I DANYCH PERSONALNYCH
Proszę o dokonanie zmian parametrów karty nr: |_
Wydanej do rachunku nr :
_|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _|
|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_
Dane personalne posiadacza/użytkownika karty (aktualne)
Imię:
Nazwisko:
 ZMIANA LIMITÓW DO KARTY:
 zmiana limitu dziennego dla operacji bezgotówkowych,
Dotychczasowy limit
|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _| zł.
Nowy limit
|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|
zł
 zmiana limitu dziennego dla wypłat gotówki:
Dotychczasowy limit |_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _| zł
Nowy limit
|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|
zł
 ZMIANA DANYCH PERSONALNYCH:
 zmiana nazwiska
Dotychczasowe dane personalne
Nowe dane personalne
Imię
Imię
|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|
Nazwisko
|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|
Nazwisko
|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|
 zmiana rodzaju, serii i nr dowodu tożsamości
Dotychczasowy numer dokumentu tożsamości
|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|
Nowy numer dokumentu tożsamości
_| |_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|
_| |_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|
D- dowód osobisty, P- Paszport
 ZMIANA DANYCH ADRESOWYCH:
Adres stałego zameldowania/adres do korespondencji:
Dotychczasowe dane:
Kod
|_ _|_ _|
- |_
_|_ _|_ _|
poczta
Nowe dane:
Kod
|_ _|_ _|
- |_
_|_ _|_ _|
poczta
|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|
|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|
Miejscowość
Miejscowość
|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|
|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|
Ulica |_
Ulica |_
_|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|
nr domu/ mieszkania
|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|
/ |_
nr domu/ mieszkania
_|_ _|_ _|_ _|
 ZMIANA numeru telefonu: dotychczasowy |_
 ZMIANA adresu e-mail: dotychczasowy |_
Miejscowość, data
_|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|
_|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|
_|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|
|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|
nowy
nowy
/ |_
_|_ _|_ _|_ _|
|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|
|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|
Podpis posiadacza/ użytkownika karty
Podjęto decyzję pozytywną dotyczącą zmiany limitów:
Podpis pracownika/ pracowników Banku

Niepotrzebne skreślić.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards