DOC

advertisement
ZAGADNIENIA WYKŁADOWE I SEMINARYJNE Z BIOCHEMII
DLA STUDENTÓW II ROKU LICENCJATU KOSMETOLOGIA
Temat nr 7
CYKL KREBSA I UTLENIANIE BIOLOGICZNE
1.
Dekarboksylacja oksydacyjna pirogronianu (kompleks dehydrogenazy pirogronianowej)
2.
Reakcje cyklu Krebsa
3.
Wewnątrzkomórkowa lokalizacja enzymów cyklu Krebsa
4.
Regulacja cyklu Krebsa
5.
Energetyka cyklu Krebsa
6.
Reakcje anaplerotyczne (dopełniające) cyklu Krebsa
7.
Amfiboliczna rola cyklu Krebsa – udział cyklu w katabolizmie i anabolizmie
8.
Organizacja łańcucha oddechowego (układy enzymatyczne i ich grupy prostetyczne
uczestniczące w transporcie elektronów)
9.
Pompy protonowe łańcucha transportu elektronów
10.
Hipoteza chemiosmotyczna sprzężenia transportu elektronowego z fosforylacją oksydacyjną
11.
Związki rozprzęgające transport elektronów od fosforylacji oksydacyjnej
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards