TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO Stawka dodatku

advertisement
Załącznik Nr 3
do Regulaminu wynagradzania
pracowników samorządowych zatrudnionych
w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku
TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO
Stawka dodatku
funkcyjnego
Procent najniższego
wynagrodzenia zasadniczego
1
do 40
2
do 60
3
do 80
4
do 100
5
do 120
6
do 140
7
do 160
TABELA STANOWISK I STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO
Maksymalna stawka
dodatku
funkcyjnego
Procent najniższego
wynagrodzenia
zasadniczego
Sekretarz
7
do 160
Zastępca Kierownika USC
4
do 100
Zastępca Skarbnika
Kierownik Referatu Inwestycji,
Zamówień Publicznych,
Gospodarki przestrzennej i
Komunalnej i Ochrony
Środowiska
Zastępca Kierownika Referatu
Inwestycji, Zamówień
Publicznych, Gospodarki
Przestrzennej i Komunalnej i
Ochrony Środowiska
Stanowisko ds. obrony cywilnej,
spraw wojskowych, zarządzania
kryzysowego i ochrony informacji
niejawnych
3
3
do 80
do 80
3
do 80
2
do 60
Stanowisko
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards