Poradnia, odpowiedzi

advertisement
Arkusz odpowiedzi
TABELE PRZESTAWNE (1)
Zadanie 3.
1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zatrudnia ..... wszystkich współpracowników.
2. Największą grupę stanowią ..... (terapeuci/pedagodzy/referenci). Stanowią oni .....%
wszystkich współpracowników.
3. Najmniej liczna jest grupa ..... (terapeutów/pedagogów/referentów). Liczy ona ..... osób.
Zadanie 4.
4. Najliczniejszą grupę współpracowników stanowią osoby z ..... (Gorzowa/Zielonej
Góry/Sulechowa).
5. Taki sam odsetek zatrudnionych (..... %) stanowią osoby z ..... i ......
Zadanie 5.
6. Liczba pracowników spoza Zielonej Góry wynosi ......
7. Wśród pracowników spoza Zielonej Góry najliczniejszą grupę stanowią osoby z ......
8. Stanowią oni .....% pracowników spoza Zielonej Góry.
Zadanie 6.
9. Najwięcej psychologów pracuje w ......
10. W Zielonej Górze najwięcej ..... zatrudnionych jest .....
11. Najliczniejsza grupa terapeutów (.....) pracuje w .....
Zadanie 7.
12. Najwyższą średnią zarobków mają ......(podaj stanowisko i miasto)
13. Średnia płaca terapeuty w Żarach wynosi ....., natomiast w Sulechowie .....
Zadanie 8.
14. Stanowiska, na których średnia zarobków pracowników z Zielonej Góry jest wyższa niż
pracowników spoza Zielonej Góry to: .....
15. Najniższą średnią ..... zł mają ..... (podaj stanowisko) ..... (spoza Zielonej Góry/z Zielonej
Góry).
1
Download