Genetyka - Replikacja DNA

advertisement
Genetyka - Replikacja DNA
Poziom trudności: Średni
1. Rysunek przedstawia proces:
A - transkrypcji
B - translacji
C - replikacji
D - biosyntezy białka
2. Replikacja DNA zachodzi podczas:
A - fazy G1 cyklu komórkowego
B - fazy G2 cyklu komórkowego
C - fazy S cyklu komórkowego
D - całej interfazy
3. Proces replikacji odbywa się na terenie:
A - cytoplazmy
B - jądra komórkowego
C - aparatu golgiego
D - retikulum endoplazmatyczne gładkie
4. W procesie replikacji do nici DNA o sekwencji C A A T G T A C T
A-CAATGTACT
B-CAAUGUACU
C-GTTACATGA
D-GAATCTAGT
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
5. Reakcję łączenia się nukleotydów w procesie replikacji katalizuje enzym:
A - replikaza DNA
B - polimeraza DNA
C - syntetaza DNA
D - ligaza DNA
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Genetyka - Replikacja DNA
Poziom trudności: Średni
Karta odpowiedzi
1. C
2. C
3. B
4. C
5. B
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Download