Taryfa na ciepło - Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy

advertisement
Taryfa na ciepło
Zgodnie z § 3 pkt. 7 „Umowy na dostawę ciepła w wodzie gorącej” informujemy, że z dniem 01.01.2017r.
wprowadziliśmy nowe ceny na dostawę ciepła wyszczególnione w Taryfie dla Ciepła Przedsiębiorstwa Komunalnego
Gminy Konstantynów Łódzki Spółka z o.o. zatwierdzonej przez Prezesa URE w dniu 30.11.2016r.
Jednocześnie od tego dnia zmieniły się także ceny za ciepło i moc zamówioną ciepła dostarczanego z Veolii Energia
Łódź S.A.
Taryfa dla ciepła PKGKŁ Sp. z o.o. opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego nr 5205 z
dnia 02.12.2016r. Natomiast taryfa dla ciepła Veolii opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego nr 5011 z dnia 25.11.2016r.
Poniżej przedstawiamy tabele z cenami i stawkami opłat taryfy dla ciepła PKGKŁ Sp. z o.o., oraz taryfy Veolii z cenami
w grupie taryfowej WPo.
Ceny i stawki opłat wg taryfy dla ciepła PKGKŁ Sp. o.o. dla odbiorców grupy A, B, C i D netto.
Lp.
Wyszczególnienie
Jednostka
miary
Grupy taryfowe
A
1.
Cena za zamówioną moc
cieplną
zł/GJ
3.
Cena nośnika ciepła
zł/m3
4.
Stawka opłaty przesyłowej
stałej
6.
Stawka opłaty przesyłowej
stałej
D
zł/MW/m-c
Cena ciepła
Stawka opłaty przesyłowej
zmiennej
C
zł/MW/rok
2.
5.
B
zł/MW/ rok
Wg obowiązującej taryfy dla ciepła
Veolii Energia Łódź S.A.
X
zł/MW/m-c
zł/GJ
zł/MW/ rok
39 147,24
28 854,36
35 898,72
zł/MW/m-c
3 262,27
2 404,53
2 991,56
14,10
17,28
7.
Stawka opłaty przesyłowej
zmiennej
zł/GJ
19,02
8.
Stawka opłaty miesięcznej
za zamówioną moc
cieplną
zł/MW/m-c
X
8 477,44
9.
Stawka opłaty za ciepło
zł/GJ
X
48,86
Pełna treść Taryfy PKGKŁ Sp. z o.o. - pobierz.
Na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO.4210.36.2016.BG z dnia 24 listopada 2016 r.,
Veolia Energia Łódź S.A. informuje o wprowadzeniu do stosowania z dniem 01 stycznia 2017 r. nowych cen i stawek
opłat w rozliczeniach za ciepło dostarczone w wodzie gorącej dla grupy taryfowej WPo.
1
Nowe ceny i stawki opłat zawiera poniższa tabela (wyciąg z Taryfy):
Jednostka miary
Cena/stawka
(netto)
Cena za zamówioną moc cieplną
zł/MW/rok
zł/MW/m-c
87 604,80
7 300,40
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
zł/MW/rok
zł/MW/m-c
18 052,80
1 504,40
Cena ciepła
zł/GJ
27,66
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
zł/GJ
7,33
Cena nośnika ciepła
zł/m3
13,86
Rodzaj opłaty
OPŁATY STAŁE
OPŁATY ZMIENNE
Ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług VAT, który będzie doliczony w wysokości
zgodnej z obowiązującymi przepisami.
Pełna treść Taryfy dostępna jest na stronie internetowej http://energiadlalodzi.pl//strefa-klienta/taryfy-i-cennikioraz
w siedzibie Veolia Energia Łódź S.A. przy ul. Wieniawskiego 40 w Łodzi.
2
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards