Układ Słoneczny

advertisement
Układ Słoneczny – układ planetarny, składający się ze Słońca i powiązanych z nim grawitacyjnie
ciał niebieskich. Ciała te, to osiem planet, 166 znanych księżyców, pięć planet karłowatych i
miliardy małych ciał Układu Słonecznego, do których zalicza się planetoidy, obiekty pasa Kuipera,
komety, meteoroidy i pył okołoplanetarny.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Merkury 4 879,4km = 4,8794x103 km
Wenus 12 103,7km = 1,21037x104 km
Ziemia 12 756,2 km = 1,27562x104 km
Mars 6 804,9km = 6,8049x103 km
Jowisz 142 984km = 1,42 984x105 km
Saturn 120536km = 1,20536x105 km
Uran 51118km = 5,1118x104 km
Neptun 49500km=4,95x104 km
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Odkrywca Babilończycy
Data odkrycia znana w starożytności
Średnia Odległość od Słońca 57 909 176 km
Obwód orbity 36×1010m
Rok gwiazdowy 87,96935 dni
(0,240847 lat)
Średnia prędkość orbitalna 47,87 km/s
Maksymalna prędkość 58,98 km/s
Minimalna prędkość 38,86 km/s
Satelity naturalne brak Charakterystyka fizyczna Średnica na równiku 4879,4 km
Powierzchnia 75×106 km²
Objętość 6,1×1010 km³
Masa 3,3302×1023 kg
Gęstość 5,427 g/cm³
Przyspieszenie grawitacyjne na równiku 3,701 m/s²
Prędkość wynikająca z rotacji 10,892 km/h (na równiku)
Okres rotacji 58 d 15 h 26 m
Nachylenie równika
względem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Odkrycie Odkrywca Nieznany Data odkrycia Znana w starożytności Charakterystyka orbity (J2000)
Średnia odległość od Słońca 108 208 926km
Obwód orbity 0,680 Tm
Rok gwiazdowy 224,700 96 dni
(0,615 197 7 lat)
Synodyczny okres obiegu 583,92 d
Średnia prędkość orbitalna 35,020 km/s
Maksymalna prędkość orbitalna 35,259 km/s
Minimalna prędkość orbitalna 34,784 km/s
Nachylenie orbity względem ekliptyki 3,394 71°
(3,86° względem równika słonecznego)
Satelity naturalne brak
1. Średnia odległość
od Słońca 149 597 890 km
2. Obwód orbity 924 375 700 km
3. Rok gwiazdowy 365,256 dni
4. Obieg synodyczny nie dotyczy
5. Średnia prędkość
orbitalna 29,78 km/s
6. Maks. prędkość 30,29 km/s
7. Min. prędkość 29,29 km/s
8. Satelity naturalne 1 (Księżyc)
9. Średnica równikowa 12 756,2 km
10. Średnica biegunowa 12 713,6 km
11. Przeciętny obwód 40 041,455 km
12. Powierzchnia 510 072 000 km²
148 940 000 km² lądu (29,2%)
361 132 000 km² wody (70,8%)
13. Objętość 1,08321×1012 km³
14. Masa 5,9736×1024 kg
15. Gęstość 5,515 g/cm³
1. Średnia odległość od Słońca 227 936 637 km
2. Obwód orbity 1,429 T m
3. Rok gwiazdowy 686,9601 dni
(1,8808 lat)
4. Synodyczny okres obiegu 779,96 dni
2,135 lat
5. Prędkość orbitalna min. 21,97 km/s
śred. 24,13 km/s
6. maks. 26,50 km/s
7. Argument peryhelium 286,46230°
8. Satelity naturalne 2
9. Średnica równikowa 6 804,9 km
10. Średnica biegunowa 6 754,8 km
11. Spłaszczenie 0,00736
12. Powierzchnia 1,448×108 km²
13. Objętość 1,638×1011 km³
14. Masa 6,4185×1023 kg
15. Gęstość 3,934 g/cm³
16. Przyspieszenie grawitacyjne na równiku 3,69 m/s²
1. Średnia odległość
od Słońca 778 412 020 km
2. Długość orbity 4,774 Tm
3. Satelity naturalne 63 Fizyczne właściwości Średnica równikowa 142 984 km
4. Średnica biegunowa 133 709 km
5. Spłaszczenie 0,064 87
6. Powierzchnia 62,1796×109 km²
7. Objętość 142,55×1013 km³
8. Masa 1,8987×1027 kg
9. Gęstość 1,33 g/cm3
10. Przyspieszenie grawitacyjne
na równiku 24,79 m/s2
11. Prędkość ucieczki 59,54 km/s
12. Okres rotacji 9h 55min 30s
13. Prędkość obrotu
na równiku 45 360 km/h
14. Nachylenie osi 3,12°
15. Temperatura
powierzchni min – 110 K (-163 °C)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Średnia odległość
od Słońca 1 426 725 413 km
Długość orbity 8,958 Tm
Satelity naturalne 60 potwierdzonych
Średnica równikowa 120 536 km
Średnica biegunowa 108 726 km
Spłaszczenie 0,097 96
Powierzchnia 4,27×1010 km2
Objętość 7,46×1014 km3
Masa 5,68460 ×1026 kg
Gęstość 0,687 30 g/cm3
(mniejsza niż wody)
Przyspieszenie grawitacyjne
na równiku 8,96 m/s2
Prędkość obrotu
(na równiku) 35 500 km/h
(9,87 km/s)
Nachylenie osi 26,73°
Deklinacja 83,54°
1. Odkrywca William Herschel
2. Data odkrycia 13 marca 1781
3. Średnia odległość
od Słońca 2 870 972 220 km
4. Długość orbity 18,029 Tm
5. Peryhelium 2 735 555 035 km
6. Aphelium 3 006 389 405 km
7. Okres orbitalny 30 708,16 dni
(84,07 lata)
8. Okres synodyczny 369,65 dni
9. Prędkość orbitalna min - 6,485 km/s
średnia - 6,795 km/s
max - 7,128 km/s
10. Satelity naturalne 27
11. Średnica równikowa 51 118 km
12. Średnica biegunowa 49 946 km
13. Spłaszczenie 0,0229
14. Powierzchnia 8,084×109 km2
15. Objętość6,834×1013 km3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Odkrywca Urbain Le Verrier
John Couch Adams
Johann Gottfried Galle
Data odkrycia 23 września 1846
Charakterystyka orbity
Średnia odległości
od Słońca 4 498 252 900 km
Obwód orbity 28 142 000 000 km
Okres orbitalny 60 223,352 8 dni
164,88 lat
Okres synodyczny 367,49 dni
Średnia prędkość orbitalna 5,432 km/s
Maksymalna prędkość orbitalna 5,479 km/s
Minimalna prędkość orbitalna 5,385 km/s
Nachylenie orbity względem ekliptyki1,769°
(6,43° względem równika słonecznego)
Satelity naturalne 13
Średnica w płaszczyźnie równika 49 500 km
Powierzchnia 7,619×109 km²
Download