ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA I JEGO SKUTKI

advertisement
ŹRÓDŁA
PROMIENIOWANIA I
JEGO SKUTKI
PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ
JEST TO ZDOLNOŚĆ EMITOWANIA
PRZEZ RÓŻNE PIERWIASTKI
PROMIENI ALFA, BETA I GAMMA.
CO PROMIENIUJE?
• SŁOŃCE
• TELEWIZOR
• MONITOR
• KUCHENKA MIKROFALOWA
MOŻLIWE PRZYCZYNY WYSTĄPIENIA
ZAGROŻEŃ SKAŻENIEM RADIOAKTYWNYM
• SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW RADIOAKTYWNYCH
• AWARIE ELEKTROWNI JĄDROWYCH
• ATAKI TERRORYSTYCZNE
• UŻYCIE BRONI JĄDROWEJ
• KATASTROFY OKRĘTÓW O NAPĘDZIE ATOMOWYM
• PRZEWOZY MATERIAŁÓW RADIOAKTYWNYCH
• AWARIE CZYNNYCH REAKTORÓW JĄDROWYCH
• AWARIE ZAKŁADÓW WZBOGACANIA RUD PIERWIASTKÓW
RADIOAKTYWNYCH
WYBUCH JĄDROWY
Jest istotnym źródłem promieniowania.
Szczególnie wtedy, gdy ognista kula styka
się z powierzchnią Ziemi i powstaje kulista
czasza.
CZYNNIKI RAŻENIA WYBUCHU
JĄDROWEGO
• FALA UDERZENIOWA
• PROMIENIOTWÓRCZE SKAŻENIE TERENU
• PROMIENIOWANIE CIEPLNE
• IMPULS ELEKTROMAGNETYCZNY
• PROMIENIOWANIE PRZENIKLIWE
JEDNĄ Z NAJWIĘKSZYCH KATASTROF,
PODCZAS KTÓREJ UJAWNIŁY SIĘ
WSZYSTKIE TE CZYNNIKI BYŁA
KATASTROFA W
CZARNOBYLU
ZGINĘŁO WÓWCZAS 30 TYSIĘCY
OSÓB, A JEJ SKUTKI ODCZUŁO
PONAD 3 MLN LUDZI!
FALA UDERZENIOWA
• RAZI LUDZI
• BURZY BUDOWLE
• NISZCZY WSZYSTKIE URZĄDZENIA I SPRZĘT
BOJOWY
• JEST NAJGROŹNIEJSZYM CZYNNIKIEM
WYBUCHU JĄDROWEGO
PROMIENIOWANIE CIEPLNE
• JEGO ŹRÓDŁEM JEST OGNISTA KULA
• TWORZĄ JA ROZŻARZONE PRODUKTY WYBUCHU ORAZ
SILNIE NAGRZANE POWIETRZE
• PROWADZI DO OPARZEŃ ODSŁONIĘTYCH CZĘŚCI CIAŁA
• MOŻE DOPROWADZIĆ NAWET DO UTRATY WZROKU
PROMIENIOWANIE PRZENIKLIWE
•
DZIAŁA NIEWIDOCZNYM STRUMIENIEM PROMIENI GAMMA
•
PRZENIKAJĄ ONE PRZEZ ŻYWĄ TKANKĘ CZŁOWIEKA I
POWODUJĄ JEJ OBUMIERANIE
•
PRZYCZYNIA SIĘ DO CHOROBY POPROMIENNEJ, DO
KTÓREJ OBJAWÓW ZALICZAMY:
1.
ZAWROTY I BÓLE GŁOWY
2.
BRAK APETYTU
3.
WYMIOTY I MDŁOŚCI
4.
OSŁABIENIE
5.
ZWIĘKSZONA POTLIWOŚĆ
PROMIENIOTWÓRCZE SKAŻENIE TERENU
• ZALEŻY OD RODZAJU WYBUCHU, MOCY, WARUNKÓW
ATMOSFERYCZNYCH, UKSZTAŁTOWANIA TERENU I
ODLEGŁOŚCI OD EPICENTRUM
• TWORZY WARSTWĘ PROMIENIOTWÓRCZEGO ŻUŻLU
• TWORZY OBŁOK PROMIENIOTWÓRCZY, Z KTÓREGO
OPADAJĄ RÓŻNE SUBSTANCJE, TWORZĄC PAS TERENU
SKAŻONEGO
IMPULS ELEKTROMAGNETYCZNY
•
NA JEGO OBSZARZE DOCHODZI DO TZW. PRZEPIĘĆ
(WZBUDZANIA PRĄDU I NAPIĘCIA ELEKTRYCZNEGO)
•
POWODUJE:
1.
ZNISZCZENIE LUB USZKODZENIE IZOLATORÓW URZĄDZEŃ
ELEKTROTECHNICZNYCH I RADIOTECHNICZNYCH
2.
PRZEPALANIE ELEMENTÓW APARATURY ELEKTRYCZNEJ I
RADIOWEJ
3.
PORAŻENIE OSÓB JE OBSŁUGUJĄCYCH
4.
ZAKŁÓCENIE/UNIEMOŻLIWIENIE POWIADAMIANIA I
ALARMOWANIE LUDNOŚCI
ZNAKI OSTRZEGAJĄCE PRZED
PROMIENIOWANIEM RADIOAKTYWNYM
PRZYKŁADY KORZYSTNEGO
WYKORZYSTANIA PROMIENIOWANIA
• DIAGNOSTYKA CHORÓB
• TERAPIA ANTYNOWOTWOROWA
• APARATY RENTGENOWSKIE
• KONTROLNE ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA W SPRZĘDZIE
DOZYMETRYCZNYM
• NAPĘD LODOŁAMACZY
• WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
• IZOTOPOWE CZUJNIKI DYMU
• DEFEKTOSKOPIA IZOTOPOWA
WYKORZYSTYWANIE PROMIENIOWANIA
W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM
• ZAHAMOWANIE KIEŁKOWANIA
• ZWALCZANIE PASOŻYTÓW I SZKODNIKÓW
• NIESZCZENIE MIKROORGANIZMÓW POWODUJĄCYCH
PSUCIE SIĘ ŻYWNOŚCI
• ZMIANĘ SMAKU
• PRZEDŁUŻENIE TERMINU PRZYDATNOŚCI
OCHRONA RADIOLOGICZNA PRZED
PROMIENIOWANIEM
• ANALIZA ŹRÓDEŁ ZAGROŻENIA
• DOZYMETRIA
• USTALANIE ZASAD PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU
ŹRÓDEŁ I ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH
• BADANIE ODDZIAŁYWANIA PROMIENIOWANIA NA
ORGANIZMY
• PROJEKTOWANIE I BADANIE ŚRODKÓW OCHRONY
RADIOLOGICZNEJ
• PROFILAKTYKA OŚWIATOWA
• OKREŚLANIE PARAMETRÓW I ZASAD WYKORZYSTANIA
ŹRÓDEŁ PROMIENIOWANIA
• SZKOLENIE PERSONELU
BEZPIECZEŃSTWEM ZDARZEŃ
PROMIENIOTWÓRCZYCH ZAJMUJE SIĘ
PPA (PAŃSTWOWA AGENCJA
ATOMISTYKI)
INDYWIDUALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA
OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
• UNIKANIE PRZEBYWANIA NA OTWARTEJ PRZESTRZENI
• DORAŹNE USZCZELNIANIE POMIESZCZEŃ
• EWAKUOWANIE SIĘ ZE STREFY SKAŻEŃ
• KONTROLA DOZYMETRYCZNA
• PRZYJMOWANIE PREPARATÓW OCHRONNYCH
• KONTROLA RADIOLOGICZNA ŻYWNOŚCI
• OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH
ZESTAW RZECZY POTRZEBNYCH
DO PRZETRWANIA:
POŻYWIENIE O DŁUGIEJ PRZYDATNOŚCI
DO SPOŻYCIA
WODA BUTELKOWANA
ODZIEŻ I BUTY NA
ZMIANĘ
JEDNORAZOWE SZTUĆCE
TORBY (WORKI)
PLASTIKOWE
POŚCIEL I KOCE
RADIO, BATERIE,
LATARKA
LEKARSTWA I ŚRODKI
OPATRUNKOWE
KOSMETYKI,
MYDŁO,
PAPIER
OKULARY OCHRONNE
Dziękuję za uwagę !
Izabela Michalak
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards