1.Najgorętszą planetą w Układzie Słonecznym jest: a) Mars b

advertisement
1.Najgorętszą planetą w Układzie Słonecznym jest:
a) Mars
b) Wenus
c) Saturn
d) Merkury
2. Zaćmienie Słońca może trwać najdłużej:
a) 6 minut i 20 sekund
b) 10 minut i 10 sekund
c) 7 minut i 40 sekund
d) 2 minuty i 30 sekund
3. Największym Księżycem w Układzie Słonecznym jest ...
4.Centrum Drogi Mlecznej znajduję się w konstelacji:
a) Koziorożca
b) Raka
c) Węża
d) Strzelca
5. Która z planet nie posiada atmosfery:
a)Jowisz
b)Merkury
c)Pluton
d)Ceres
6.Na ile gwiazdozbiorów podzielono niebo?
a)87
b)1
c)88
d)64
7.Do podanych opisów dopasuj określenia:
deszcz meteorytów, meteorytyka, planety wewnętrzne, planety zewnętrzne,
galaktyka, ciało niebieskie, astronomia, gromada galaktyk, bolid, aphelium,
gromada otwarta, jutrzenka, gwiezdny pył,
Jednoczesny spadek na dany teren dużej liczby meteorytów, pochodzących z
rozpadu większego meteoroidu w atmosferze to ....................................
Nauka zajmująca się badaniem meteorytów, ich składu chemicznego i
mineralnego, struktury, właściwości fizycznych oraz wszelkich zjawisk
związanych z ich spadaniem na powierzchnię Ziemi to ................................
Planety, do których należą: Merkury, Wenus, Ziemia i Mars to ...................
Duże skupisko układów planetarnych, gwiazd i mgławic. Skupisk takich są we
Wszechświecie miliardy-.............
Sztuczne lub naturalne obiekty znajdujące się w przestrzeni kosmicznej.
Meteor znacznych rozmiarów, jasnością przewyższający planetę Wenus.
Nauka zajmująca się badaniem ciał niebieskich, planet, gwiazd
i gwiazdozbiorów.
Skupisko kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu, lub kilkuset galaktyk, tworzących
układ związany grawitacyjnie.
8.Połącz opisy z postaciami:
Aleksander Wolszczan
Napisał „De revolutionibus orbium coelestium".
Johannes Kepler
Za pomocą radioteleskopu odkrył pierwsze 3
planety krążące poza naszym Układem
Słonecznym.
Mikołaj Kopernik
W 1610 odkrył cztery księżyce Jowisza Io,
Europa, Kalisto oraz Ganimedesa.
Galileusz
Sformułował prawo, które mówi, że w równych
jednostkach czasu, promień wodzący planety
poprowadzony od Słońca zakreśla równe pola.
Wynika stąd, że w peryhelium , planeta
porusza się szybciej niż w aphelium.
9.Saturn ma siedem pierścieni oznaczonych kolejno literami..........
10. Nazwa Merkurego pochodzi od jakiego boga(podaj szczegółową
odpowiedź)?
11.Z czego składa się jądro komety(wymień 4 pierwiastki)?
12.Który z gwiazdozbiorów nie występuje na niebie:
a)Mikroskop
b)Luneta
c)Teleskop
d) Lornetka
13.W którym roku będzie można zobaczyć kometę Halley'a:
a)2054
b)2062
c)2061
d)2070
14. Uzupełnij tekst dotyczący I prawa Keplera:
Wszystkie planety Układu Słonecznego poruszają się po ............... W jednym z
ognisk każdej elipsy znajduje się ................
15. Gwiazda, która ma najdłuższą nazwę to................................
16. Jak nazywała się pierwsza sonda rosyjska i w którym roku została
wystrzelona?
17. Jaką średnicę na największy uderzeniowy krater? Podaj również jego
nazwę.
18.Jaką prędkość osiągają wiatry na Neptunie?
19.W którym roku został odkryty Ceres?
a)1800r.
b)1801r.
c)1756r.
d)1789r.
20.Jaki rodzaj galaktyki przedstawia obrazek?
Download