Pierwiastki trójmianu

advertisement
Temat: Wykorzystanie instrukcji złożonych i warunkowych do wyznaczenia pierwiastków
równania kwadratowego.
program pierdelta;
uses Crt;
var a,b,c,delta,x1,x2,x: real;
begin
writeln('Program rozwiĄzuje dowolne r˘wnanie kwadratowe');
writeln('podaj a r˘ľne od zera');
read(a);
writeln('podaj b');
read(b);
writeln('podaj c');
read(c);
delta:=b*b-4*a*c;
if delta < 0 then
begin
writeln('Nie ma pierwiastk˘w');
end
else
if delta = 0 then
begin
x:= -b/(2*a);
writeln('Jest jeden podw˘jny pierwiatsek' ,x);
end
else
begin
x1:= (-b-sqrt(delta))/(2*a);
x1:= (-b+sqrt(delta))/(2*a);
writeln('SĄ dwa pierwiastki ' ,x1,' ',x2);
end;
repeat until keypressed;
end.
Download