CHEMIOTERAPIA

advertisement
CHEMIOTERAPIA
Numer
Lp.
inw.
Biotechnologia i chemia
antybiotyków
1.
2.
3.
4.
10573
Farmakoterapia chorób
alergicznych
9110
Historia farmakologii w
Polsce
Farmakologia. Podręcznik
dla studentów medycyny
P
o
Kompendium antybiotyków
5.
6.
7.
Tytuł
9585
9101
Farmakodynamika.
Przewodnik do ćwiczeń dla
studentów farmacji.
Chemioterapia
weterynaryjna
Antybiotyki T. II
8.
Antybiotyki T. II
9.
Farmakologia, podstawy
farmakoterapii. Podręcznik
dla studentów medycyny i
lekarzy.
Chemioterapia
onkologiczna dorosłych i
dzieci
10.
10549
11.
11584
12.
9966
Antybiotyki -podstawy
wyboru
13.
13127
Bakterie, antybiotyki,
lekooporość
14.
9847
Technologia nowoczesnych
postaci leków
Autor
Chmiel A.,
Grudziński S.
ChyrekBobrowska S.,
Wiśniewski K.
Pod redakcją
Danysza A.
Pod redakją
Danysza A.,
Kleinroka Z.
Dzierżanowska
D.
Hładoń B.
Kania B.F.
Korzybski T.,
KowszykGidifer Z.,
Kuryłowicz W.
Korzybski T.,
KowszykGidifer Z.,
Kuryłowicz W.
Miejsce i
rok
Wydawnictwo
wydania
Warszawa Wydawnictwo
1988
Naukowe PWN
Warszawa Wydawnictwo
1998
Lekarskie PZWL
Wydawnictwo
Warszawa Medyczne
1997
SANMEDICA Sp
z o.o.
Państwowy Zakład
Warszawa
Wydawnictw
1987
Lekarskich PZWL
Bielsko –
Α-medica press
Biała 1996
Wydawnictwo
Poznań
Akademii
1997
Medycznej
Warszawa
Rozwój SGGW
1997
Państwowy Zakład
Warszawa
Wydawnictw
1977
Lekarskich
Państwowy Zakład
Warszawa
Wydawnictw
1977
Lekarskich
Kostkowski W.
Warszawa Wydawnictwo
1998
Lekarskie PZWL
Madeja G.
Warszawa Wydawnictwo
1999
Lekarskie PZWL
Mandell G.L.i
inni
Markiewicz Z.,
Kwiatkowski
Z.A.
Müller R.H.,
Hildeberand
E.G.
Kraków
1998
Wydawnictwo
Medycyna
Praktyczna
Warszawa Wydawnictwo
2001
Naukowe PWN
Warszawa Wydawnictwo
1998
Lekarskie PZWL
15.
9109
16.
9059
Remedia hippiatrica 1997.
Leksykon leków i innych
preparatów stosowanych w
zapobieganiu i leczeniu
chorób koni
Kompendium leków
weterynaryjnych
Nowak G.
Wydawnictwo
Warszawa Medyczne
1997
BORGIS Sp. z
o.o.
Pastok P.
Warszawa Lek w Polsce
1997
MEDYK
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards