Szanowni Studenci Wydziału Filozoficznego „Ignatianum

advertisement
Szanowni Studenci Wydziału Filozoficznego „Ignatianum”.
Niniejszym podaję aktualne wiadomości dotyczące lektur klasyków filozofii i zasady ich
zaliczenia.
1. Wykaz lektur /poniższy wykaz dotyczy tylko semestrów III, IV i V; lektury
obowiązujące w semestrach I i II podaję w innym dokumencie za
Ojcem Stanisławem Jopkiem, którego zastępuję/.
Lektury pozostają te same, co podane w informatorze (za wyjątkiem drugiego tomu Krytyki
czystego rozumu, zob. niżej). A zatem:
Semestr III (zaliczenie lektur w sesji zimowej 2009/2010):
Lew Szestow, Ateny i Jerozolima, tłum. C. Wodziński, Kraków 2009.
Max Scheler, Problemy religii, tłum. A. Węgrzecki, Kraków 1995.
Tomasz z Akwinu, Traktat o Bogu. Summa teologii, tłum. G. Kurylewicz, Z. Nerczuk, M.
Olszewski, Kraków 2001 – fragmenty: Kwestia 1: O wiedzy świętej, s. 16-34; Kwestia 2: O
Bogu, czy Bóg jest, s. 35-43, Kwestia 12: W jaki sposób poznajemy Boga, s. 137-166.
Semestr IV (zaliczenie lektur w sesji letniej 2009/2010):
Immanuel Kant, Religia w obrębie samego rozumu, tłum. A. Bobko, Kraków 1993.
Jean Luc Marion, Bóg bez bycia, tłum. M. Frankiewicz, Kraków 1996.
Paul Tillich, Pytanie o Nieuwarunkowane. Pisma z filozofii religii, tłum. J. Zychowicz,
Kraków 1994.
Semestr V (zaliczenie lektur w sesji zimowej 2009/2010):
Abraham Joshua Heschel, Bóg szukający człowieka. Podstawy filozofii judaizmu, tłum. A.
Gorzkowski, Warszawa 1992.
Friedrich Schleiermacher, Mowy o religii, J. Prokopiuk, Kraków 1995.
Immanuel Kant, Krytyka czystego rozumu, t. 1-2, tłum. R. Ingarden, Warszawa 1986 –
zamiast obu tomów proponuję tylko tom pierwszy!
2. „Lektura klasyków filozofii” jest takim samym przedmiotem jak inne, co oznacza, że
kolokwium z lektury nie jest warunkiem dopuszczającym do sesji egzaminacyjnej.
Wprawdzie byłoby dobrze (dla studentów i wykładowcy), gdyby kolokwia z lektur odbyły
się jeszcze przed sesją egzaminacyjną, ale nie jest to warunek konieczny do przystąpienia
do sesji. Istnieje możliwość odbycia kolokwium z lektury także w czasie trwania sesji.
3. Terminy kolokwiów z lektury w czasie sesji egzaminacyjnej (zimowej i letniej) podam w
późniejszym czasie (po uzgodnieniu ze studentami). Teraz proponuję jedynie terminy
kolokwiów, które mogą się odbyć jeszcze przed sesją egzaminacyjną (terminy kolokwiów
podaję wraz z salami, w których będą się one odbywać):
Rezerwacje sal na zaliczenia Lektury Klasyków Filozofii:
Ks. dr Krzysztof Śnieżyński
Dzień Od
Do
Sala
Pn
18:00 19:00 .303
Wt
11:30 13:00 Z 7
Śr
11:30 13:00 .WAJ (004)
Daty zajęć
16/11 14/12
11/01
17/11 15/12
12/01
18/11 16/12
13/01
4. Pytania z lektur proponują sami studenci – dotyczy to studentów wszystkich semestrów:
I, II, III, IV i V. Do każdej lektury student przygotowuje (samodzielnie lub w grupie) pięć
pytań. Oczywiście pytania dotyczące jednej i tej samej lektury mogą się powtarzać u różnych
studentów, ale mile widziane są także pytania ułożone indywidualnie.
Egzaminator na kolokwium wybierze sobie jedno (lub więcej) pytań z pięciu, które
zostaną mu przedłożone przez studenta. Ocena na kolokwium nie zależy od tego, czy
pytania do lektury ułożył student samodzielnie, czy też korzysta z pytań ułożonych przez
grupę studentów.
Nie jest konieczne, aby powiadamiać mnie internetowo o pytaniach. Wystarczy przedstawić
pytania na początku samego kolokwium. Oczywiście pytania muszą dotyczyć ściśle danej
lektury i nie mogą się zawężać tylko i wyłącznie do jednego jej rozdziału (chyba, że
wyraźnie został zadany tylko wybrany fragment lektury, np. fragmenty Summy teologicznej
św. Tomasza z Akwinu).
5. Kolokwium kończy się zaliczeniem z notą.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards