Szczegółowy plan rajdu

advertisement
XI Ślebodne Posiady z Przyrodom
9.05.2011
Program Rajdu
8.00-8.05 Otwarcie rajdu, losowanie grup i opiekunów grup
8.05-8.45 Test wiedzy o Tatrach i Podhalu
8.50-9.20 Przejazd na miejsce startu- Palenica Białczańska
9.20-9.30 Palenica Białczańska
Rozwiązanie zadania 1.
Możliwość skorzystania z WC
9.30-9.35 Przejście na mostek na Waksmundzkim Potoku (989m n.p.m)
9.35-9.45 Rozwiązywanie zadania 2
9.45-10.10 Przejście mostek na Waksmundzkim Potoku(989m n.p.m) –
Wodogrzmoty Mickiewicza(1100 m n.p. m)
10.10-10.30 Wodogrzmoty Mickiewicza(1100m n.p.m)
Rozwiązywanie zadania 3
Krótki odpoczynek, możliwość skorzystania z wc
10.30-10.50 Przejście Wodogrzmoty Mickiewcza(1100m n. p.m)-Wanta(1160m n.p.m)
10.50-11.00 Rozwiązywanie zadania 4
11.00-11.30 Przejście Wanta(1160m n.p.m)-Włośienica(około 1310m n.p.m)
11.30-11.50 Rozwiązanie zadania 5
11.50-12.00 Włośienica(około 1310m n.p.m)-Głęboki Żleb(1350m n.p.m)
12.10-12.20 Rozwiązanie zadania 6
12.20-12.40 Przejście Głęboki Żleb(1350m n.p.m)-schronisko przy Morskim Oku
(1420mn.p.m)
12.40-13.10 Rozwiązywanie zadań 7,8,9
Konkurs poezji tatrzańskiej
13.10-13.30 Odpoczynek
13.30-15.20 Powrót na parking na Palenicy Białczańskiej
15.20-15.45 Powrót autokarem do Szkoły Podstawowej w Stasikówce
15.20-16.10 Poczęstunek
16.10-16.40 Konkurs piosenki tatrzańskiej
16.50-17.00 Zakończenie XI Ślebodnych Posiadów z Przyrodom
Ogłoszenie wyników
Rozdanie nagród
Zaproszenie na następne Ślebodne Posiady z Przyrdom
Download