Warszawa, dnia 25 - I Wydział Lekarski Warszawskiego

advertisement
Warszawa, dnia 09.05.2012 r.
APL -0020-5910 / 39 / 2012
Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
uprzejmie zawiadamia, że w dniu 29 maja 2012 r. w sali Senatu w gmachu Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury 61 w Warszawie odbędą się publiczne
obrony rozpraw doktorskich :
godz. 10.30 - obrona rozprawy doktorskiej
mgr Beaty Sulik-Tyszka
pt.: „Analiza lekooporności grzybów drożdżopodobnych w oparciu o badania fenotypowe
i genotypowe szczepów”
promotor: dr hab. Ewa Swoboda-Kopeć
recenzenci: prof. dr hab. Zofia Zwolska
prof. dr hab. Maria Roszkowska-Blaim
godz.12.00 - obrona rozprawy doktorskiej
lek. Pawła Własienko
pt.: „ Ocena płodowego układu krążenia w I trymestrze ciąży – kliniczne znaczenie wdrożenia
wczesnej diagnostyki prenatalnej”
promotor: dr hab. Joanna Szymkiewicz-Dangel
recenzenci: prof. dr hab. Maria Respondek-Liberska
prof. dr hab. Mirosław Wielgoś
godz. 13.30 - obrona rozprawy doktorskiej
lek. Agnieszki Anny Krawczyk
pt. : „Ocena i kwalifikacja chorych do chirurgicznego leczenia otyłości patologicznej”
promotor: prof. dr hab. Zbigniew Wierzbicki
recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Paśnik
prof. dr hab. Rafał Paluszkiewicz
godz. 14.30 - obrona rozprawy doktorskiej
lek. Ewy Pędzich-Placha
pt. : „Właściwości strukturalne i czynnościowe dużych tętnic w grupie chorych z nadciśnieniem
tętniczym a zmienność dobowa wartości ciśnienia tętniczego”
promotor: prof. dr hab. Zbigniew Gaciong
recenzenci: dr hab. Dariusz Kosior
dr hab. Marek Rajzer
godz. 15.30 - obrona rozprawy doktorskiej
lek. Jarosława Góry
pt. : „Związek zmienności genetycznej w obrębie locus genu chymazy z przerostem lewej
komory serca u osób ze zwężeniem zastawki aorty”
promotor: prof. dr hab. Zbigniew Gaciong
promotor pomocniczy: dr Grzegorz Placha
recenzenci: dr hab. Marcin Gruchała, prof. nadzw. Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
dr hab. Przemysław Juszczyński, prof. nadzw. Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
Prace doktorskie znajdują się do wglądu w Bibliotece Głównej Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego przy ul. Oczki 1 w Warszawie.
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
tel. 0-22 57-20-211, faks: 0-22 57-20-266
e-mail: [email protected]
www.wum.edu.pl
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards