Kolokwium ze schematów: 1. przekrój poprzeczny przez rdzeń

advertisement
Kolokwium ze schematów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
przekrój poprzeczny przez rdzeń kręgowy
budowa mózgowia
budowa serca, układ bodźcotwórczo - przewodzący serca
topografia narządów: jama brzuszna, klatka piersiowa, szyja
układ naczyniowy (schematy przerobione na ostatnich zajęciach)
schemat oka
przekrój podłużny przez nerkę
mięśnie: głowy, grzbietu, klatki piersiowej
szkielet: budowa ręki, stopy, miednicy, łopatki,
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards