Pola figur płaskich

advertisement
b
P = a•b
•
a
Pole prostokąta jest równe iloczynowi długości
jego dwóch sąsiednich boków.
a
P=a 2
•
a
Pole kwadratu jest równe kwadratowi
długości jego boku.
h
•
x
x
a
h
a
a-długość boku
h-długość wysokości opuszczonej na bok a
Pola obu czworokątów są równe. Korzystając
ze wzoru na pole prostokąta, mamy :
P = a•h
Pole równoległoboku jest równe iloczynowi długości
jego boku i wysokości opuszczonej na ten bok.
e
f
½e
f
e,f – długości przekątnych rombu
Pola obu czworokątów są równe. Korzystając
ze wzoru na pole prostokąta, mamy:
P= ½e•f
Pole rombu jest równe połowie iloczynu
długości obu jego przekątnych.
h
h
a
a
Zaobserwuj, że pole trójkąta jest dokładnie równe
połowie pola równoległoboku. Korzystając ze wzoru
na pole równoległoboku mamy:
P = ½ a•h
Pole trójkąta jest równe połowie iloczynu długości
dowolnego boku trójkąta i wysokości opuszczonej
na ten bok.
b
•
a
a i b – boki leżące na
ramionach kąta
prostego, czyli
przyprostokątne
trójkąta
P = ½ a•b
Pole trójkąta prostokątnego równe jest połowie
iloczynu długości jego przyprostokątnych.
b
h
b
h
a
h
a
a
b
Z dwóch trapezów o podstawach długości a i b oraz wysokości h
można złożyć równoległobok o tej samej wysokości i podstawie
długości (a+b). Pole trapezu wyrażamy następująco:
P = ½(a+b)•h
Pole trapezu równe jest połowie iloczynu
sumy długości podstaw i wysokości.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards