zapotrzebowanie na podręcznik Niko 2 do języka niemieckiego

advertisement
Tabela. Zapotrzebowanie na podręcznik Niko 2 do języka niemieckiego dla
niemieckiej mniejszości narodowej
Tytuł podręcznika
L.p.
Liczba uczniów
Liczba nauczycieli
objętych
prowadzących
nauczaniem
naukę języka
języka
niemieckiego jako
niemieckiego jako
języka niemieckiej
języka mniejszości
mniejszości
narodowej na
narodowej na
poziomie klasy 2
poziomie klasy 2
na I etapie szkoły
na I etapie
podstawowej
edukacyjnym
Zapotrzebowanie
łączne na
podręcznik
Carmen Elisabeth Daub, Isabelle
Dittrich,
Anne
Lindner,
Anne
Rommel, Sandra Schmid-Ostermayer,
Britta
Seepe-Smit,
Martina
Weißenburg
1.
NIKO
2.
Podręcznik
do języka
niemieckiego dla niemieckiej
mniejszości narodowej,
Wydawnictwo LektorKlett Sp. z o.o.
Nr ewid. 776/2/2017
Zapotrzebowanie na podręczniki do biblioteki na użytek nauczycieli i uczniów zgłaszane jest przez dyrektora
szkoły lub placówki.
1 egz. podręcznika przeznaczony jest do wielokrotnego użytku przez kolejne roczniki uczniów.
Download