POSTRZEGANIE RAJU WEDŁUG ISLAMU

advertisement
POSTRZEGANIE RAJU WEDŁUG
ISLAMU

Raj, Piekło i wszystko co dotyczy życia po
śmierci, należą do kategorii tzw. al-ghajb
(to, co skryte, niewidzialne). Allah mówi nam
w Koranie, że wierzącymi są ci którzy
uwierzyli w Niewidzialne (al-Ghajb) i pewni
są życia przyszłego
[Koran, 2: 1-5].

Jedyna bezpieczna metoda uzyskania
jakiejkolwiek wiedzy na temat istnienia życia
po śmierci, znajduje się w Boskim
objawieniu. Koran dla muzułmanina jest
najbardziej wiarygodnym źródłem wiedzy.
Następnie jest Sunna Proroka

Koran przedstawia opis Raju tak, aby mógł być z
łatwością pojęty przez umysł ludzki. Allah, opisuje
Raj językiem alegorycznym. Dlatego powinniśmy z
łatwością zauważyć, że wszystko, co dotyczy Raju,
nie jest podobne do tego, co istnieje w tym świecie.
Nie można dokonywać porównań miedzy rzeczami
pochodzącymi z dwóch światów ziemskiego i
wiecznego.

„Za każdym razem, kiedy
(mieszkańcy Raju) otrzymają z nich
(Ogrodów) owoce, będą mówić:
„Otrzymaliśmy już je wcześniej”, a
otrzymają rzeczy podobne”
[Koran 2:25]

Towarzysz proroka, wyjaśniając ten fragment
powiedział:
„ Rzeczy z tego świata nie są w niczym
podobne do rzeczy Raju z wyjątkiem ich
nazw „
Będzie w nich to, czego dusze zapragną i czym
rozkoszują się oczy. I będziecie przebywać tam
na wieki”
Raj jest szczęściem i przyjemnością, tam
niczego nie brakuje i nic nie może zakłócić
błogości. Radości Raju są o wiele większe
niż przyjemności tego świata. Prorok
powiedział:
„Przestrzeń wielkości bicza w Raju jest lepsza
niż ten świat i wszystko, co znajduje się w
nim.”


„I żadna dusza nie wie, jaka radość jest trzymana dla
nich w ukryciu w nagrodę za to, co oni czynili „
[Koran, 32:17]
„Allah rzekł: przygotowaliśmy dla Naszych prawych
sług to, czego żadne oko nigdy nie widziało,
żadne ucho nigdy nie słyszało, ani żadne ludzkie
serce nigdy sobie nie wyobrażało”.
KOBIETY W RAJU


Nagrodą dla pobożnych
po śmierci ma być raj z 72
pięknymi dziewicami.
72 hurysy będą mogli
otrzymać jedynie
męczennicy, nie zaś
każdy z wierzących.

Wierząca kobieta w Raju będzie miała
znacznie wyższy status niż hurysy i nie
będzie odczuwała zazdrości (co jest trudne
do wyobrażenia w życiu obecnym), a jej
życzenia spełnią się, będzie cieszyła się
pełnią szczęścia, którego nic nie zakłóci.

Wszyscy którzy trafią do Raju zaznają
niewyobrażalnego szczęścia, bez względu
na płeć. Żadna z płci nie będzie czuła się
poszkodowana czy mniej lub bardziej
uprzywilejowana, bo to już nie byłaby pełnia
obiecanego szczęścia.

Wyznawcy islamu modlą się aby byli
godni wejścia do tego najwyższego
i wiecznego stanu błogości
i szczęśliwości
Download