Dekret J.E. Abpa Józefa Kupnego dotyczący uzyskiwania odpustów

advertisement
Wrocław, dnia 7.10.2015 r.
L.dz. 1358/2015
D E K R E T
DOTYCZĄCY UZYSKIWANIA ODPUSTÓW
W
ROKU
NA TERENIE
ŚWIĘTYM
MIŁOSIERDZIA
ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ
„Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca. Wydaje się, iż tajemnica wiary
chrześcijańskiej znajduje w tym słowie swoją syntezę. Ono stało się żywe, widoczne
i osiągnęło swoją pełnię w Jezusie z Nazaretu. Ojciec «bogaty w miłosierdzie», gdy objawił
Mojżeszowi swoje imię: «Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność»,
sprawił, że człowiek mógł nieprzerwanie poznawać Jego boską naturę na różne sposoby
i w wielu momentach historii. W «pełni czasów», gdy wszystko było gotowe według Jego
planu zbawienia, zesłał On swojego Syna, narodzonego z Maryi Dziewicy, aby objawić nam
w sposób ostateczny swoją miłość. Kto widzi Syna, widzi też i Ojca. Jezus z Nazaretu swoimi
słowami, gestami i całą swoją osobą objawia miłosierdzie Boga” - pisze Ojciec Święty
Franciszek w bulli Misericordiae vultus, ogłaszającej ROK ŚWIĘTY MIŁOSIERDZIA, dodając,
że „potrzebujemy nieustannie kontemplować tę tajemnicę miłosierdzia”.
Rok Święty rozpocznie się w liturgiczną uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia 2015 r.), kiedy to Biskup Rzymu otworzy uroczyście
Drzwi Święte Bazyliki Świętego Piotra, które staną się w tym szczególnym Roku Łaski
Bramą Miłosierdzia. Wolą Ojca Świętego jest, aby również „w każdym Kościele lokalnym,
w Katedrze, która jest Kościołem-Matką dla wszystkich wiernych, bądź też w Konkatedrach
lub też w innych kościołach o szczególnym znaczeniu, została otworzona na cały rok taka
sama Brama Miłosierdzia. Według decyzji Biskupa Ordynariusza, taka Brama będzie mogła
być otworzona również w sanktuariach, miejscach nawiedzanych przez wielu pielgrzymów,
którzy właśnie tam bardzo często doświadczają w sercu łaski i znajdują drogę do nawrócenia.
Każdy zatem Kościół lokalny będzie bezpośrednio zaangażowany w przeżywanie tego Roku
Świętego, jako szczególnego momentu łaski i odnowy duchowej. Jubileusz będzie więc
świętowany w Rzymie, tak jak i w Kościołach lokalnych, jako znak widzialny komunii całego
Kościoła”.
Odpowiadając na pragnienie Ojca Świętego, osobiście otworzę Bramę Miłosierdzia
w Archikatedrze Wrocławskiej w dniu 8 grudnia br., o godz. 15.00 – w Godzinie
Miłosierdzia. Pragnąc umożliwić wiernym Archidiecezji Wrocławskiej owocne przeżywanie
Roku Świętego, zarządzam niniejszym, aby w III Niedzielę Adwentu, zgodnie
z zaleceniem Papieża Franciszka, otwarto Bramę Miłosierdzia w niektórych
sanktuariach i kościołach na terenie całej Archidiecezji. Wierni, którzy nawiedzą te
świątynie będą mogli uzyskać łaskę odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami
(sakramentalna spowiedź, Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), aby w pełni
mogli żyć odpustem Roku Świętego, czyli owocnie „przybliżać się do miłosierdzia Ojca,
2
mając pewność, że Jego przebaczenie rozciąga się na całe życie wierzącego człowieka” - jak
podkreśla Ojciec Święty Franciszek w Misericordiae vultus.
Mocą niniejszego Dekretu ustanaw iam następujące świątynie, w których w czasie
trwania ROKU ŚWIĘTEGO MIŁOSIERDZIA będzie można uzyskać odpust zupełny :
Katedra pw. Św. Jana Chrzciciela we WROCŁAWIU;
Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Kościoła we WROCŁAWIU (kościół pw. Św. Antoniego);
Sanktuarium NMP Łaskawej we WROCŁAWIU (kościół pw. Św. Karola Boromeusza);
Sanktuarium NMP Matki Miłosierdzia we WROCŁAWIU (kościół pw. Opieki Św. Józefa);
Sanktuarium NMP Matki Pocieszenia we WROCŁAWIU (kościół pw. Św. Klemensa
Dworzaka);
Sanktuarium NMP Różańcowej we WROCŁAWIU (kościół pw. Św Wojciecha);
Sanktuarium NMP Zwycięskiej we WROCŁAWIU (kościół pw. NMP na Piasku);
Sanktuarium NMP Matki Nowej Ewangelizacji w SOBÓTCE (kościół pw. Św. Anny);
Bazylika Mniejsza pw. Św. Elżbiety we WROCŁAWIU;
Bazylika Mniejsza pw. Św. Jana Ap. i Ew. w OLEŚNICY;
Bazylika Mniejsza pw. Św. Bartłomieja Ap. i Św. Jadwigi w TRZEBNICY;
Bazylika Mniejsza pw. Św. Jerzego w ZIĘBICACH;
Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w BOLEŚCINIE;
Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w BRZEGU;
Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w KAMIEŃCU WROCŁAWSKIM;
Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w OŁAWIE;
Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w RZEPLINIE;
Parafia pw. Miłosierdzia Bożego we WROCŁAWIU-Gądowie Wielkim;
Parafia pw. Miłosierdzia Bożego we WROCŁAWIU-Jagodnie;
Parafia pw. NMP Matki Miłosierdzia w OLEŚNICY;
Parafia pw. NMP Matki Miłosierdzia we WROCŁAWIU-Kowalach;
Parafia pw. Św. Faustyny w GÓRZE;
Parafia pw. Św. Faustyny we WROCŁAWIU-Biskupinie;
Parafia pw. Św. Andrzeja Boboli w MILICZU;
Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w NAMYSŁOWIE;
Parafia pw. Św. Judy Tadeusza i Św. Antoniego Padewskiego w OBORNIKACH ŚLĄSKICH;
Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w STRZELINIE;
Parafia pw. Św. Andrzeja Apostoła w Środzie ŚLĄSKIEJ;
Parafia pw. Św. Karola Boromeusza w WOŁOWIE;
Parafia pw. Bożego Ciała we WROCŁAWIU;
Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego we WROCŁAWIU przy ul. Grunwaldzkiej;
Parafia pw. Św. Jerzego Męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego
we WROCŁAWIU-Brochowie.
Na przeżywanie Świętego Roku Miłosierdzia udzielam wszystkim Archidiecezjanom
pasterskiego błogosławieństwa, wypraszając obfitości Bożych darów.
+ Józef Kupny
Arcybiskup Metropolita Wrocławski
KANCLERZ KURII
Download