RÓWNANIA, NIERÓWNOŚCI, UKŁADY RÓWNAŃ Zad.1

advertisement
RÓWNANIA, NIERÓWNOŚCI, UKŁADY RÓWNAŃ
Zad.1
Rozwiązaniem równania
(A) 3
2 – 4 (x + 2) = 2 – 4x
(C) – 1
(B) 0
jest liczba:
(D) równanie nie ma rozwiązania
Zad.2
Rozwiązaniem którego równania jest liczba 2 ?
(A) -
1
x=-4
2
(B) 2(1 – x ) = x
(C) x – 2(1 + x) = 0
(D)
4
6
=
x
3
Zad.3
Jeśli
9
1
= 3 , to:
x
3
(A) x = 2,7
(B) x =
10
27
(C) x = 30
(D) x = 5
2
3
Zad.4
Rozwiązaniem nierówności
(A) x > - 5
1
x – x > 10 jest
2
(B) x < - 20
Zad.5
Do zbioru rozwiązań nierówności 1 (A) { - 3, - 2, 0 }
(C) x > - 20
3x  3
>5
3
(B) { - 7, - 5, - 4 }
(D) x < 20
należą liczby ze zbioru:
(C) { - 2, - 1, 1 }
(D) { - 5, - 4, - 3, }
Zad.6
Rozwiązaniem nierówności ( x + 5 )2 ≤ x2 + 25 są liczby:
(A) ujemne
(B) dodatnie
Zad.7
Nierówność
(x – y)( 4x + y ) < - 3
(A) x = 0 i y = 0
(B) x = 0 i y = 1
(C) nieujemne
(D) niedodatnie
spełnia para liczb:
(C) x = 0 i y = 2
(D) x = 1 i y = 0
Zad.8
Które równanie przedstawia zależność: trzykrotność liczby x jest dwukrotnie mniejsza
od liczby y ?
2
2
(A) 3x = 2y
(B) 6x = y
(C)
x=y
(D) x = y
3
3
Zad.9
Zależność: liczba x jest o 30% większa od liczby y, przedstawia równanie:
(A) x = y + 0,3
(B) x – 0,3 = y
Zad.10
Do zbioru rozwiązań układu równań
(C) x = 1,3 y
(D) x + 0,3x = y
x – 3y = 4
–3x + 9y = –12
należy para liczb:
(A) ( 0, 0 )
(B) ( 1, -1)
(C) układ nie ma rozwiązania, nie ma takich par liczb
(D) układ ma nieskończenie wiele rozwiązań, wszystkie pary liczb podane
w odpowiedziach (A), (B) są rozwiązaniami tego układu
Zad.11
Pociąg przejechał 42 km w ciągu 36 minut. Jaką odległość przy takiej prędkości
przebędzie w ciągu 12 minut?
(A) 9 km
(B) 10 km
(C) 12 km
(D) 14 km
Zad.12
Za 2 ołówki i 3 zeszyty zapłacono 7 zł. Wskaż równanie, które przedstawia zależność
między ceną ołówka x i ceną zeszytu y:
(A) 2x – 3y = 7
(B) 2x = 7 + 2y
(C) 2x + 3y = 7
(D) x + y = 2
Zad.13
Aby pozbyć się niewiadomej y w układzie równań
(A)
(B)
(C)
(D)
2x – 3y = 1 , wystarczy:
– x + 3y = 4
odjąć równania stronami
dodać równania stronami
pomnożyć pierwsze z równań przez – 1, a potem dodać równania stronami
wyznaczyć y z pierwszego równańia
Zad.14
Układ równań, który ma jedno rozwiązanie, to układ:
(A) sprzeczny
(B) oznaczony
(C)
nieoznaczony
(D) warunkowy
Zad.15
Wskaż fałszywą zasadę:
(A) mnożąc obie strony nierówności przez liczbę ujemną należy zmienić kierunek
nierówności
(B) dzieląc obie strony nierówności przez liczbę ujemną należy zmienić kierunek
nierówności
(C) mnożąc obie strony nierówności przez liczbę dodatnią należy zmienić kierunek
nierówności
(D) do obu stron nierówności można dodać lub od obu odjąć tę samą liczbę
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards