Tytuł prezentacji - Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

advertisement
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
W GDAŃSKU
EUROPEAN EMPLOYMENT SERVICES
Ewa Staniewicz
Doradca EURES
05 lipca 2007
Gdańsk
EUROPEJSKIE
SŁUŻBY ZATRUDNIENIA
EURES
•
działają na terenie państw należących
do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego - kraje UE, Norwegia,
Islandia, Lichtenstein i Szwajcaria,
•
działają w ramach urzędów pracy,
•
świadczą bezpłatne usługi
międzynarodowego pośrednictwa pracy
dla pracodawców, bezrobotnych oraz
osób poszukujących pracy,
•
udzielają informacji na temat warunków
życia i pracy w krajach UE/EOG
Szukasz pracy za granicą ?
Doradcy i Asystenci EURES poinformują o:
• sposobach poszukiwania legalnej pracy
• aktualnych ofertach pracy dostępnych w Urzędzie
• prawach i obowiązkach pracowników za granicą
• pozwoleniach na pobyt i pracę
• warunkach życia i pracy za granicą
Szukasz pracownika za granicą?
Doradcy i Asystenci EURES poinformują o:
• możliwościach zatrudniania bezrobotnych i
poszukujących pracy z państw UE/EOG,
• prowadzeniu międzynarodowego pośrednictwa pracy
Struktura EURES w Polsce
MINISTERSTWO PRACY I
POLITYKI SPOŁECZNEJ
DEPARTAMENT RYNKU PRACY
40 Doradców EURES
w 16 Wojewódzkich Urzędach Pracy
Około 360 Asystentów EURES w
powiatowych urzędach pracy
STRUKTURA EURES
MANAGER
KRAJOWY EURES
Pani BARBARA POLAŃSKA-SIŁA
MANAGER LINIOWY EURES
Pan PAWEŁ BARDON
DORADCY EURES
 ALICJA KONKOL
 KAROLINA
PANKOWSKA
EWA STANIEWICZ
WOJEWÓDZKI
ASYSTENT EURES
 MARCIN KRAUZE
17 POWIATOWYCH
ASYSTENTÓW EURES
MIĘDZYNARODOWY PORTAL
INTERNETOWY
www.eures.europa.eu
POLSKI PORTAL INTERNETOWY
www.eures.praca.gov.pl
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU
www.wup.gdansk.pl
Oferta pracy EURES
DZIĘKUJĘ
ZA UWAGĘ
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards