Zadanie 1 Zaznacz na mapie pasy krain geograficznych Polski

advertisement
Zadanie 1
Zaznacz na mapie pasy krain geograficznych Polski.
Zadanie 2
Podpisz na mapie największe krainy geograficzne Polski.
Zadanie 3
Podpisz odpowiednio nazwy form ukształtowania powierzchni:
Forma terenu
Opis
obszar położony
od 0 do 300 m n.p.m.
obszar położony
powyżej 300 m n.p.n.
obszar położony
powyżej 500 m n.p.m.
obszar położony
poniżej poziomu morza
obszar, na którym
występują liczne jeziora
Nazwa
Zadanie 4
Zaznacz i podpisz na mapie:

Gdańsk

Kraków

Morze Bałtyckie

Wisła

Żuławy Wiślane
Zadanie 5
Zaznacz na mapie:

Gdańsk, Gdynia i Sopot

Zatoka Gdańska

Mierzeja Helska
Zadanie 6
Przyporządkuj obiekt do danego miasta (wpisz numer zdjęcia do tabeli).
1. Żuraw
2. Molo
3.Opera Leśna
4. Muzeum Marynarki Wojennej
5. Fontanna Neptuna
GDAŃSK
6. Spichlerze
GDYNIA
SOPOT
Zadanie 7
Połącz formy charakterystyczne dla krajobrazu polskiego wybrzeża z definicją.
Zadanie 8
Wyjaśnij w kilku zdaniach pojęcie Żuławy Wiślane uwzględniając:

położenie geograficzne

cechy krajobrazu

proces powstawania
Żuławy Wiślane - …......................................................................................................
…....................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Zadanie 9
Podpisz odpowiednio atrakcje turystyczne Krakowa i okolic.
…..................…............
….....................................
…..........................…..................
…...…......................................
….....................................................
…................................................
…....................................................
….....................................................
Zadanie 10
Napisz miasto, które reprezentują jego najwybitniejsi mieszkańcy.
…..............................
..…...................
Zadanie 11
Wybierz trzy miejsca, które chciałbyś zobaczyć w Krakowie i okolicach lub
Trójmieście i okolicach. Uzasadnij swój wybór.
…....................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Zadanie 12
Streść w kilku zdaniach ulubioną legendę Krakowa lub napisz krótką notatkę o
historii Krakowa.
…....................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Download