II Powiatowy Konkurs Turystyczno

advertisement
II Powiatowy Konkurs Turystyczno-Krajoznawczy
POWIAT KROŚNIEŃSKI –
MOJA MAŁA OJCZYZNA
Szkoły Ponadgimnazjalne
Imię i nazwisko ………………………………………..
Szkoła…………………………………………………
Liczba punków
1. Największe w Beskidzie Niskim naturalne stanowisko cisa jest w rezerwacie:
A. Modrzyna
B. Wadernik
C. Igiełki
D. Kornuty
2. Czerwonym Beskidzkim szlakiem możemy przejść przez:
A. Duklę i Iwonicz-Zdrój
B. Tylawę i górę Cergowa
C. Pustelnię św. Jana i Rymanów Zdrój
D. Barwinek i Jaśliska
3. Liczba ludności powiatu krośnieńskiego wynosi:
A. ok. 100 tys.
B. ok. 110 tys.
C. ok. 120 tys.
D. ok. 130 tys.
4. Jan Paweł II w 1997 roku koronował w Krośnie obraz:
A. Matki Bożej Murkowej
B. Matki Bożej Jaśliskiej
C. Matki Bożej Królowej Beskidu
D. Matki Bożej Olchowskiej
5. Najniżej polożona przełecz w głównym grzbiecie Karpat znajduje się na wysokości:
A. 450 m n.p.m
B. 500 m n.p.m
C. 550 m n.p.m
D. 600 m n.p.m
6. Patron powiatu krośnieńskiego urodził się w:
A. Dukli
B. Miejscu Piastowym
C. Krośnie
D. Korczynie
7. Na stokach góry Zaśpit znajduje się:
A. Rezerwat Cisy w Nowej Wsi
B. Pustelnia św. Jana
C. Wieża widokowa
D. Kamieniołom
8. Kanonizacja bpa. Sebastiana Pelczara odbyła się w:
A. 1876 roku
B. 1991 roku
C. 1997 roku
D. 2003 roku
9. Keremesz to impreza odbywająca się co roku w:
A. Zyndranowej
B. Olchowcu
C. Zawadce Rymanowskiej
D. Posadzie Jasliskiej
10. Maria Konopnicka otrzymała w darze narodowym dworek w Żarnowcu z okazji:
A. zdobycia nagrody Nobla
B. 40-lecia pracy pisarskiej
C. 500-lecia bitwy pod Grunwaldem –za napisanie Roty
D. 25-lecia pracy pisarskiej
11. Pierwsza na ziemiach polskich i Europie szkoła wiertnicza powstała w:
A. Ropiance
B. Bóbrce
C. Wietrznie
D. Chorkówce
12. Ścieżka przyrodnicza „Na węgierskim trakcie” łączy:
A. Jaśliska z Lipowicą
B. Szklary z Jasliskami
C. Duklę z Barwinkiem
D. Rymanów z Daliową
13. Najstarsze drzewo w powiecie krośnieńskim dąb „Poganin” rośnie w:
A. Odrzykoniu
B. Wietrznie
C. Korczynie
D. Węglówce
14. W Dukli znajduje się klasztor:
A. Benedyktynów
B. Franciszkanów
C. Bernardynów
D. Jezuitów
15. Zamek Kamieniec w 1657 roku zdobyły wojska:
A. tureckie
B. Karola Gustawa
C. Rakoczego
D. rosyjskie
16. Kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny zbudowany jest w stylu:
A. Gotyckim
B. Romańskim
C. Rokokowym
D. Neogotyckim
17. Gmina Wojaszówka leży na obszarze:
A. Pogórza Przemyskiego
B. Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego
C. Pogórza Jasielsko – Strzyżowskiego
D. Pogórza Strzyżowskiego
18. Stanisław i Anna Oświęcimiowie pochowani są w:
A. kościele kapucynów
B. farze
C. kościele św. Wojceicha
D. kościele franciszkanów
19. Muzeum Historyczne Pałac w Dukli prezentuje zbiory:
A. szkła wytapianego w beskidzkich hutach
B. broni z okresu II wojny światowej
C. malarstwa węgierskiego
D. flory Beskidu Niskiego
20. Najdłuższa jaskinia na terenie Beskidu Niskiego zwana jaskinią Drwali położona jest:
A. na górze Cergowej
B. na górze Kamień
C. w Tylawie
D. w Lipowicy
21. Pomnik Przyrody „Bełkotka” znajduje się w:
A. Iwoniczu-Zdroju
B. Bóbrce
C. Ropiance
D. Rymanowie Zdroju
22. Rezerwat przyrody znajdujący się pomiędzy Piotrusiem i Ostrą to:
A. Źródliska Jasiołki
B. Przełom Jasiołki
C. Wadernik
D. Wodospad w Iwli
23. Aleksander Fredro związany jest z:
A. Krosnem
B. Krościenkiem Wyżnym
C. Rymanowem
D. Duklą
24. Dzwon Urban – jeden z największych dzwonów w Polsce ma w dolnym obwodzie:
A. 2 metry
B. 3.4 metra
C. 4,9 metra
D. 8,5 metra
25. „Prządki” to rezerwat:
A. leśny
B. skalny
C. wodny
D. roślinny
26. Telewizyjna stacja przekaźnikowa jest na:
A. Górze Królewskiej
B. Górze Klonowej
C. Suchej Górze
D. Górze Kamień
27. Skąd pochodził rycerz, który założył wieś Zyndranową?
A. z Kobylan
B. z Maszkowic
C. z Wiśnicza
D. z Rzeszowa
28. Najwyższy szczyt w powiecie krośnieńskim to:
A. Sucha Góra
B. Baranie
C. Kamień
D. Cergowa
29. Na terenie Baskidu Niskiego można znaleźć slady walk:
A. powstańców styczniowych
B. konfederatow Barskich
C. z wojskami szwedzkimi
D. powstania węgierskiego
30. W dukielskim kościele pw. Marii Magdaleny znajduje się rokokowy nagrobek:
A. Anny Potockiej
B. Józefiny Lubomirskiej
C Marii Amalii Mniszchowej
D. Izabeli Starowiejskiej
Download