RYGORY 2015/2016 FILOZOFIA ROK I

advertisement
RYGORY 2015/2016
FILOZOFIA
ROK I
Semestr ZIMOWY
Propedeutyka filozofii; 15w./30ćw.; egz./zal.;
Hist.fil.starożytnej; 30w./45ćw.; egz./zal.;
Filozofia społeczna; 30w./45ćw.; egz./zal.;
Łacina; 30 ćw.; zal.;
Greka; 30 ćw.; zal.;
Moduł n.społ.I (psych. lub socjol.); zal.;
Podstawy estetyki; 30w./30ćw.; egz./zal.;
Język obcy; 30ćw.; zal;
4 ECTS
7 ECTS
5 ECTS
2 ECTS
2 ECTS
3 ECTS
5 ECTS
2 ECTS
Semestr LETNI
Łacina; 30ćw.; zal.;
Greka; 30ćw.; zal./egz.;
Moduł n.społ.II (politol. Lub ekon.); zal.;
Logika I; 30w./45ćw.; egz./zal.;
Hist.fil.średniow.; 30w./45ćw.; egz./zal.;
Przedmiot spec.I; 30w./30ćw.; egz./zal.;
Język obcy; 30ćw.; zal.;
2 ECTS
2 ECTS
3 ECTS
9 ECTS
7 ECTS
5 ECTS
2 ECTS
RYGORY 2015/2016
FILOZOFIA
ROK II
(spec.: FILOZOFIA NOWYCH MEDIÓW,
FILOZOFIA KLASYCZNA; kontynuacja)
Semestr ZIMOWY
Łacina; 30ćw.; zal.;
Logika II; 15w./30ćw.; egz./zal.;
Hist.fil.nowożytnej; 30w./45ćw.; egz./zal.;
Wstęp do ontologii; 30w./30ćw.; egz./zal.;
Przedmiot spec.II; 30w./30ćw.; egz./zal.;
Język obcy; 30ćw.; zal.;
Technol.informacyjna; 15ćw.; zal.;
WF; 30ćw.; egz.;
2 ECTS
5 ECTS
7 ECTS
5 ECTS
5 ECTS
2 ECTS
3 ECTS
1 ECTS
Semestr LETNI
Łacina; 30ćw.; zal./egz.;
Antropologia; 30w./30ćw.; egz./zal.;
Hist.fil.współczesnej; 30w./45ćw.; egz./zal.;
Wstęp do epistemologii; 30w./30ćw.; egz./zal.;
Translatorium cz.1; 30ćw.; zal.;
Seminarium dypl.cz.1; 15ćw.; zal.;
Konwersatorium spec.I; 30ćw.; zal.;
Język obcy; 30ćw.; zal./egz.;
2 ECTS
5 ECTS
7 ECTS
5 ECTS
3 ECTS
1 ECTS
5 ECTS
2 ECTS
RYGORY 2015/2016
FILOZOFIA
ROK III
(spec.: FILOZOFIA NOWYCH MEDIÓW,
FILOZOFIA KLASYCZNA; kontynuacja)
Semestr ZIMOWY
Translatorium cz.2; 30ćw.; zal.;
Hist.fil.najnowszej; 30w./45ćw.; egz./zal.
Podstawy etyki; 30w./30ćw.; egz./zal.;
Proseminarium I; 30ćw.; zal.;
Wykład fakultat. I; 30w.; zal.;
Seminarium dypl. cz.2; 30ćw.; zal.;
Konwersatorium spec.II; 30ćw.; zal.;
3 ECTS
7 ECTS
5 ECTS
5 ECTS
3 ECTS
2 ECTS
5 ECTS
PROSEMINARIUM I
Dr hab. M. Piróg: Filozoficzne źródła psychologii humanistycznej
Prof. K. Wieczorek: Philogelia. Śmiech i humor jako problem filozoficzny
WYKŁAD FAKULTATYWNY I
Prof. B. Dembiński: Czego dzisiaj nauczyć nas może Martin Heidegger.
Dr hab. H. Wojtczak: Jak być człowiekiem. Tomasz z Akwinu współcześnie odczytany.
Semestr LETNI
Proseminarium II; 30ćw.; zal.;
Wykład fakultet. II; 30w.; zal.;
Hist.fil.polskiej; 30w./30ćw.; egz./zal.;
Metodologia; 30w./30ćw.; egz./zal.;
Seminarium dypl. cz. 3; 30ćw.; zal./egz.;
Fil.konwersatorium subdyscyplinarne; 30ćw.; zal.;
5 ECTS
3 ECTS
5 ECTS
5 ECTS
7 ECTS
5 ECTS
PROSEMINARIUM II
Prof. B. Szotek: Filozofia a religia w polskiej myśli filozoficznej XIX i XX w.
Dr L. Radzioch: Utopie w dziełach filozofów.
WYKŁAD FAKULTATYWNY II
Dr hab. G. Szumera: Filozofia dziejów
Dr G. Mitrowski: Filozofia kłamstwa
FILOZOFICZNE KONWERSAT. SUBDYSCYPLINARNE
Prof. D. Kubok: Filozofia a metafilozofia.
Dr M. Wołek: Dasein jako design
RYGORY 2015/2016
FILOZOFIA
ROK I MU
(spec.: FILOZOFICZNO-KULTUROWA)
Semestr ZIMOWY
Wybr.zagadn.socjol.wsp.; 30ćw.; zal.;
Proseminarium interdyscypl. I; 30ćw.; zal.;
Wykład monograf.spec I; 30w.; egz.;
Filozof.konwersat.subdyscyplinarne; 30ćw.; zal.;
Proseminarium spec. I; 30ćw.; zal.;
Wykład ogólnofilozof. I; 30w.; zal.;
Filozofia kultury; 30w./30ćw.; egz./zal.;
2 ECTS
2 ECTS
4 ECTS
5 ECTS
5 ECTS
4 ECTS
8 ECTS
PROSEMINARIUM INTERDYSCYPLINARNE I
Prof. D. Kubok: Mitologia a filozofia
Prof. A. Noras/prof. K. Roleder: Granice Nauki i filozofii.
WYKŁAD MONOGRAFICZNY SPEC. I
Prof. B. Dembiński: Ontologia stanu podstawowego. Związki filozofii starożytnej ze
współczesną nauką.
Dr hab. T. Czakon: Etyczne dylematy współczesności
FILOZFICZNE KONWERSATORIUM SUBDYSCYPLINARNE
Prof. K. Wieczorek: Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?
Dr hab. H. Wojtczak: Techniki pracy ze średniowiecznymi rękopisami
PROSEMINARIUM SPEC. I
Dr hab. G. Besler: Metody filozoficzne i ich (nie tylko) filozoficzne zastosowania
Dr D.Bęben: Filozofia w literaturze i filmie
Semestr LETNI
Wybr.zagadn.politologii współ.; 30ćw.; zal.;
Wykład monograf.spec II; 30w.; egz.;
Proseminarium spec. II; 30ćw.; zal.;
Wykład ogólnofilozof. II; 30w.; zal.;
Seminarium mgr. cz. 1; 30ćw.; zal.;
Estetyka; 30w./30ćw.; egz./zal.;
WF; 30ćw.; egz.;
2 ECTS
4 ECTS
5 ECTS
4 ECTS
6 ECTS
8 ECTS
1 ECTS
WYKŁAD MONOGRAFICZNY SPEC. II
Prof. K. Wieczorek: Filozofia XX wieku w dialogu z Kantem i Heglem
Dr hab. M. Piróg: Psychologia głębi Junga
PROSEMINARIUM SPEC. I
Dr E. Struzik: Ciało w filozofii i kulturze współczesnej
Dr M. Wołek: Filozofia muzyki
RYGORY 2015/2016
FILOZOFIA
ROK II MU
(spec.: FILOZOFICZNO-KULTUROWA; kontynuacja)
Semestr ZIMOWY
Wykład monograf.spec III; 30w.; egz.;
Wykład monograf.; 30w.; egz.;
Wykład ogólnofilozof. III; 30w.; zal.;
Proseminarium interdyscypl. II; 30ćw.; zal.;
Translatorium cz. 1; 30ćw.; zal.;
Seminarium mgr. cz. 2; 30ćw.; zal.;
Filozofia cywilizacji; 30w./30ćw.; egz./zal.;
4 ECTS
3 ECTS
4 ECTS
2 ECTS
3 ECTS
6 ECTS
8 ECTS
WYKŁAD MONOGRAFICZNY SPEC. III
Prof. B. Szotek: Człowiek w ponowoczesnym świecie.
Dr hab. G. Szumera: Człowiek w cywilizacji technicznej
WYKŁAD MONOGRAFICZNY
Dr hab. G. Besler: Filozofia analityczna
Prof. K. Wieczorek: Fryderyk Nietzsche – twarze, maski, gęby
PROSEMINARIUM INTERDYSCYPLINARNE II
Dr hab. H. Wojtczak: Człowiek w obliczu śmierci
Dr M. Niemczuk: Antropologie współczesności
Semestr LETNI
Wykład ogólnofilozof. IV; 30w.; zal.;
Translatorium cz. 2; 30ćw.; zal.;
Seminarium mgr. cz. 3; 30ćw.; zal.;
4 ECTS
10 ECTS
16 ECTS
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards