zestaw 2 ( ii, iii, iv)

advertisement
ZESTAW 2 ( II, III, IV)


2
1. Wyrażenie x 2  2 x 8 jest równe:
A. 18x 2
B.  16x 2
C. 50x 2
D. 42x 2
2
2. Wyrażenie 1  2 x   3 x  2 x  2 dla x = 2 przyjmuje wartość:
A. 1
B. 2
C. 3
D. -5
2
2
3. Wynikiem działania 4x  2  4x  4 jest wyrażenie:



A. 8x 2
B. – 16 x + 32
C. -16 x
D. 0
3
4. Wartość wielomianu W ( x)  x  x dla x = -2 wynosi:
A. -10
B. -6
C. 10
D. 6
3
2
5. Rozkładając wielomian W ( x)  x  2 x  9 x  18 na czynniki liniowe ma postać:
A. ( x+2)(x-3)(x+3)
B. (x+3)(x-2)(x-3)
C. (x-2)(x-3)(x+2)
D. (x+2)(x+3)(x-2)
6. Równanie x  7  4  5 ma:
A. jedno rozwiązanie
B. dwa rozwiązania
C. nie ma rozwiązania
D. nieskończenie wiele rozwiązań
x4 1
  0 jest liczba:
7. Rozwiązaniem równania
x2 2
A. -2
B. 2
C. -4
D. -10
2
8. Równanie 3x  5 x  1  0 :
A. nie ma rozwiązań
B. ma jedno rozwiązanie
C. ma dwa rozwiązania
D. ma nieskończenie wiele rozwiązań
2
x 6
9. Liczba rozwiązań równania
 0 , to:
6 x
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
5x  4
 3 jest:
10. Rozwiązaniem równania
2x  1
1
4
A. 1
B.
C. 7
D. 
2
5
2
11. Liczba całkowitych rozwiązań równania 3x( x  3)  0 wynosi:
A. dwa
B. zero
C. jedno
D. trzy
x x
12. Ile jest liczb całkowitych dodatnich spełniających nierówność 1   ?
3 6
A. 0
B. 1
C. 2
D. nieskończenie wiele
13. Rozwiązaniem nierówności 2 x  4  8 jest:
A. (0,8)
B. 0,8
C.  , 0  8, 
D.  , 8
14. Rozwiązaniami równania x 3  4 x  3x 2  12  0 są liczby:
A. 1, -4, 3, -12
B. -3, -2, 2
C. -2, 2, 3
D. 0, 3, 4
2
2
15. Liczba rozwiązań równania 3x( x  8)( x  1)  0 jest równa:
A. 3
B. 2
C. 4
D. 5
Download