F. PRZYKŁADOWY SPOSÓB PRZEPŁYWU DANYCH MIĘDZY

advertisement
F.
PRZYKŁADOWY SPOSÓB PRZEPŁYWU DANYCH MIĘDZY ZBIORAMI
AKTA
OSOBOWE
Dane osobowe pracowników
/kontrahentów wprowadzane są
manualnie do systemu
informatycznego bezpośrednio z akt
osobowych.
SYSTEM
INFORMATYCZNY
PROGRAM
KSIĘGOWY
Przepływ danych z systemu informatycznego
do programu księgowego następuje drogą
teletransmisji (funkcja eksport/import danych.
Download