Lista referencyjna ważniejszych modernizacji gospodarki energet

advertisement
He Wi TERM
Bielsko Biała u. Błękitna 13
tel. 033 811 40 58
www.hewiterm.com.pl
Lista referencyjna WYMIENNIKOWNIE
Inwestor, Obiekt, Lokalizacja
Rok
Zakres prac
PB Dombud, Miejska Biblioteka
Publiczna
Oświęcim
2010
Dostawa i montaż wymiennikowni ciepła o
mocy 380 kW wraz z AKPiA
EMI
Hala produkcyjna
Skoczów
2009
Projekt i dostawa wymiennikowni ciepła
1000 kW
Millenium Logistic Park
Obiekt A3
Tychy
2008
Dostawa i montaż węzła cieplnego
jednofunkcyjnego z wymiennikami ciepła
SONDEX o mocy 2250 kW (c.o.) i 300 kW
(ciepło technologiczne)
Millenium Logistic Park
Obiekt A2
Tychy
2008
Dostawa i montaż węzła cieplnego
jednofunkcyjnego z wymiennikiem ciepła
SONDEX o mocy 2350 kW (c.o.)
KWK "Zofiówka"
Jastrzębie Zdrój
2008
Projekt, dostawa i montaż węzła cieplnego o
mocy 105 kW
Millenium Logistic Park
Obiekt A1
Tychy
2008
Dostawa i montaż węzła cieplnego
dwufunkcyjnego z wymiennikami ciepła
SONDEX o mocy 2300 kW (c.o. + c.w.u.)
Fenice Poland Sp. z o.o.
Bielsko-Biała
2007
Dostawa i montaż wymiennikowni ciepła o
mocy 18 MW
FIAT AUTO POLAND
Obiekt 31
Tychy
2007
Dostawa i montaż węzła cieplnego z
wymiennikiem SONDEX o mocy 200 kW,
Budomont
Wyszków
2006
Dostawa i montaż wymiennikowni ciepła o
mocy 500 kW
Fenice Poland Sp. z o.o.
Krosno
2006
Dostawa i montaż wymiennikowni ciepła o
mocy 600 kW
Fenice Poland
Bielsko-Biała
2006
Dostawa i montaż wymiennikowni ciepła o
mocy 2 x 9 MW
2
Ingest Facility Polska
Biurowiec Fiat Auto Poland
Bielsko-Biała
2004
Projekt instalacji wymiennikowni ciepła o
mocy 500 kW
Fenice Poland
Teksid
Bielsko-Biała
2004
Projekt węzła wymiennikowego ciepła o mocy
2 x 9 MW
Zakłady Mechaniczne WIROMET
Mikołów
2004
Dostawa i montaż węzła cieplnego o mocy 170
kW
Kościół p.w. Św. Boboli
Bielsko-Bia
2004
Modernizacją węzła cieplnego
Fenice Poland Sp. z o.o.
Bielsko-Biała
2003
Dostawa i montaż 4 wymienników ciepła o
mocy od 50 do 200 kW
FENICE POLAND Sp. z o.o.
Bielsko-Biała
2002
Dostawa i montaż wymiennika ciepła o mocy
500 kW
Kościół p.w. Św. Andrzeja Boboli
Kaplica i część parafialna
Bielsko-Biała
2000
Dostawa i montaż kompaktowego węzła
cieplnego
FIAT AUTO POLAND
Bielsko-Biała
1996
Modernizacja Centralnej Rozdzielni
Ciepła o mocy 2x8 MW
FIAT AUTO POLAND
Oczyszczalnia ścieków
Tychy
1995
Wymiana sieci ciepłowniczej w systemie ABB,
TARCO – łącznie 4,8 km
Zespół Hoteli
FIAT AUTO POLAN
Tychy
1993
Budowa kompaktowej stacji wymienników c.o.
i c.w.u. o mocy 280 kW
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards