Zmiany klimatu wynikają z czynników zewnętrznych takich jak ilość

advertisement
Dlaczego klimat się zmienia?
Zmiany klimatu wynikają z czynników zewnętrznych takich jak ilość
dochodzącego promieniowania słonecznego lub czynników
wewnętrznych takich jak działalność człowieka lub wpływ czynników
naturalnych. Przyczyny zmian klimatu są tematem intensywnych
badań. Kolejne raporty Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian
Klimatu (IPCC) precyzują obecny stan wiedzy na temat przyczyn
zmian klimatu. Raport Amerykańskiej Narodowej Akademii Nauk
(NAS) stwierdza, że większość zmian temperatury obserwowanych w
ostatnich 50 latach należy przypisać działalności człowieka. W
ostatnim stuleciu obserwowane zmiany temperatury na powierzchni
Ziemi wyniosły około 0,4-0,8°C. Powody zmian klimatu można
podzielić na dwie grupy: zmiany wywołane czynnikami naturalnymi i
efektami antropogenicznymi (działalność człowieka).
Przygotowała Marlena Łupińska kl. III b
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards