studia stacjonarne II stopnia

advertisement
WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU - kierunek Ochrona Roślin i Kontrola Fitosanitarna - studia stacjonarne II stopnia
ROZKŁAD ZAJĘĆ w semestrze zimowym
Rok akademicki 2016/2017
ROK II
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
Godz.
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
8-9
II
III
I
II
III
I
II
III
I
PSYCHOLOGIA
Wykł.
9-10
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
Pracownia
entomol.
SEMINARIUM 10-10
45
Gr. I - L. 7, s. 132
Gr. II - L. 58, s. 201
Gr. III – L. 58, s. 119
EKOLOGIA MIKROORGANIZMÓW
Leszcz. 7,
s. 140
od 5.X.15
EKOLOGIA
MIKROORG.
od 3.X.15
L. 7, s. 342
MYKOTOKS.
I GRZYBY
TOKSYNOT.
od 21.XI.15
Wykł.
L. 7. s. N
MYKOTOKSYNY I GRZYBY
TOKSYNOTWÓRCZE
od 23.XI.15
Pracownia
entomol.
Leszcz. 7,
s. 140
EKOLOGIA
MIKROORG.
od 3.X.15
L. 7, s. 342
MYKOTOKS.
I GRZYBY
TOKSYNOT.
od 21.XI.15
GRZYBY NADRZEWNE I ICH
ZNACZENIE od 5.X.16
Pracownia
entomol.
Leszcz. 7,
s. 140
EKOLOGIA
MIKROORG.
od 3.X.15
L. 7, s. 342
MYKOTOKS.
I GRZYBY
TOKSYNOT.
od 21.XI.15
III
I
II
III
Wykł. 75 min.
Leszcz. 7, s. N
Leszcz. 7, s. N
10-11
II
MECHANIZMY ODPORNOŚCI ROŚLIN NA
AGROFAGI
Wykł.
L. 7. s. N
OCHRONA UPRAW LEŚNYCH
MECHANIZMY ODPORNOŚCI
AGROFAGÓW NA PESTYCYDY
Wykł. 75 min.
Leszcz. 7, s. N
Mechanizmy
odporności roślin na
agrofagi
Ćwicz. co 2 tyg
Ćwicz. od 24.XI.16
Leszcz. 7, s. 140
L. 7, s. 342
Mechanizmy odporności
agrofagów na pestycydy
Ochrona upraw
leśnych
Ćwicz. od 24.XI.16
L. 7, s. 342
od 23.XI.15
EKOTOSKYKOLOGIA
PESTYCYDÓW
Mechanizmy
odporności roślin na
agrofagi
Ćwicz. co 2 tyg
Leszcz. 7, s. 140
Mechanizmy odporności
agrofagów na pestycydy
Grzyby nadrzewne
i ich znaczenie
Wykł.
L. 7. s. N
Ćwicz.
od 5.X.16
L. 7, s. 342
Ekotoskykologia pestycydów
Ćwicz. terenowe
Przedmioty ogólnouczelniane
wg. wykazu
Ochrona upraw
leśnych
Grzyby nadrzewne
i ich znaczenie
Ćwicz.
Przedmioty ogólnouczelniane
wg. wykazu
od 5.X.16
L. 7, s. 342
19-20
* 1. Akademicki Savoir-vivre – godz. 17-1830 co 2 tyg., Agro II, s. 101; 2. Wykorzystanie technologii 3D- godz. 17-1830, co 2 tyg., CIW, s. 103; 3. Wpływ żywności na jakość życia człowieka –
godz. 17-1830, co 2 tyg., Agro II, s. 301; 4. Tajemnice warzyw, przypraw i ziół – godz. 17-1830, co 2 tyg., Aula Agro; 5. Zwierzęta w życiu człowieka – godz. 17-1830, co 2 tyg. (wymiennie z
wykł nr 4), Aula Agro; 6. Psychologia zachowań konsumenckich - godz. 17-1830, co 2 tyg., Agro, s. A; 7. Pochodzenie i ewolucja życia na Ziemi - godz. 17-1830, co 2 tyg. . (wymiennie z wykł
nr 6), Agro, s. A; 8. Nowoczesne sadownictwo – godz. 1840-2010, co 2 tyg. Agro II, s. 101
Download