Wskaźniki - COPE MSWiA

advertisement
Wskaźniki produktu i rezultatu
Wskaźniki PRODUKTU to „dobra i usługi”, które powstaną w
wyniku działań podjętych w ramach projektu
Wskaźniki REZULTATU opisują efekty wynikające z realizacji
projektu, odnoszą się bezpośrednio do celu projektu
Błędy
1. Brak mierzalnych wskaźników.
2. Zamiana wskaźników pomiędzy poziomami.
3. Wskazywanie tych samych wskaźników na obu poziomach oraz
tych samych źródeł weryfikacji.
4. Błędne źródła weryfikacji.
ponadto
BĄDŹ REALISTĄ, NIE OPTYMISTĄ
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards