Źródłosłów Oznacza Przykład ad (łac) zarządzanie administracja

advertisement
Źródłosłów
ad (łac)
aero (gr.)
ana (łac.)
Oznacza
zarządzanie
powietrze
nowochrzczeniec
bal
bi (gr.)
biblion (łac.)
kąpiel
podwójnie
księgi
bio (gr.)
życie
chir (gr.)
chol (gr.)
decy (łac.)
ego (łac.)
eko (gr.)
ręka
żółć
dziesiąta część
ja
dom, gospodarstwo
- fazja (łac.)
fizjo (gr.)
galakt (gr.)
hal (łac.)
inter (łac.)
wypowiedź
natura
mleczny
sól
między
jon (gr.)
kalor (łac.)
lek (łac.)
-log (łac.)
makro/mikro (gr.)
Przykład
administracja, administrator
aerobik, aerodrom, aeroport
anabaptysta, anachronizm, anafora, anagram,
anakreontyk
balneologia, balneoterapia
biathlon,
Biblia, bibliobus, bibliofil, bibliografia,
biblioteka, biblista
bioastronomia, biocenoza, biochemia,
biografia, biologia
chirurgia, chirolgia
choleryk, cholesterol
decybel, decyma
egoizm, egoista, egotyzm
ekologia, ekonom, ekonomia
afazja
fizjonomia, fizjologia
galaktometr, galaktyka
halofity, halogeny
intercyza, interdyscyplinarny, interklub,
interliga, interlinia
iść
jonizacja, jonosfera
ciepło
kaloria, kaloryfer
sala wykładowa
lektorat, lektura
logiczny
logika, logistyka, logopeda
długi/wielki, krótki/mały makrobiotyka, makro/mikrokosmos, mikrobus,
mikrofon, mikrokilimat
neuro (gr.)
ofi (gr.)
okt (łac.)
-pat- (gr.)
radio (łac.)
cięciwa(nerw)
wąż, wężowy
osiem
choroba
promień
sema (gr.)
tele (gr.)
znaczący
daleko
neurostenia, neurologia, neuroza
oficjalny, oficjał,
oktagon, oktawa, oktet,
apatia, patologia,
radioaktywność, radiologia, radiofonia,
radiosonda
semafor, semantyka, semiologia
teledysk, telekino, telewizja, telefon
ultra (łac.)
vegeture (łac.)
zoo (gr.)
poza czymś, ponad
rosnąć, kwitnąć
stworzenie, istota
ultradźwięki, ultrafiolet
wegetacja, wegetarjanin,
zoologia, zoomorfizm, zootechnika
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards