Losy grup bocznych

advertisement
Metabolizm
aminokwasów (1)
Losy grup bocznych
Degradacja białek
•
Lizosom
•
Enzymy proteolityczne
•
Endopeptydazy
•
Egzopeptydazy
•
•
Aminopeptydazy lub karboksypeptydazy
Proteasom
Miejsca cięcia w topoizomerazie I (765 aminokwasów)
Miejsce cięcia
• Proteinaza K
• wiązanie peptydowe sąsiadujące z grupą karboksylową
aminokwasów alifatycznych lub aromatycznych
• Trombina
• Leu-Val-Pro-Arg-Gly-Ser
Proteasom
Oznaczenie białek Ub
Ubikwityna (76 aa)
Losy aminokwasów
•
Pospolite aminokwasy: Ala, Asp, Glu, Asn, Gln
•
Grupa aminowa
•
•
amoniak -> cykl mocznikowy -> mocznik
Grupa boczna
•
α-ketokwas
Jakie α-ketokwasy?
•
•
Glukogenne (mogą być użyte do glukoneogenezy)
•
Pirogronian (3C): Ala, Gly, Cys, Ser, Thr
•
2-oksoglutaran (5C): Arg, Gln, Glu, His, Pro
•
Bursztynylo-CoA (4C): Met, Ile, Val
•
Fumaran (4C): Phe, Tyr
•
Szczawiooctan (4C): Asn, Asp
Ketogenne (mogą być użyte do syntezy KT lub ciał ketonowych)
•
Ac-CoA (2C): Leu, Lys, Thr
•
Acetylooctan (4C) = 2 x ac-CoA: Leu, Lys, Phe, Tyr
pirogronian
3C
ATP
CO2
Glc
gl
uk
on
eo
ge
ac-CoA
acetylooctan
ADP+Pi
szczawiooctan
ne
za
cytrynian
2-oksoglutaran
fumaran
bursztynyloCoA
Transaminacja
Aminokwas 1 Ketokwas 2
Ketokwas 1 Aminokwas 2
Transaminaza glutaminian :
szczawiooctan [GOT]
asparaginian
2-oksoglutaran
szczawiooctan glutaminian
asparaginian
szczawiooctan
glutaminian
2-oksoglutaran
Transaminaza glutaminian :
pirogronian [GPT]
alanina
2-oksoglutaran
alanina
glutaminian
pirogronian
glutaminian
pirogronian
2-oksoglutaran
Tetrahydrofolian
Pirogronian
2-oksoglutaran
Bursztynylo-CoA
kwas metylomalonowy
glikol etylenowy
Metionina
Acetylo-CoA i fumaran
Aspartam i fenyloalanina
Zwykły szlak
Szlak awaryjny
pirogronian
3C
ATP
CO2
Glc
gl
uk
on
eo
ge
ac-CoA
acetylooctan
ADP+Pi
szczawiooctan
ne
za
cytrynian
2-oksoglutaran
fumaran
bursztynyloCoA
Glc
gl
uk
on
eo
g
en
ez
a
Cykl glioksylanowy
Porównanie
Izoleucyna
Acetylo-CoA
1
Bursztynylo-CoA
1
Histydyna
Fenyloalanina
2
1
2-oksoglutaran
1
Fumaran
GTP = ATP
1+1=2
1
2
NAD(P)H
3+1=4
2+1=3
6+1
FADH2
1+1=2
1
2
Porównanie
Glukoza
KT 16:0
Izoleucyna
Histydyna
Fenyloalanina
NADH
10
31
4
3
7
FADH2
2
15
2
1
2
Protony
112
400
52
36
82
ATP
ok. 26
ok. 92
ok. 12
ok. 8
ok. 19
Cykl
mocznikowy
n.d.
n.d.
-3
-3
-3
Ostatecznie
ok. 30
ok. 99
ok. 9
ok. 5
ok. 16
Porównanie
Glukoza
KT 16:0
Izoleucyna
Histydyna
Fenyloalanina
M. cz.
180
256,42
131,17
155,15
165,19
ATP
ok. 26
ok. 92
ok. 9
ok. 5
ok. 16
Wydajność
na masę
100%
248%
48%
22%
67%
Glukoneogeneza
Glikoliza
kinaza
pirogronianowa
Cykl alaninowo-glukozowy
Cykl Cori
Przeciwdziałanie kwasicy mięśni
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards