refundowane wskazania ICD-10 dla substancji - Onkologia

advertisement
Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia
– 1228 –
Poz. 51
Załącznik C.25.
FLUDARABINUM
Lp.
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ,
JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA
KOD ICD-10
NAZWA ICD-10
1
FLUDARABINUM
C81
CHOROBA HODGKINA
2
FLUDARABINUM
C81.0
PRZEWAGA LIMFOCYTÓW
3
FLUDARABINUM
C81.1
STWARDNIENIE GUZKOWE
4
FLUDARABINUM
C81.2
MIESZANOKOMÓRKOWA
5
FLUDARABINUM
C81.3
ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW
6
FLUDARABINUM
C81.7
INNA CHOROBA HODGKINA
7
FLUDARABINUM
C81.9
CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA
8
FLUDARABINUM
C82
9
FLUDARABINUM
C82.0
Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY
10
FLUDARABINUM
C82.1
MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY
11
FLUDARABINUM
C82.2
WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY
12
FLUDARABINUM
C82.7
INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO
13
FLUDARABINUM
C82.9
CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
14
FLUDARABINUM
C83
15
FLUDARABINUM
C83.0
Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
16
FLUDARABINUM
C83.1
Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY)
17
FLUDARABINUM
C83.2
MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY)
18
FLUDARABINUM
C83.3
WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY)
CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY)
CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE
Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia
Lp.
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ,
JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA
– 1229 –
KOD ICD-10
Poz. 51
NAZWA ICD-10
19
FLUDARABINUM
C83.4
IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY)
20
FLUDARABINUM
C83.5
LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY)
21
FLUDARABINUM
C83.6
NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY)
22
FLUDARABINUM
C83.7
GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA
23
FLUDARABINUM
C83.8
INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
24
FLUDARABINUM
C83.9
ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
25
FLUDARABINUM
C84
26
FLUDARABINUM
C84.0
ZIARNINIAK GRZYBIASTY
27
FLUDARABINUM
C84.1
CHOROBA SEZARY' EGO
28
FLUDARABINUM
C84.2
CHŁONIAK STREFY T
29
FLUDARABINUM
C84.3
CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY
30
FLUDARABINUM
C84.4
OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
31
FLUDARABINUM
C84.5
INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T
32
FLUDARABINUM
C85
33
FLUDARABINUM
C85.0
MIĘSAK LIMFATYCZNY
34
FLUDARABINUM
C85.1
CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY
35
FLUDARABINUM
C85.7
INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO
36
FLUDARABINUM
C85.9
CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY
37
FLUDARABINUM
C88
38
FLUDARABINUM
C88.0
MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA
39
FLUDARABINUM
C88.1
CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH ALFA
40
FLUDARABINUM
C88.2
CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH GAMMA
41
FLUDARABINUM
C88.3
CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO
42
FLUDARABINUM
C88.7
INNE ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE
OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T
INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH
ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE
Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia
Lp.
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ,
JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA
– 1230 –
KOD ICD-10
C88.9
Poz. 51
NAZWA ICD-10
ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE, NIEOKREŚLONE
43
FLUDARABINUM
44
FLUDARABINUM
C91
45
FLUDARABINUM
C91.0
OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA
46
FLUDARABINUM
C91.1
PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
47
FLUDARABINUM
C91.2
PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA
48
FLUDARABINUM
C91.3
BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA
49
FLUDARABINUM
C91.4
BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL)
50
FLUDARABINUM
C91.5
BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T
51
FLUDARABINUM
C91.7
INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
52
FLUDARABINUM
C91.9
BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA
53
FLUDARABINUM
C92
54
FLUDARABINUM
C92.0
OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
55
FLUDARABINUM
C92.1
PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA
56
FLUDARABINUM
C92.2
PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
57
FLUDARABINUM
C92.3
MIĘSAK SZPIKOWY
58
FLUDARABINUM
C92.4
OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA
59
FLUDARABINUM
C92.5
OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA
60
FLUDARABINUM
C92.7
INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA
61
FLUDARABINUM
C92.9
BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA
62
FLUDARABINUM
C93
63
FLUDARABINUM
C93.0
OSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
64
FLUDARABINUM
C93.1
PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
65
FLUDARABINUM
C93.2
PODOSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
66
FLUDARABINUM
C93.7
INNA BIAŁACZKA MONOCYTOWA
BIAŁACZKA LIMFATYCZNA
BIAŁACZKA SZPIKOWA
BIAŁACZKA MONOCYTOWA
Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia
Lp.
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ,
JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA
– 1231 –
KOD ICD-10
Poz. 51
NAZWA ICD-10
BIAŁACZKA MONOCYTOWA, NIEOKREŚLONA
67
FLUDARABINUM
C93.9
68
FLUDARABINUM
C94
69
FLUDARABINUM
C94.0
OSTRA CZERWIENICA I BIAŁACZKA ERYTROBLASTYCZNA (ERYTROLEUKEMIA)
70
FLUDARABINUM
C94.1
PRZEWLEKŁA CZERWIENICA
71
FLUDARABINUM
C94.2
OSTRA BIAŁACZKA MEGAKARIOBLASTYCZNA
72
FLUDARABINUM
C94.3
BIAŁACZKA Z KOMÓREK TUCZNYCH
73
FLUDARABINUM
C94.4
OSTRA SZPIKOWICA UOGÓLNIONA
74
FLUDARABINUM
C94.5
OSTRE ZWŁÓKNIENIE SZPIKU
75
FLUDARABINUM
C94.7
INNA OKREŚLONA BIAŁACZKA
76
FLUDARABINUM
C95
77
FLUDARABINUM
C95.0
OSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
78
FLUDARABINUM
C95.1
PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
79
FLUDARABINUM
C95.2
PODOSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
80
FLUDARABINUM
C95.7
INNA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
81
FLUDARABINUM
C95.9
BIAŁACZKA, NIEOKREŚLONA
82
FLUDARABINUM
C97
NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NIEZALEŻNYCH (PIERWOTNYCH) MNOGICH UMIEJSCOWIEŃ
83
FLUDARABINUM
D46
ZESPOŁY MIELODYSPLASTYCZNE
84
FLUDARABINUM
D46.0
OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ BEZ SYDEROBLASTÓW
85
FLUDARABINUM
D46.1
OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z SYDEROBLASTAMI
86
FLUDARABINUM
D46.2
OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW
87
FLUDARABINUM
D46.3
OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW Z TRANSFORMACJĄ
88
FLUDARABINUM
D46.4
OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ, NIEOKREŚLONA
89
FLUDARABINUM
D46.7
INNE ZESPOŁY MIELODYSPLASTYCZNE
INNE BIAŁACZKI OKREŚLONEGO RODZAJU
BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU
Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia
Lp.
90
NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ,
JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA
FLUDARABINUM
– 1232 –
KOD ICD-10
D46.9
Poz. 51
NAZWA ICD-10
ZESPÓŁ MIELODYSPLASTYCZNY, NIEOKREŚLONY
Download