ZADANIA POWTÓRZENIOWE DO EGZAMINU

advertisement
ZADANIA POWTÓRZENIOWE DO EGZAMINU
CZĘŚĆ V
Zad 38. Kasia kupiła jabłka, a Marta gruszki. „Mam trzy razy więcej
jabłek niż ty gruszek”- powiedziała Kasia. „Lecz tylko o 16
więcej”- dodała Marta. Ile dziewczynki mają jabłek i gruszek?
a) 8 jabłek, 24 gruszki
b) 9 jabłek, 27 gruszek
c) 24 jabłka, 8 gruszek
d) 27 jabłek, 9 gruszek
Zad 39. Na kartce papieru Jacek wyciął koło średnicy 10 cm.
Następnego dnia powiększył koło tak, że średnica wynosi teraz
20 cm. Powierzchnia koła powiększyła się:
a) 2 razy
b) 4 razy
c)  razy
d) 4 razy
Wykonaj odpowiednie obliczenia.
Zad 40. Odległość między dwoma miastami wynosi 14532000 m, a
średnica pewnej cząsteczki 0,000000000252 m. Przedstaw te
wielkości w notacji wykładniczej.
Zad 41. Książka przy podatku VAT 22% kosztuje 15,86 zł. Jaka
będzie cena tej książki, jeżeli podatek VAT będzie wynosić
23%?
Zad 42. Liczba trójkątna to liczba, która jest sumą kilku kolejnych
liczb naturalnych, zaczynając od 1. Pierwsza liczba trójkątna to
T1  1 , Druga liczba trójkątna to T2  1  2  3 , itd
Oblicz liczby trójkątne T3 , T4
Zad 43. Ile odcinków jest na poniższym rysunku.
a) 3
b) 5
Wypisz te odcinki.
c) 6
d) 8
Zad 44. Setną cyfrą po przecinku rozwinięcia dziesiętnego ułamka
5
jest:
37
a) 1
b) 3
c) 5
d) 9
Zad 45. Odkryj regułę, według której utworzono ciągi liczbowe i
dopisz po trzy kolejne liczby.
a) 1, 4, 9, 16, 25, …
b) 2, 3, 5, 8, 12 …
Zad 46. Jaką długość mają boki prostokąta, jeżeli pole wynosi
a) a i b
b) a2 i b2
c)
1 2
a i b2
3
d)
a 2b 2
?
3
a2
i b2
2
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards