Sprawozdanie z przebiegu stażu

advertisement
................................................
nazwa i adres organizatora
SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU STAŻU
Pan/i
……………………………………………….
( imię i nazwisko )
Nr umowy z pracodawcą …./2015 z dnia ………………...
Okres odbywania stażu od …………………………. do......................................
Opis zadań wykonywanych podczas stażu
Rodzaj uzyskanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych: ………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………
(data otrzymania sprawozdania i podpis bezrobotnego)
……….. …………………..……………………….
(podpis i imienna pieczątka osoby sprawującej
nadzór nad odbywaniem stażu)
…………………………………………….. ……..
(podpis i imienna pieczątka pracownika
powiatowego urzędu pracy przyjmującego sprawozdanie)
Data zwrotu karty do powiatowego urzędu pracy
……………………………………………………
…………………………………………………….
(podpis i imienna pieczątka organizatora-upoważnionej osoby)
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards