Wykaz herbicydów stosowanych w ochronie roślin warzywnych

advertisement
Wykaz herbicydów stosowanych
w ochronie roślin warzywnych
Nazwa środka*
Nazwa
zwyczajowa
substancji
czynnej
Zawartość
substancji
czynnej
Sposób
działania
na chwasty**
Zakres
dawek
w kg lub
l na ha***
Okres działania
w glebie lub po
jakim okresie
można uprawiać
wrażliwe rośliny
Rośliny, do których
odchwaszczania można
stosować środek
1
2
3
4
5
6
7
360 g/l
L
2
5–7 dni
przed wschodami cebuli, marchwi, pietruszki, pora z siewu,
ziemniaka
zwalcza perz i inne chwasty po
zbiorze rośliny przedplonowej,
przed rozpoczęciem upraw
pożniwnych lub wiosną przed
siewem lub sadzeniem roślin
kukurydza
groch, marchew, pietruszka,
por, seler korzeniowy i naciowy, kukurydza, ziemniak
Zastosowanie małoobszarowe (M) – szparag
groch na suche nasiona, marchew, ziemniak
cebula z siewu i z dymki,
kapusta głowiasta biała i czerwona, kapusta włoska, kalafior
zwalcza perz i inne chwasty
po zbiorze rośliny przedplonowej, przed rozpoczęciem
upraw pożniwnych – od połowy sierpnia do późnej jesieni
cebula, groch zielony i na
suche nasiona, fasola, kapusta głowiasta biała i czerwona,
marchew, pietruszka, ziemniak
zwalczają perz i inne chwasty
po zbiorze rośliny przedplonowej, przed rozpoczęciem
upraw pożniwnych – od połowy sierpnia do późnej jesieni
fasola, groch zielony i na
suche nasiona, ziemniak
cebula z siewu
ziemniak
Acomac
glifosat
CHWAS T Y/W YKAZ HERBIC YDÓW
3–5
Activus 400 SC
Afalon Dyspersyjny
450 SC
pendimetalina
linuron
400 g/l
450 g/l
G+L
G+L
4
0,35–2
b. krótki
2–3 miesiące
Aflex Super 450 SC
linuron
450 g/l
G+L
1–2
2–3 miesiące
Agat 480 SC
oksyfluorofen
480 g/l
G+L
0,05–0,75
2–4 tygodnie
Agenor 450 SL
glifosat
450 g/l
L
4
5–7 dni
Agil-S 100 EC
propachizafop
100 g/l
L
0,5–1,5
5–6 tygodni
360 g/l
L
4–5
5–7 dni
Agrofarm Glyfosat 360 SL glifosat
Agrosar 360 SL
4
Agro Bentazon 480 SL
bentazon
Alliacine 400 EC
Arcade 880 EC
Ardee Super 360 SL
chloroprofam
prosulfokarb +
metrybuzyna
glifosat
Atut Bis 360 SL
glifosat
Aurelit 70 WG
Avatar 293 ZC
Azymut 360 SL
480 g/l
L
1,25–3
b. krótki
400 g/l
800 g/l +
80 g/l
360 g/l
G+L
G
3–5
4–5
2–3 miesiące
16 tygodni
L
3–4
5–7 dni
360 g/l
L
4
5–7 dni
metrybuzyna
700 g/kg
G+L
0,5–0,75
3–4 miesiące
chlomazon +
metrybuzyna
glifosat
60 g/l +
233 g/l
360 g/l
G
1,5
3–6 miesięcy
L
2
5–7 dni
3–5
154
Program Ochrony Roślin Warzywnych | 2017
zwalcza perz i inne chwasty
po zbiorze rośliny przedplonowej, przed rozpoczęciem
upraw pożniwnych – od sierpnia do późnej jesieni
zwalcza perz i inne chwasty
po zbiorze rośliny przedplonowej, przed rozpoczęciem
upraw pożniwnych lub wiosną
przed siewem lub sadzeniem
roślin
ziemniak
Zastosowanie małoobszarowe (M) – pomidor
ziemniak
przed wschodami cebuli, marchwi, pietruszki, pora z siewu,
ziemniaka
zwalcza perz i inne chwasty po
zbiorze rośliny przedplonowej,
przed rozpoczęciem upraw
pożniwnych lub wiosną przed
siewem lub sadzeniem roślin
3
4
5
6
7
Avans Premium 360 SL
glifosat
Barclay Barbarian 360 SL
Barclay Barbarian Super
360 SL
Barclay Gallup Super
360 SL
Barclay Barbarian Xtra
450 SL
Barclay Gallup Xtra
450 SL
Boom Efekt 360 SL
Basagran 480 SL
bentazon
2
360 g/l
L
3–4
3–5
3–4
5–7 dni
zwalczają perz i inne chwasty
po zbiorze rośliny przedplonowej, przed rozpoczęciem
upraw pożniwnych – od
połowy sierpnia do późnej
jesieni; dawki w zależności od
gatunków chwastów, zgodnie
z etykietą stosowania środka
ochrony roślin
Betanal MaxxPro 209 OD
Bosiak 100 EC
desmedifam +
etofumesat +
lenacyl +
fenmedifam
propachizafop
47 g/l +
75 g/l +
27g/l +
60 g/l
100 g/l
Boxer 800 EC
prosulfokarb
Bros zwalcza chwasty
i korzenie glifosat 360 SL
glifosat
Butisan Star 416 SC
Butoxone M 400 SL
Buzzin TM
Centurion Plus 120 EC
metazachlor +
chinomerak
MCPB
metrybuzyna
kletodym
Charger
glifosat
3–4
450 g/l
2,4–3,2
2,4–3,2
360 g/l
480 g/l
L
4–5
1,25–3
7 dni
b. krótki
L
1,25–1,5
3–4 miesiące
L
0,5–1,5
b. krótki
800 g/l
G+L
2,5–5
2 miesiące
360 g/l
L
5
5–7 dni
333 g/l +
83 g/l
400 g/l
700 g/kg
120 g/l
G+L
2,5–3
2–3 miesiące
L
G+L
L
3–4
0,75
0,8–2
7–10 dni
3–6 miesięcy
8–10 dni
360 g/l
L
1–2
5–7 dni
3–4
Citation 70 WG
Clayton Rhizeup SL
metrybuzyna
glifosat
700 g/kg
360 g/l
G+L
L
0,20–0,53
2
3–4 miesiące
5–7 dni
3–5
Click 500 SC
* 01.07.2017 r.
Cliophar 300 SL
Clomate 360 CS
Clomaz 36 CS
terbutyloazyna
500 g/l
G+L
1,5
4 tygodnie
chlopyralid
chlomazon
chlomazon
300 g/l
360 g/l
360 g/l
L
G
G
0,3–0,4
0,25
0,25
6–8 tygodni
3–9 miesięcy
3–9 miesięcy
Command 360 CS
chlomazon
360 g/l
G
0,25
3–9 miesięcy
Command 480 EC
chlomazon
480 g/l
G
0,15–0,25
3–9 miesięcy
Cordian 450 SL
glifosat
450 g/l
L
4
5–7 dni
fasola, groch zielony i na
suche nasiona, ziemniak
Zastosowanie małoobszarowe (M) – burak ćwikłowy
cebula, groch zielony, groch
na suche
ziemniak
Zastosowanie małoobszarowe (M) – cebula z siewu,
z dymki i z rozsady, czosnek,
chrzan, marchew, pietruszka korzeniowa, por z siewu
i z rozsady, pasternak, soczewica, seler korzeniowy
i naciowy
zwalcza perz i inne chwasty
po zbiorze rośliny przedplonowej, przed rozpoczęciem
upraw pożniwnych – od sierpnia do późnej jesieni
kapusta głowiasta biała
i czerwona
groch
ziemniak
cebula z siewu, marchew,
kapusta głowiasta z rozsady,
ziemniak
przed wschodami cebuli
z siewu
zwalcza perz i inne chwasty
po zbiorze rośliny przedplonowej, przed rozpoczęciem
upraw pożniwnych – od sierpnia do późnej jesieni
ziemniak
przed wschodami cebuli, marchwi, pietruszki, pora z siewu,
ziemniaka
zwalcza perz i inne chwasty
po zbiorze rośliny przedplonowej, przed rozpoczęciem
upraw pożniwnych lub wiosną
przed siewem lub sadzeniem
roślin
kukurydza
CHWAS T Y/W YKAZ HERBIC YDÓW
1
cebula z siewu
ziemniak
groch, fasola, ogórek, ziemniak
groch, fasola, ogórek, ziemniak
groch, fasola, marchew, ogórek, ziemniak
zwalcza perz i inne chwasty
po zbiorze rośliny przedplonowej, przed rozpoczęciem
upraw pożniwnych – od sierpnia do późnej jesieni
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem środka trzeba zapoznać się z informacją zamieszczoną w etykiecie.
155
CHWAS T Y/W YKAZ HERBIC YDÓW
1
2
3
4
5
6
7
480 g/l +
22,4 g/l
L
1–1,25
3–9 miesięcy
chloroprofam
linuron
400 g/l
500 g/l
G+L
G+L
1,5–6
0,45–1,6
2–3 miesiące
4 miesiące
Deresz 306 SE
* 23.12.2017 r.
Devrinol 450 SC
florasulam +
2,4-D
napropamid
6,25 g/l +
300 g/l
450 g/l
L
0,6
10 tygodni
groch na suche nasiona
Zastosowanie małoobszarowe (M) – bób
cebula z siewu
bób, marchew, pietruszka,
pasternak, seler korzeniowy
i naciowy, szparag, ziemniak
kukurydza
G
2,5–3
6 miesięcy
Diablo 306 SE
florasulam +
2,4-D
glifosat
6,25 g/l +
300 g/l
480 g/l
360 g/l
L
0,6
10 tygodni
pomidor z rozsady, kapusta
głowiasta biała i czerwona
z rozsady
kukurydza
L
1,5–2
2
5–7 dni
przed wschodami kukurydzy
Corum 502,4 SL
bentazon +
imazamoks
Criptic 400 EC
Datura 500 SC
Dominator HL 480 SL
Dominator 360 SL
Dominator Green 360 SL
Dominator HL 480 SL
Dominator 360 SL
Dominator Green 360 SL
480 g/l
360 g/l
Domino 700 SC
Dongola 450 SC
metamitron
linuron
Dresz 306 SE
Dual Gold 960 EC
Effigo
Eguo 306 SE
Egzecutor 25 SG
Envision 450 SL
Etna 360 SL
Figaro 360 SL
2,25–3
3–4
700 g/l
450 g/l
G+L
G+L
2–4
0,35–2
2–3 miesiące
2–3 miesiące
florasulam +
2,4-D
s-metolachlor
6,25 g/l +
300 g/l
960 g/l
L
0,6
b. krótki
G
1,0–1,25
2–3 miesiące
chlopyralid
florasulam +
2,4-D
rimsulfuron
glifosat
300 g/l
6,25 g/l +
300 g/l
25%
450 g/l
L
L
0,3–0,4
0,6
b. krótki
b. krótki
L
L
0,06
1,2–1,6
2,5–5
3 miesiące
2–14 dni
360 g/l
L
2
5–7 dni
3–5
3–5
7–10 dni
glifosat
Filar 360 SL
Feniks 306 SE
156
6,25 g/l +
300 g/l
480 g/l
L
0,6
10 tygodni
Flurofen 480 SC
florasulam +
2,4-D
oksyfluorofen
G+L
0,05–0,75
2–4 tygodnie
Fluron 480 SC
oksyfluorofen
480 g/l
G+L
0,05–0,75
2–4 tygodnie
Focus Ultra 100 EC
* 15.12.2017 r.
Focus Ultra 100 EC
cykloksydym
100 g/l
L
1–4
4 tygodnie
cykloksydym
100 g/l
L
1–5
4 tygodnie
Fuego 500 SC
metazachlor
500 g/l
G+L
2
2–3 miesiące
Program Ochrony Roślin Warzywnych | 2017
zwalcza perz i inne chwasty
po zbiorze rośliny przedplonowej, przed rozpoczęciem
upraw pożniwnych – od sierpnia do późnej jesieni
burak ćwikłowy
groch, marchew, pietruszka,
seler korzeniowy i naciowy,
por, kukurydza, ziemniak
Zastosowanie małoobszarowe (M) – szparag
kukurydza
Zastosowanie małoobszarowe (M) – kukurydza
cebula z siewu
kukurydza
ziemniak
przed wschodami kukurydzy
zwalcza perz i inne chwasty
po zbiorze rośliny przedplonowej, przed rozpoczęciem
upraw pożniwnych – od sierpnia do późnej jesieni
przed wschodami cebuli, marchwi, pietruszki, pora z siewu,
ziemniaka
zwalczają perz i inne chwasty
po zbiorze rośliny przedplonowej, przed rozpoczęciem
upraw pożniwnych – od połowy sierpnia do późnej jesieni;
Etna 360 SL także wiosną
przed siewem lub sadzeniem
roślin
kukurydza
cebula z siewu i z dymki,
kapusta głowiasta biała i czerwona, kapusta włoska, kalafior
cebula z siewu i z dymki,
kapusta głowiasta biała i czerwona, kapusta włoska, kalafior
groch na suche nasiona, kukurydza, ziemniak
groch na suche nasiona,
kukurydza, ziemniak
Zastosowanie małoobszarowe (M) – bób, kalafior,
fasola szparagowa, marchew,
sałata, szpinak, por, cebula
siedmiolatka
kapusta głowiasta biała,
kalafior
1
4
5
6
7
fluazyfop-P-butylowy
2
150 g/l
L
0,3–2,5
2–8 tygodni
Fym 500 SC
metazachlor
500 g/l
G+L
2
2–3 miesiące
Galigan 240 EC
* 01.07.2017 r.
oksyfluorofen
240 g/l
G+L
0,1–1,5
2–4 tygodnie
Gallant Super 104 EC
Gallup 360 SL
Gallup Premium 360
Gallup Special 360
Gallup TF 360
haloksyfop-P
glifosat
104 g/l
360 g/l
L
L
1
3–5
3–4
2–3 miesiące
5–7 dni
Glifocyd 360 SL
glifosat
360 g/l
L
1,5–2
3–5
5–7 dni
ziemniak
Zastosowanie małoobszarowe (M) – bób, burak ćwikłowy,
burak liściowy (botwinka),
cebula z siewu, z rozsady
i z dymki, cebula na zielony
szczypior, chrzan, czosnek,
cykoria sałatowa (odmiany
białe i czerwone), endywia,
fasola szparagowa, fasola na
świeże i na suche nasiona,
groch zielony cukrowy (na
strąki), groch na suche i świeże nasiona, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa
i naciowa, por z siewu i z rozsady, rzodkiew, rzodkiewka,
szalotka, sałata głowiasta,
salsefia, seler korzeniowy
i naciowy, szpinak, jarmuż,
szczypiorek, rabarbar, szparag
kapusta głowiasta biała, kalafior
cebula z siewu, kapusta głowiasta biała i czerwona, kapusta włoska
marchew, cebula
zwalcza perz i inne chwasty
po zbiorze rośliny przedplonowej, przed rozpoczęciem
upraw pożniwnych – od sierpnia do późnej jesieni
przed wschodami kukurydzy
zwalcza perz i inne chwasty
po zbiorze rośliny przedplonowej, przed rozpoczęciem
upraw pożniwnych – od sierpnia do późnej jesieni
przed wschodami cebuli, marchwi, pietruszki, pora z siewu,
ziemniaka
zwalcza perz i inne chwasty
po zbiorze rośliny przedplonowej, przed rozpoczęciem
upraw pożniwnych lub wiosną
przed siewem lub sadzeniem
roślin
przed wschodami kukurydzy
zwalczają perz i inne chwasty
po zbiorze rośliny przedplonowej, przed rozpoczęciem
upraw pożniwnych – od połowy sierpnia do późnej jesieni
cebula z siewu i z dymki,
kapusta głowiasta biała i czerwona, kapusta włoska, kalafior
cebula z siewu
burak ćwikłowy
Glifostar 360 SL
Glifto 360 SL
Glifto Duo 360 SL
3–4
glifosat
360 g/l
L
2
5–7 dni
3–5
Glyfos 360 SL
glifosat
Glifoherb 360 SL
Glyfoflash Super 360 SL
Glyphoflash Xtra 450 SL
Goal 480 SC
360 g/l
L
1,5–2
3–5
4
3–4
2,4–3,2
5–7 dni
480 g/l
G+L
0,05–0,75
2–4 tygodnie
6–8 tygodni
2–3 miesiące
360 g/l
450 g/l
oksyfluorofen
Golden Clopyralid 300 SL chlopyralid
Goltix 700 SC
metamitron
Goltix-S 700 SC
Gransol 480 SL
bentazon
300 g/l
700 g/l
L
G+L
480 g/l
L
0,3–0,4
2–5
2–4
2,5–3
Grapan Extra 40 EC
40 g/l
L
0,8–2
6 tygodni
25%
L
0,03–0,06
3 miesiące
linuron +
chlomazon
glifosat
250 g/l +
45 g/l
450 g/l
G
1,5–2
3–9 miesięcy
L
4
5–7 dni
chlopyralid
florasulam +
2,4-D
300 g/l
6,25 g/l +
300 g/l
L
L
0,3–0,4
0,6
3–4 miesiące
10 tygodni
Harfur
* 02.06.2017 r.
Harrier 295 ZC
Helosate Plus 450 SL
Hoder 300 SL
Horse 306 SE
chizalofop-P-tefurylowy
rimsulfuron
b. krótki
CHWAS T Y/W YKAZ HERBIC YDÓW
3
Fusilade Forte 150 EC
fasola, groch jadalny zielony
i na suche nasiona, ziemniak,
cebula, groch, marchew
ziemniak
groch, marchew, ziemniak
zwalcza perz i inne chwasty
po zbiorze rośliny przedplonowej, przed rozpoczęciem
upraw pożniwnych lub wiosną
przed siewem lub sadzeniem
roślin
cebula z siewu
kukurydza
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem środka trzeba zapoznać się z informacją zamieszczoną w etykiecie.
157
3
4
5
6
Hufiec 500 SC
1
linuron
2
500 g/l
G+L
2
2–3 miesiące
Huragan Extra 360 SL
Huragan Nowy 360 SL
glifosat
360 g/l
L
3–5
3–4
5–7 dni
Ipiron 450 SC
Jatagan 75 WG
450 g/l
250 g/kg +
500 g/kg
330 g/l
G+L
L
1–2
0,2
2–3 miesiące
2 miesiące
Jet-Pendy 330 EC
linuron
tritosulfuron +
dikamba
pendimetalina
G+L
3–5
3–4 miesiące
Kak-Piral 300 SL
Katamaran 360 SL
chlopyralid
glifosat
300 g/l
360 g/l
L
L
0,3–0,4
2
3–4 miesiące
5–7 dni
CHWAS T Y/W YKAZ HERBIC YDÓW
3–5
Kileo 400 SL
Kiler 360 SL
glifosat +
2,4-D
glifosat
Kilof 480 EC
chlomazon
King 306 SE
florasulam +
2,4-D
glifosat
Klinik 360 SL
Klinik Duo 360 SL
Klinik Max 360 SL
Klinik 360 SL
Klinik Duo 360 SL
Klinik Max 360 SL
Kosmik 360 SL
Koyote 360 SL
Kojot 306 SE
L
3–4
7–10 dni
480 g/l
G
0,1–0,25
3–9 miesięcy
6,25 g/l +
300 g/l
360 g/l
L
0,6
10 tygodni
L
1–2
5–7 dni
3–5
3–4
3–4
Landmaster 360 SL
Lentagran 45 WP
pirydat
45%
L
1,5–1,66
b. krótki
Leopard Extra 05 EC
chizalofop-P-etylowy
50 g/l
L
0,75–3
6 tygodni
Linur 450 SC
linuron
450 g/l
G+L
0,35–2
2–3 miesiące
Linurex 500 SC
linuron
500 g/l
G+L
0,35–1,9
2–3 miesiące
Lontrel 300 SL
Lontrel 72 SG
* 14.08.2017 r.
Lumax 537,5 SE
chlopyralid
chlopyralid
300 g/l
720 g/l
L
L
0,3–0,4
0,14–0,28
6–8 tygodni
6–8 tygodni
187,5 g/l +
37,5 g/l +
312,5 g/l
360 g/l
G+L
3,5–4
3–4 miesiące
L
3–4
5–7 dni
terbutyloazyna +
mezotrion +
S-metolachlor
glifosat
Program Ochrony Roślin Warzywnych | 2017
zwalcza perz i inne chwasty
po zbiorze rośliny przedplonowej, przed rozpoczęciem
upraw pożniwnych – od sierpnia do późnej jesieni
marchew, ziemniak
kukurydza
cebula z siewu i z dymki,
kukurydza
cebula z siewu
cebula, marchew, pietruszka,
por z siewu, ziemniak
zwalcza perz i inne chwasty
po zbiorze rośliny przedplonowej, przed rozpoczęciem
upraw pożniwnych lub wiosną
przed siewem lub sadzeniem
roślin
zwalczają perz i inne chwasty
po zbiorze rośliny przedplonowej, przed rozpoczęciem
upraw pożniwnych – od połowy sierpnia do późnej jesieni
fasola, groch, marchew, ogórek, ziemniak
kukurydza
przed wschodami cebuli
zwalczają perz i inne chwasty
po zbiorze rośliny przedplonowej, przed rozpoczęciem
upraw pożniwnych – od połowy sierpnia do późnej jesieni
florasulam +
2,4-D
glifosat
Madrigal 360 SL
158
240 g/l +
160 g/l
360 g/l
7
ziemniak
6,25 g/l +
300 g/l
360 g/l
L
0,6
10 tygodni
L
3–5
7 dni
kukurydza
zwalcza perz i inne chwasty
po zbiorze rośliny przedplonowej, przed rozpoczęciem
upraw pożniwnych – od sierpnia do późnej jesieni
cebula i por z siewu, kapusta
głowiasta z rozsady
Zastosowanie małoobszarowe (M) – brokuł, kalafior
i kapusta brukselska z rozsady, kukurydza cukrowa, koper
ogrodowy
cebula z siewu, cebula nasienna, kapusta głowiasta biała
i czerwona, ziemniak
groch, marchew, pietruszka,
por, seler korzeniowy i naciowy, kukurydza cukrowa,
ziemniak
groch na suche nasiona, marchew, pietruszka, seler korzeniowy, kukurydza, ziemniak
cebula z siewu
burak ćwikłowy
kukurydza
zwalcza perz i inne chwasty
po zbiorze rośliny przedplonowej, przed rozpoczęciem
upraw pożniwnych – od sierpnia do późnej jesieni
1
4
5
6
7
metrybuzyna
2
70%
G+L
0,5–0,75
3–4 miesiące
Mambo 25 WG
rimsulfuron
25%
L
3 miesiące
Marker 360 SL
glifosat
360 g/l
L
0,02–0,06
0,02–0,05
2
ziemniak
Zastosowanie małoobszarowe (M) – pomidor
ziemniak
pomidor
przed wschodami cebuli, marchwi, pietruszki, pora z siewu
ziemniaka
zwalczanie perzu właściwego
i innych chwastów wiosną,
przed siewem lub sadzeniem
roślin
kapusta głowiasta biała,
kalafior
kapusta głowiasta biała,
kalafior
kapusta głowiasta biała,
kalafior
burak ćwikłowy
ziemniak
5–7 dni
3
Mechlor 500 SC
metazachlor
500 g/l
G+L
2
b. krótki
Metazachlor 500 SC
metazachlor
500 g/l
G+L
2
2–3 miesiące
Metazanex 500 SC
metazachlor
500 g/l
G+L
2
2–3 miesiące
Metron 700 SC
Miecz 25 WG
* 02.06.2017 r.
Mistral 70 WG
metamitron
rimsulfuron
700 g/l
25%
G+L
L
2–4
0,03–0,06
b. krótki
3 miesiące
metrybuzyna
70%
G+L
0,5–0,75
3–4 miesiące
Mocarz 75 WG
dikamba +
tritosulfuron
florasulam +
2,4-D
florasulam +
2,4-D
linuron
50% +
25%
6,25 g/l +
300 g/l
6,25 g/l +
300 g/l
450 g/l
L
0,2
2–3 miesiące
L
0,6
10 tygodni
kukurydza
L
0,6
10 tygodni
kukurydza
G+L
0,35–2
2–3 miesiące
50% +
25%
450 g/l
L
0,2
2 miesiące
Nuflon 450 SC
dikamba +
tritosulfuron
linuron
G+L
1–2
2–3 miesiące
Nufosate 360 SL
glifosat
360 g/l
L
1–2
3–4
5–7 dni
Pantera 040 EC
40 g/l
L
0,8–2
6 tygodni
Pendigan 330 EC
chizalofop-P-tefurylowy
pendimetalina
330 g/l
G+L
3–5
3–4 miesiące
Perenal 104 EC
Pilaround 360 SL
haloksyfop-P
glifosat
104 g/l
360 g/l
L
L
1
4
2–3 miesiące
7–10 dni
Pilot 10 EC
chizalofop-P-etylowy
chizalofop-P-etylowy
10%
L
0,5–1,25
6 tygodni
10%
L
6 tygodni
360 g/l
L
0,4–1
0,4–1,5
3–5
17,5% +
24%
500 g/l
25%
G
2
3–4 miesiące
ziemniak
cebula z siewu, marchew
zwalcza perz i inne chwasty
po zbiorze rośliny przedplonowej, przed rozpoczęciem
upraw pożniwnych – od sierpnia do późnej jesieni
ziemniak
G
L
3–4
0,03–0,06
2–3 miesiące
3 miesiące
ziemniak
ziemniak
Muskato 306 SE
Mustang 306 SE
Nightjar C 450 SC
Nokaut 75 WG
Pilot Max 10 EC
Piorun 360 SL
glifosat
Plateen 41,5 WG
flufenacet +
metrybuzyna
metobromuron
rimsulfuron
Proman 500 SC
Pro-Rimsulfuron 25 WG
* 03.06.2017 r.
5–7 dni
ziemniak
Zastosowanie małoobszarowe (M) – pomidor
kukurydza
groch, kukurydza cukrowa,
marchew, pietruszka, seler
korzeniowy i naciowy, por,
ziemniak
Zastosowanie małoobszarowe (M) – szparag
kukurydza
CHWAS T Y/W YKAZ HERBIC YDÓW
3
Maestro 70 WG
groch na suche nasiona, marchew, ziemniak
przed wschodami cebuli
zwalcza perz i inne chwasty
po zbiorze rośliny przedplonowej, przed rozpoczęciem
upraw pożniwnych – od sierpnia do późnej jesieni
cebula, groch, marchew
cebula z siewu, cebula z dymki, kukurydza
Zastosowanie małoobszarowe (M) – cebula szalotka
z siewu, czosnek, por z siewu
marchew, cebula
zwalcza perz i inne chwasty
po zbiorze rośliny przedplonowej, przed rozpoczęciem
upraw pożniwnych – od sierpnia do późnej jesieni
marchew, ziemniak
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem środka trzeba zapoznać się z informacją zamieszczoną w etykiecie.
159
CHWAS T Y/W YKAZ HERBIC YDÓW
1
2
3
4
5
6
7
Racer 250 EC
flurochloridon
250 g/l
G
2–3
3–4 miesiące
marchew, pasternak, pietruszka, seler, ziemniak
Rambo 360 SL
glifosat
360 g/l
L
3–5
7 dni
zwalcza perz i inne chwasty
po zbiorze rośliny przedplonowej, przed rozpoczęciem
upraw pożniwnych – od sierpnia do późnej jesieni
Ramzes 25 WG
rimsulfuron
25%
L
0,02–0,06
3 miesiące
ziemniak
Zastosowanie małoobszarowe (M) – pomidor
Reactor 360 CS
chlomazon
360 g/l
G
0,2–0,25
3–9 miesięcy
Realchemie Bentazon SL
bentazon
480 g/l
L
1,25–3
b. krótki
Rego 500 SC
metazachlor
500 g/l
G+L
2
2–3 miesiące
Rima
* 03.06.2017 r.
rimsulfuron
25%
L
0,03–0,06
3 miesiące
ziemniak
Rimel 25 SG
rimsulfuron
25%
L
0,06
3 miesiące
ziemniak
Rincon 25 SG
rimsulfuron
25%
L
0,06
3 miesiące
Rofosat Agro 360 SL
glifosat
360 g/l
L
1,5–2
5–7 dni
2–4
Rofosat 360 SL
Rosate 360 SL
Roundup 360 SL
360 g/l
L
Roundup 360 Plus
5–7 dni
przed wschodami cebuli, marchwi, pietruszki, pora z siewu,
ziemniaka
1,25–2,5
2–5 dni
przed wschodami kukurydzy
i ziemniaka
Roundup Active 360
przed wschodami cebuli,
marchwi, pietruszki, pora
z siewu
3–5
Roundup 360 Plus
zwalcza perz i inne chwasty
po zbiorze rośliny przedplonowej, przed rozpoczęciem
upraw pożniwnych – od sierpnia do późnej jesieni
2,5–6
glifosat
360 g/l
L
1,5–2
3 dni
1,3–4
Roundup Flex 480
glifosat
480 g/l
L
1,125–1,5
7 dni
160
Program Ochrony Roślin Warzywnych | 2017
680 g/kg
L
0,75
przed wschodami cebuli
z siewu
przed wschodami
kukurydzy
2–3
glifosat
przed wschodami cebuli
z siewu i kukurydzy
zwalcza perz i inne chwasty
po zbiorze rośliny przedplonowej, przed rozpoczęciem
upraw pożniwnych – od sierpnia do późnej jesieni
1,5–2,25
Roundup Max 2
ziemniak
przed wschodami kukurydzy
2
1,25–1,8
Roundup 360 SL
kapusta głowiasta biała,
kalafior
zwalczają perz i inne chwasty
po zbiorze rośliny przedplonowej, przed rozpoczęciem
upraw pożniwnych – od połowy sierpnia do późnej jesieni
3–5
glifosat
ziemniak
groch zielony i na suche
nasiona, fasola, ziemniak
zwalcza perz i inne chwasty po
zbiorze rośliny przedplonowej,
przed rozpoczęciem upraw
pożniwnych lub wiosną przed
siewem lub sadzeniem roślin
2–5 dni
przed wschodami cebuli
i pora z siewu, rzepy, brukwi,
ziemniaka
0,75–2,5
przed wschodami szparaga
0,75–2,5
zwalcza perz i inne chwasty
po zbiorze rośliny przedplonowej, przed rozpoczęciem
upraw pożniwnych – od sierpnia do późnej jesieni
2
glifosat
3
4
5
6
7
450 g/l
L
0,5–1,5
2–5 dni
przed wschodami cebuli, marchwi, pietruszki, pora z siewu
przed wschodami kukurydzy,
ziemniaka
zwalczają perz i inne chwasty
po zbiorze rośliny przedplonowej, przed rozpoczęciem
upraw pożniwnych – od połowy sierpnia do późnej jesieni
kukurydza
1–2
Roundup Ultra 360 SL
Rumak 306 SE
2–5
4
360 g/l
6,25 g/l
300 g/l
120 g/l
L
0,6
10 tygodni
Select Super 120 EC
florasulam +
2,4-D
kletodym
L
0,8–2
8–10 dni
Sencor Liquid 600 SC
metrybuzyna
600 g/l
G+L
0,2–1
12–14 tygodni
Shado 300 SC
Shado 300 SC +
Successor 600 EC
Siłacz 75 WG
sulkotrion
sulkotrion +
petoksamid
dikamba +
tritosulfuron
glifosat
300 g/l
300 g/l +
600 g/l
50% +
25%
360 g/l
G+L
G+L
1–1,5
1–1,5
4–5 tygodni
2–3 miesiące
cebula z siewu, marchew,
kapusta głowiasta z rozsady,
ziemniak
marchew, pomidor z rozsady,
ziemniak
Zastosowanie małoobszarowe (M) – szparag
kukurydza
kukurydza
L
0,2
2–3 miesiące
kukurydza
L
3–4
5–7 dni
300 g/l
250 g/l +
212,5 g/l
333 g/l +
30 g/l
360 g/l
L
G+L
0,3–0,4
4
6–8 tygodni
3–4 miesiące
G
3
1,5–5 miesięcy
Stefes Cleaner 360 SL
chlopyralid
pendimetalina +
dimetenamid-P
pendimetalina +
chlomazon
glifosat
L
3–5
7 dni
Stomp 330 EC
pendimetalina
330 g/l
G+L
3–5
3–4 miesiące
Stomp 400 SC
Stomp Aqua 455 CS
pendimetalina
pendimetalina
400 g/l
455 g/l
G+L
G+L
3–4
1,1–3,5
3–4 miesiące
3 miesiące
Successor 600 EC
Successor T 550 SE
petoksamid
petoksamid +
terbutyloazyna
600 g/l
300 g/l +
250 g/l
G+L
L
2
2,25–4
2–3 miesiące
2–3 miesiące
Successor Tx 487,5 SE
petoksamid +
terbutyloazyna
300 g/l +
187,5 g/l
L
2–4
b. krótki
Successor Pro 600 EC
Sulcogan 300 SC
Sulkorn 300 SC
Szogun 10 EC
petoksamid
sulkotrion
sulkotrion
chizalofop-P-etylowy
600 g/l
300 g/l
300 g/l
100 g/l
G+L
G+L
G+L
L
2
1,5
1,5
0,4–1,5
4 tygodnie
4–5 tygodni
4–5 tygodni
6 tygodni
Sniper SL
Songhai 300 SL
Spectrum Plus
Stallion 363 SC
zwalcza perz i inne chwasty
po zbiorze roślin uprawnych,
przed rozpoczęciem upraw
pożniwnych
cebula z siewu
kukurydza
groch, ziemniak
zwalcza perz i inne chwasty
po zbiorze rośliny przedplonowej, przed rozpoczęciem
upraw pożniwnych – od sierpnia do późnej jesieni
cebula z siewu, cebula
z dymki, kapusta głowiasta
z rozsady, ziemniak
kukurydza, ziemniak
cebula z siewu, marchew,
groch zielony
Zastosowanie małoobszarowe (M) – bób, brokuł, cebula
z siewu (dawki dzielone),
cebula z dymki i z rozsady,
chrzan, czosnek, endywia,
groch na suche nasiona, kalafior, kalarepa, kapusta głowiasta (biała i czerwona), kapusta
włoska i brukselska, jarmuż
uprawiane z rozsady, kapusta głowiasta z siewu, koper
ogrodowy, kukurydza cukrowa;
marchew (dawki dzielone),
pasternak (pojedynczo i dawki
dzielone), pietruszka korzeniowa i naciowa, por z siewu
i z rozsady, rabarbar, roszponka, sałata, seler korzeniowy,
naciowy i listkowy, szczypiorek,
szparag
kukurydza
kukurydza
CHWAS T Y/W YKAZ HERBIC YDÓW
1
Roundup TransEnergy
450 SL
kukurydza
kukurydza
kukurydza
kukurydza
cebula, marchew, ziemniak
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem środka trzeba zapoznać się z informacją zamieszczoną w etykiecie.
161
1
CHWAS T Y/W YKAZ HERBIC YDÓW
3
4
5
6
7
Szpada 480 EC
chlomazon
2
480 g/l
G
0,15–0,25
3–9 miesięcy
Taifun 360 SL
glifosat
360 g/l
L
3-4
5–7 dni
Targa 10 EC
10%
L
0,4–1,5
6 tygodni
Targa Super 05 EC
* 18.11.2017 r.
chizalofop-P-etylowy
chizalofop-P-etylowy
fasola, groch, marchew,
ogórek, ziemniak
zwalcza perz i inne chwasty
po zbiorze rośliny przedplonowej, przed rozpoczęciem
upraw pożniwnych – od sierpnia do późnej jesieni
cebula, marchew, ziemniak
5%
L
0,75–3
5–6 tygodni
Targa Super 05 EC
Tartan Super 360 SL
chizalofop-P-etylowy
glifosat
50 g/l
L
2–2,5
6 tygodni
360 g/l
L
3–4
5–7 dni
Tenet 500 SC
metazachlor
500 g/l
G+L
2
2–3 miesiące
Titus 25 WG
rimsulfuron
25%
L
0,02–0,06
3 miesiące
Torinka SL
glifosat
360 g/l
L
2
5–7 dni
3–5
Touchdown Premium
360 SL
3–4
Traxor 600 EC
petoksamid
600 g/l
G+L
2
2–3 miesiące
Trivko
fluazyfop-P
-butylowy
125 g/l
L
0,375–3
2–8 tygodni
Trustee Hi-Activ SL
glifosat
490 g/l
L
2,9–3,7
5–7 dni
Trustee Xtra 450 SL
Tuberon 70 WG
Vesuvius
450 g/l
metrybuzyna
glifosat 700 g/kg
360 g/l
2,4–3,2
G+L
L
0,2–0,5
2
3–4 miesiące
5–7 dni
1–2
162
Vival 360 SL
glifosat
Vivendi 300 SL
Wing P 462,5 EC
chlopyralid
pendimetalina +
dimetenamid-P
Program Ochrony Roślin Warzywnych | 2017
360 g/l
L
3–4
5–7 dni
300 g/l
250 g/l +
212,5 g/l
L
G+L
0,3–0,4
4
6–8 tygodni
3–4 miesiące
cebula z siewu, czosnek,
kapusta głowiasta, marchew,
pietruszka, por z siewu i z rozsady, seler, ziemniak
marchew, ziemniak
zwalcza perz i inne chwasty
po zbiorze rośliny uprawnej,
przed rozpoczęciem upraw
pożniwnych
kapusta głowiasta biała,
kalafior
ziemniak
Zastosowanie małoobszarowe (M) – pomidor – jednorazowe lub w dawkach dzielonych
przed wschodami cebuli, marchwi, pietruszki i pora z siewu,
ziemniaka
zwalcza perz i inne chwasty po
zbiorze rośliny przedplonowej,
przed rozpoczęciem upraw
pożniwnych – od sierpnia do
późnej jesieni; Torinka SL także
wiosną przed siewem lub sadzeniem roślin
kukurydza
ziemniak
Zastosowanie małoobszarowe (M) – bób, burak ćwikłowy,
burak liściowy (botwinka),
cebula z siewu, z rozsady
i z dymki, szalotka, cebula na
zielony szczypior, czosnek,
chrzan, cykoria sałatowa (odmiany białe i czerwone), fasola
szparagowa, fasola na świeże
i na suche nasiona, groch zielony cukrowy (na strąki) oraz
na suche i świeże nasiona,
jarmuż, marchew, pasternak,
pietruszka korzeniowa i naciowa, por z siewu i z rozsady,
rabarbar, rzodkiew, rzodkiewka, seler korzeniowy i naciowy,
sałata głowiasta, endywia,
szczypiorek, szpinak, szparag
zwalczają perz i inne chwasty
po zbiorze rośliny przedplonowej, przed rozpoczęciem
upraw pożniwnych – od sierpnia do późnej jesieni
ziemniak
cebula, marchew, pietruszka,
por z siewu, ziemniak
zwalczanie perzu właściwego
i innych chwastów wiosną,
przed siewem lub sadzeniem
roślin
zwalczają perz i inne chwasty
po zbiorze rośliny przedplonowej, przed rozpoczęciem
upraw pożniwnych – od połowy sierpnia do późnej jesieni
cebula z siewu
kukurydza
3
4
5
6
Wolof A 480 SL
Wolof B 480 SL
Wolof C 480 SL
Xitlog 700 SC
Yellow Hammer 330 EC
1
bentazon
2
480 g/l
L
1,25–3
b. krótki
metamitron
pendimetalina
700 g/l
330 g/l
G+L
G+L
4
3–5
b. krótki
3–4 miesiące
Zapora Liquid 455 CS
pendimetalina
455 g/l
G+L
2,5–3,5
3 miesiące
Zatem 500 SC
metazachlor
500 g/l
G+L
2
2–3 miesiące
7
groch zielony i na suche nasiona, fasola, ziemniak
burak ćwikłowy
cebula z siewu i z dymki,
kukurydza
cebula z siewu, marchew,
groch jadalny zielony
kapusta głowiasta biała,
kalafior
CHWAS T Y/W YKAZ HERBIC YDÓW
(M) – stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych – odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.
* Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
** Sposób działania na chwasty:
G – doglebowe – herbicyd działa przez kiełki i korzenie chwastów,
L – nalistne – herbicyd działa przez liście i części nadziemne chwastów,
G + L – herbicyd działa przez korzenie i liście.
*** Zakres dawek podano orientacyjnie; dokładną dawkę i termin stosowania należy ustalić na podstawie szczegółowych zaleceń zamieszczonych
w etykiecie środka ochrony roślin.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem środka trzeba zapoznać się z informacją zamieszczoną w etykiecie.
163
Download