Ćwiczenie

advertisement
IMIĘ NAZWISKO……………………………………………….
DATA………………………
………………
GRUPA
ĆWICZENIE 11
BUDOWA I FUNKCJE WYBRANYCH TKANEK ZWIERZĘCYCH
Materiały:
1. Mięsień poprzecznie prążkowany konia - barwiony preparat mikroskopowy
2. Mięsień gładki - barwiony preparat mikroskopowy
3. Nabłonek płaski z jelita żaby - barwiony preparat mikroskopowy
4. Komórki krwi ludzkiej – barwiony preparat mikroskopowy
5. Mięsień sercowy konia - – barwiony preparat mikroskopowy
CEL PRACY
WYNIKI
Ryc. 1. Mięsień poprzecznie prążkowany konia w pow. ………x 1- błona komórkowa, 2- aktyna, 3- miozyna, 4- jądro
komórkowe
Ryc. 2. Mięsień gładki w pow. ……. x 1- błona komórkowa
Ryc. 3.Tkanka nabłonkowa z żołądka żaby w pow. ……x 1- błona komórkowa
ERYTROCYT
LIMFOCYT
Ryc.4. Komórki krwi obwodowej człowieka w pow. ...........x
GRANULOCYT
OBOJĘTNOCHŁONNY
GRANULOCYT
KWASOCHŁONNY
Ryc. 5. Mięsień sercowy konia w pow. ……..x 1- błona komórkowa, 2- aktyna, 3- miozyna, 4- jądro
komórkowe
WNIOSKI
PIŚMIENNICTWO
Download