LFS LFS LFS - POLAMP

advertisement
LFS
LAMPY FLUORESCENCYJNE
FLUORESCENT LAMPS
ŚWIETLÓWKI LINIOWE T8
FLUORESCENT TUBES T8
24
APPLICATION
PRZEZNACZENIE
o oświetlenia wewnętrznego – mieszkań, lokali użyteczności publicznej, Indoor lighting – flats, industry and sport facilities etc.,
hal przemysłowych, hal sportowych i innych obiektów.
W zależności od barwy zaleca się stosowanie świetlówek w obiektach:
Depending on color lamps can be used in following objects:
• 2700K i 3000K ciepłobiała – w mieszkaniach, restauracjach,
• 2700K and 3000K warm-white - in flats, restaurants, hotels,
hotelach, salach konferencyjnych.
conference rooms
• 4000K biała – w biurach, szkołach, sklepach, halach sportowych,
• 4000K white – in offices, schools, shops, sport halls,
obiektach przemysłowych, salach wykładowych
industry facilities, classrooms
• 6500K dzienna – głównie do celów ekspozycyjnych oraz w
• 6500K daylight - mainly for exhibition purposes and in
obiektach przemysłowych.
industry halls
Napięcie
na
lampie
Znamionowa
moc lampy
EM 25 OC
Typ lampy
Prąd lampy
EM
Strumień świetlny
EM 25 OC
[lm]
Skuteczność
świetlna
EM 25 OC
Wskaźnik
oddawania
barw
[lm/W]
Efficiency
[Ra]
Color
rendering
index CRI
[W]
[V]
[A]
Lamp type
Rated wattage
Lamp
voltage
Lamp
current
Luminous flux
LFS 18 W / 830 Super
LFS 18 W / 840 Super
18
57
0.37
1350
75
18
57
0.37
1350
75
LFS 18 W / 865 Super
LFS 36 W / 830 Super
18
36
57
101
0.37
0.44
1300
3350
LFS 36 W / 840 Super
36
101
0.44
3350
LFS 36 W / 865 Super
36
101
0.44
3300
Podana moc lampy nie uwzględnia poboru mocy urządzeń towarzyszących w oprawie
Oddawanie barw w zależności od współczynnika Ra źródła światła
Temperatura
barwowa
[K]
80
3000
G13
25
80
4000
G13
25
72
93
80
80
6500
3000
G13
G13
25
25
93
80
4000
G13
25
92
80
6500
G13
25
Lamp wattage does not include the power consumption associated facilities.
Color rendering, depending on the ratio of the light source CRI
colour rendiring index
Idealne
Bardzo dobre
Dobre
Umiarkowane
Słabe
Perfect
Very good
Good
Sufficient
Unsufficient
Visual perception of light colors
4000K
LFS 18 W / 840 ZM
Temperatura barwowa (4000K)
Stopień oddawania kolorów (Ra > 80)
1200
26
170
WHITE
LFS WARM
3000K
400
300
200
100
600
500
Lampy fluorescencyjne (świetlówki) charakteryzują się takimi cechami jak:
Fluorescent lamps are characterized by such features as:
• Doskonałe wykorzystanie energii elektrycznej
(energooszczędne źródła światła)
Perfect use of electric energy (energy saving source of light)
• Bardzo dobra wierność oddawania kolorów / Very good color rendering
• Różnorodność barw światła od ciepłobiałej do światła dziennego
Wide variety of light (from warm white to day light)
LFS WHITE
4000K
400
300
200
100
300
400
500
600
700λ [ nm ]
Widmo promieniowania świetlówki ciepłobiałej
(3000K)
Spectral energy distribution-warm white
POLAMP
300
400
500
600
700 [ nm ]
λ
Widmo promieniowania świetlówki białej
(4000K)
Spectral energy distribution-white
[ µW / 5n m x l m ]
LF 36 W
590
26
88
[ µW / 5n m x l m ]
LF 18 W
L max
Color temperature (4000K)
Color rendering index (CRI ≥ 80)
Φλ
DIMENSIONS
Φλ
[ µW / 5n m x l m ]
WYMIARY
Typ
Type
L max
D max
Waga [g] Weight [g]
Φλ
6500K
PO LA M P
D max
G13
2700K
500
[szt.]
Standard
packing
(pcs)
Cap type
Wizualne postrzeganie barwy światła
600
Ilość lamp
w opakowaniu
Color
temperature
Ra - współczynnik oddawania barw
100
80
60
40
20
Typ trzonka
600
500
LFS DAYLIGHT
6500K
400
300
200
100
300
400
500
600
700λ [ nm ]
Widmo promieniowania świetlówki dziennej
(6500K)
Spectral energy distribution-daylight
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE
POLAMP - Warszawa Spółka z o. o.
www.polamp.pl
LLMF – współczynnik zachowania strumienia świetlnego
LSF – współczynnik trwałości lamp
LLMF – lamp lumen maintenance factor
LSF – lamp survival factor
LLMF
EM
2000 h
LLMF
EM
4000 h
LLMF
EM
8000 h
LLMF
EM
12000 h
LSF
EM
2000 h
LSF
EM
4000 h
LSF
EM
8000 h
LSF
EM
12000 h
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
25
Typ
Klasa
efektywn.
energetycznej
Type
Energy class
LFS 18 W / 830 Super
LFS 18 W / 840 Super
A
96
93
91
88
99
97
93
75
15000
2.0
A
96
93
91
88
99
97
93
75
15000
2.0
LFS 18 W / 865 Super
A
96
93
91
88
99
97
93
75
15000
2.0
LFS 36 W / 830 Super
A+
96
93
91
88
99
97
93
75
15000
2.0
LFS 36 W / 840 Super
LFS 36 W / 865 Super
A+
A+
96
96
93
93
91
91
88
88
99
99
97
97
93
93
75
75
15000
15000
2.0
2.0
Zawartość rtęci
[h]
[mg]
Mercury
content
Average life
LLMF – lamp lumen maintenance factor
LSF – lamp survival factor
LFS (18, 36) W
LFS (18, 36) W LLMF - współczynnik utrzymania strumienia świetlnego
110
110
100
100
90
90
80
80
% ś wiec ąc y c h lam p
% work ing lam ps
% s trum ienia ś wietlnego
% lum inous flux
Trwałość
średnia
50 % EM
70
60
50
40
30
LSF - współczynnik trwałości lamp
70
60
50
40
30
20
20
10
10
0
0
2000
4000
6000
Trwałość użytkowa - 16000 h
LFS (18 -36) W
8000
10000
12000
14000 16000
czas time [h]
Service life - 16000 h
2000
4000
6000
8000
Ф [lm]
I [A]
Dependance of photoelectric parameters on operating v oltage
12000
15000
czas time [h]
Trwałość do 20 % uszkodzeń - 11000 h
Zależność parametreów od napięcia
10000
Life till 20% defects - 11000 h
LFS (18 -36) W
Wpływ temperatury na strumień świetlny
Influence of temperature on luminous flux
UL [V]
120
P [W]
120
100
110
80
%
100
60
%
90
80
40
70
20
60
0
-20 -10
50
210
220
230
240
0
10
20
U [V]
25
30
40
50
60 70 80
temp. [st. C}
Świetlówki liniowe to energooszczędne źródła światła. Idealne do
oświetlenia mieszkań, biur, domów towarowych, przedszkoli.
Linear fluorescent lamps are energy saving light sources Ideal for
lighting of homes, offices, markets, kindergartens.
POLAMP
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE
POLAMP - Warszawa Spółka z o. o.
www.polamp.pl
Download
Random flashcards
Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards