Aktualny wykaz lekarzy sądowych

advertisement
Wykaz lekarzy sądowych obowiązujący na obszarze właściwości
Sądu Okręgowego w Katowicach
Lp.
Nazwisko i imię
nr telefonu
600 88 30 93
(032) 259 90 31
specjalizacja
termin
rozpoczęcia i
zakończenia
wykonywania
czynności lekarza
sądowego
4735051
II0 choroby
wewnętrzne,
II0 reumatologia
1.02.2008- 31.01.2009
1.02.2009-1.02.2010
2.02.2010- nieokreśl.
numer prawa
wykonywania
zawodu
1.
Pronobis-Bablok
Grażyna
2.
lek. med. Limanowska- 500 211 250
Brachaczek Ewa
3767562
II0 położnictwo i
ginekologia
1.02.2008-31.01.2009
1.02.2009-1.02.2010
2.02.2010 – nieokreśl.
3.
Grzegorz Hachuła
6365349
II0 diabetologia,
II0 choroby
wewnętrzne
1.02.2008-31.01.2009
1.02.2009-1.02.2010
2.02.2010- nieokreśl
4.
dr n. med. Lidia MazurPsonka
3049068
II0 chirurgia
stomatologiczna,
II0 chirurgia
szczękowa
1.02.2008-31.01.2009
1.02.2009-1.02.2010
2.02.2010- nieokreśl
032 225 61 44 –
dom.
032 225 60 25 –
służb.
601 452 896
miejsce, dni, godziny przyjęć
NZOZ NovaMed Sp. z o.o.
ul. Bogucicka 18a
40-226 Katowice
poniedziałek 8.30 -10.00
wtorek 12.00 – 13.45
czwartek 8.30 – 10.00
Centrum Med ATRIA
Katowice ul. Mikołowska 56
wtorek 17.00 – 19.00
czwartek 17.00 – 19.00
– po wcześniejszym kontakcie
telefonicznym
Specjalistyczny Gabinet Lekarski
Imielin, ul. Imielińska 116
poniedziałek – piątek 15.00 – 17.30
NZOZ ‘Vita-Dent” Katowice
ul. Kurpiowska 2
poniedziałek, środa 16.00 – 20.00
Przychodnia „Eskulap” Libiąż ul. 11
listopada 11, pok. nr 4
poniedziałek, wtorek, czwartek
od
15.30
(po
wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym)
środa 17.00 – 19.00
Przyszpitalne Poradnie
Specjalistyczne, Szpital „Murcki”
Katowice ul. Sokołowskiego 2
poniedziałek – piątek 9.00 – 13.00
PZOZ Będzin. Szpital Powiatowy w
Będzinie, Oddział Wewnętrzny B
ul. Małachowskiego 12
poniedziałek – piątek 7.30 – 11.00
5.
lek. med. Jolanta
Rynowska-Wiśniewska
606 623 928
1280477
I0 anestezjologia
i intensywna
terapia,
II0 medycyna
ogólna
1.02.2008-31.01.2009
1.02.2009-1.02.2010
2.02.2010- nieokreśl
6.
lek. med. Wojciech
Zimmer
501 597 711
2475839
II0 chirurgia
1.02.2008-31.01.2009
1.02.2009-1.02.2010
2.02.2010- nieokreśl.
7.
dr n. med. Maciej
Hamankiewicz
692 457 329
2960120
II0 choroby
wewnętrzne
17.03.2008-1.02.2009
2.02.2009-2.02.2010
3.02.2010- nieokreśl.
8.
lek. med. Bolesław
Kazanowski
(032) 218 13 37
3778644
9.
lek. med. Wiesław
Smolicha
602 366 144
6565161
28.05.2008-30.01.2009 Specjalistyczna Praktyka Lekarska
II0 pediatria,
0
I otolaryngologia 31.01.2009-31.01.2010 lek. Bolesław Kazanowski
1.02.2010- nieolreśl.
ul. Owczarska 53, 43-100 Tychy
wtorek 17.00 – 20.00
środa 16.00 – 20.00
piątek 16.00 – 20.00
11.07.2008-31.01.2009 Prywatny gabinet lekarski ul.
I° choroby
31.01.2009-31.01.2010 Wierzbowa 1, 41-400 Mysłowice
wewnętrzne,
1.02.2010- nieokreśl.
II° medycyna
od poniedziałku do piątku od 7.30 do
pracy
8.30 po wcześniejszej rejestracji
telefonicznej (nr tel. 602 366 144).
W godzinach od 9.00 do 18.00 termin
i miejsce badania po ustaleniu
telefonicznym nr tel. j.w.
26.01.2009-26.01.2010
27.01.2010- nieokreśl.
10. lek. med. Urszula
Urbanowicz
509 264 457
3951602
II° choroby
wewnętrzne,
II° kardiologia
Specjalistyczna Praktyka Lekarska
ul. Edukacji 1, 43-100 Tychy
wtorek od 9.00 do 12.00;
NZOZ „Nasza Przychodnia”
ul. Kisielewskiego 2, Sosnowiec
środa od 9.00 do 12.00;
NZOZ „Primus” ul. Szkolna 12
Brudzowice
czwartek od 9.00 do 12.00
2.07.2008-30.01.2009
Niepubliczny Zakład Opieki
10.02.2009-10.02.2010 Zdrowotnej „Nasza Przychodnia”
11.02.2010- nieokreśl.
ul. Kisielewskiego 2, Sosnowiec
wtorek i piątek od 17.00 do 18.00
11. lek. med. Maciej Graca
601 413 255
2957056
II° ortopedia i
traumatologia
12. lek. med. Magdalena
Pawłowska
508 079 922
8969155
specjalista
chorób
wewnętrznych
1.02.2008-31.01.2009
24.02.2009-24.02.2010
25.02.2010- nieokreśl.
Szpital Powiatowy w Będzinie,
Oddział Wewnętrzny B,
ul. Małachowskiego 12, Będzin
czwartek od 13.00 do 15.00
13. lek. med. Ewa
Strychalska
728 937 195
(032) 725 07 66
8711014
II° choroby
wewnętrzne
9.04.2009-9.04.2010
27.04.2010 – nieokreśl.
Dąbrowa Górnicza ul. Legionów
Polskich 141/22 os. Mydlice
poniedziałek – piątek od 9.00 do 19.00
po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym pod nr tel. 728 937 195
14. lek. med. Dariusz Galus
(032) 348 12 16,
(032) 249 62 16,
7042604
II° choroby
wewnętrzne,
II° medycyna
pracy
8048408
specjalista
ortopeda
traumatolog
(032) 252 14 20
15. lek. med. Hawranek
Robert
(032) 335 49 01
(032) 772 26 36
501 283 551
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej ul. Św. Pawła 11a,
Chorzów
poniedziałek i czwartek od 10.00 do
13.00, wtorek od 10.00 do 12.00,
środa od 13.00 do 18.00, piątek od
10.00 do 14.00 (tel. (032) 34 81 216,
(032) 24 96 216)
Praktyka Lekarzy Rodzinnych „Salus”
ul. Medyków 22, Katowice
poniedziałek od 17.00 do 18.00
(tel. (032) 252 14 20)
27.04.2010 – nieokreśl. Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Adomed 2,
ul. S. Batorego 19, Chorzów
wtorek od 16.00 do 18.00 lub po
wcześniejszym kontakcie
telefonicznym nr tel. 501 283 551
23.06.2008-30.01.2009
4.05.2009-16.04.2010
27.04.2010 – nieokreśl.
16. dr n. med. Gajda
Tomasz
(032) 726 50 34
604 130 015
5568391
specjalista
ortopeda i
traumatolog
narządu ruchu
10.05.2010 – nieokreśl.
Kliniczny Oddział Ortopedii
Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego nr 5 im. św.
Barbary, Pl. Medyków 1, Sosnowiec
poniedziałek - czwartek od 9.00 do
14.00 (po wcześniejszym kontakcie
telefonicznym nr tel. 604 130 015);
Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego nr 5 im. św.
Barbary, Pl. Medyków 1, Sosnowiec
piątek od 10.00 do 14.00 (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym nr
tel. 604 130 015);
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Ortop-Dent” w Będzinie
ul. Przyjaźni 1,
poniedziałek od 15.00 do 16.30,
czwartek od 15.00 do 18.00
(po wcześniejszym kontakcie
telefonicznym nr tel. 32 726 50 34 lub
604 130 015)
Download