Wykaz załączników do protokołu Nr XXI / 12

advertisement
Wykaz załączników do protokołu Nr XXII / 12
z posiedzenia XXII Sesji Rady Gminy Chełmża
z dn. 14.05.2012 roku.
Nr
zał.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Rodzaj załącznika – tytuł
Porządek obrad XXII Sesji RG
Lista obecności Radnych na XXII Sesji RG.
Lista obecności gościa na XXII Sesji RG.
Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego w Gminie Chełmża za 2011 r.
Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w 2011 r.
Roczne sprawozdanie finansowe SPOZ w Zelgnie za 2011r.(druk nr 1).
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
SPOZ w Zelgnie za 2011 r. (druk nr 1).
Uchwała nr XXII/155/12 - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego SPOZ w Zelgnie za 2011 r.
Plan finansowy SPOZ w Zelgnie na 2012 r. i (druk nr 2).
Opinia w sprawie zawartych umów o udzielenie publicznego zamówienia na
świadczenia zdrowotne.
Opinia Rady Społecznej dotyczącej regulaminu organizacyjnego SPOZ w Zelgnie
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej SPOZ w
Zelgnie (druk nr 3).
Uchwała nr XXII/156/12 - w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej
SPOZ w Zelgnie.
Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu SPOZ w Zelgnie (druk nr 4).
Uchwała nr XXII/157/12 - w sprawie nadania Statutu SPOZ w Zelgnie
Projekt uchwały dotyczący uchylenia uchwały w sprawie zamiany nieruchomości
we wsiach Pluskowęsy i Zelgno (druk nr 5).
Uchwała nr XXII/158/12 - dotyczący uchylenia uchwały w sprawie zamiany
nieruchomości we wsiach Pluskowęsy i Zelgno.
Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości we wsiach Pluskowęsy i
Zelgno (druk nr 6).
Uchwała nr XXII/159/12 w sprawie zamiany nieruchomości we wsiach
Pluskowęsy i Zelgno.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z
tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości położonej we wsi Browina (druk nr 7).
Uchwała nr XXII/160/12 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości położonej we wsi Browina.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z
tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości położonej we wsi Browina (druk nr 8).
Uchwała nr XXII/161/12 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości położonej we wsi Browina.
Projekt uchwały sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z
tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości położonej we wsi Browina (druk nr 9).
Uchwała nr XXII/162/12 - sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości położonej we wsi Browina.
Projekt uchwały w sprawie dofinansowania kosztów utrzymania dostępu do sieci
Internet mieszkańcom Gminy Chełmża (druk nr 11).
Uchwała nr XXII/163/12 - w sprawie dofinansowania kosztów utrzymania
dostępu do sieci Internet mieszkańcom Gminy Chełmża.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmża na 2012 r. (druk nr
12).
Uchwała nr XXII/164/12 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmża na 2012r.
Projekt uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chełmża
na lata 2012-2020 (druk nr 13).
Uchwała nr XXII/165/12 zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową
Gminy Chełmża na lata 2012-2020.
Sprawozdanie Wójta z Sesji.
Zestawienie uchwał podjętych na XXII Sesji RG.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards