Wybrane rzeki

advertisement
Wybrane rzeki
Polski i Francji
Polska:
Francja:
Wisła
Odra
Niemen
Dunaj
Garonna
Sekwana
Rodan
Loara
POLSKA
Wisła
Wisła (łac. i ang. Vistula) – najdłuższa rzeka Polski, o
długości 1047 km. Jest także najdłuższą rzeką w
zlewisku Morza Bałtyckiego.
Dorzecze Wisły zajmuje powierzchnię 194424 km² (w Polsce 168,7 tys.
km²). Urzeźbienie dorzecza Wisły charakteryzuje średnie
wzniesienie 270 m n.p.m., przy czym przeważająca część dorzecza
(55%) położona jest na wysokościach 100-200 m n.p.m.; od 100300 m zawiera się ponad 3/4 dorzecza. Najwyższy punkt dorzecza
leży na wysokości 2655 m n.p.m. (szczyt Gerlach w Tatrach). Cechą
dorzecza Wisły jest asymetria - w znacznej mierze konsekwencja
kierunku nachylenia Niżu Środkowoeuropejskiego ku północnemu
zachodowi i kierunku spływu wód lodowcowych, przy równocześnie
znacznej predyspozycji w budowie starszego podłoża. Asymetria
dorzecza (prawostronnego do lewostronnego): 73-27%.
La Vistule
La Vistule (en polonais : Wisła, en allemand: Weichsel) est
le principal fleuve polonais.
Le bassin versant de la Vistule s'étend sur 194 424 km² ce qui
représente plus de 60% de toute la Pologne et toute sa partie
orientale (le reste du pays est principalement drainé par l'Oder (en
polonais Odra). Le point le plus haut de ce bassin est situé dans les
Tatras, à 2 663 m d'altitude, et son altitude moyenne est de 270 m.
Cependant, 55% de la surface se situe à des altitudes comprises
entre 100 et 200 m et même, 75% entre 100 m et 300 m. Le bassin
est très dissymétrique, sa plus grande partie s'étend à l'est du
fleuve.
Odra
Odra (czes. Odra, niem. Oder, dł. Odra, gł. Wodra, łac.
Viadua, Viadrus) - rzeka w Europie Środkowej, płynie
przez Czechy, Polskę i Niemcy.
Odra swoje źródło ma na wzgórzu Fidlův kopec w Górach
Odrzańskich na wysokości 633 m n.p.m.. Płynie przez
Bramę Morawską, później przez Śląsk. W górnym biegu
na krótkim odcinku jest rzeką graniczną między Polską a
Czechami, a w dolnym – od ujścia Nysy Łużyckiej (w km
542,4) do Gryfina (km 17,1 Odry Zachodniej) – stanowi
granicę między Polską i Niemcami (przez 178,8 km
długości swojego biegu). Większymi miastami przez
które przepływa Odra są: Ostrawa, Wrocław i Szczecin.
W Kostrzynie nad Odrą do Odry uchodzi Warta.
L’Oder
L'Oder (Odra en polonais, tchèque et sorabe ; Viadrus en latin) est un
fleuve d'Europe centrale de 854 km de long qui se jette dans la mer
Baltique. Il coule à travers la République tchèque (112 km) et la
Pologne (742 km), et longe l'Allemagne (sur 187 km), formant alors
en son milieu l'actuelle frontière naturelle entre l'Allemagne et la
Pologne. C'est le 2e fleuve polonais (en longueur) après la Vistule.
L'Oder prend sa source à 627 m d'altitude en Moravie, au
Fidlův kopec, dans l'Oderské vrchy, contrefort oriental
des Sudètes près d’Olomouc, où il constitue sur une
partie la frontière entre la Silésie et la Moravie ; après
Ostrava, il traverse la frontière entre la République
tchèque et la Pologne puis coule à travers les régions
(Voïvodies) polonaises de Silésie, d'Opole, de Basse
Silésie (et sa capitale, Wrocław), de Lubusz et enfin de
Poméranie occidentale et sa capitale Szczecin.
Niemen
Niemen (biał. Нёман – Nioman, lit. Nemunas, ros. Неман
– Nieman, niem. Memel) – rzeka płynąca przez Białoruś,
Litwę i Rosję (obwód kaliningradzki). Długość – 937 km.
Wypływa z okolic Mińska. Ma kręty, meandrowaty
przebieg. Uchodzi ośmioramienną deltą do Zalewu
Kurońskiego (Morze Bałtyckie).
Dzięki systemowi kanałów posiada połączenie z
dorzeczem Dniepru (przez Kanał Ogińskiego z
Prypecią), dorzeczem Wisły (przez Kanał Augustowski) i
z rzeką Pregołą.
Największe miasta położone nad Niemnem to Grodno i
Kowno.
Le Niémen
Le Niémen (en biélorusse : Нёман, Nioman, IPA :
/'nʲoman/ ; en allemand : Memel ; en lituanien :
Nemunas ; en russe : Неман, Neman) est un fleuve
important d'Europe de l'Est coulant sur les territoires de
la Biélorussie, de la Lituanie et de la Russie.
Le Niémen a une longueur de 937 km. Son bassin versant
s'étend sur plus ou moins 98 000 kilomètres carrés.
Il prend sa source en Biélorussie dans les hauteurs de
Minsk et se dirige vers l'ouest puis le nord vers la
Lituanie, puis débouche en un delta dans la lagune de
Courlande près de Klaipėda.
La partie finale de son cours délimite la frontière entre
l'oblast de Kaliningrad (Russie) et la Lituanie.
Dunaj
Dunaj (łac. Danubius, ang. Danube, niem. Donau, słow.
Dunaj, węg. Duna, chorw. Dunav) – po Wołdze druga co
do długości rzeka w Europie.
Dunaj jest jedyną w Europie większą rzeką, która płynie z zachodu na
wschód. Po przepłynięciu 2888 kilometrów na pograniczu Rumunii i
Ukrainy uchodzi do Morza Czarnego. Inaczej niż dla Renu, Wezery,
Łaby czy Odry, w przypadku Dunaju i jego dopływów kilometry liczy
się w przeciwną stronę niż prąd rzeki, tzn. w górę cieku. Oficjalnym
punktem "0" jest latarnia morska w Sulinie nad Morzem Czarnym.
Dorzecze Dunaju ma powierzchnię 795 686 km², co stanowi ponad
7,5% powierzchni Europy.
Le Danube
Le Danube est le deuxième plus long cours d'eau d’Europe (après la
Volga) et le plus long parcourant l’Union européenne. Il prend sa
source dans la Forêt-Noire en Allemagne lorsque deux cours d’eau,
la Brigach et le Breg, se rencontrent à Donaueschingen ; c’est à
partir de ce point que le cours d’eau prend son nom de Danube.
Mais la source précise du Danube est celle du Breg et donc la
Brigach est le premier affluent important du Breg, nommé Danube
dès leur confluence.
Le Danube est formé de deux ruisseaux descendant de la
Forêt-Noire, la Breg et la Brigach. La Breg prend sa
source près de Furtwangen, à 1 078 mètres d’altitude.
Ayant un parcours plus long, sa source, qui ne se situe
qu’à cent mètres de la ligne de partage des eaux du
bassin du Rhin, est considérée comme la source
géographique du Danube.
FRANCE
Garonna
Garonna (franc. Garonne) - rzeka w południowozachodniej Francji. Jej źródła znajdują się w Pirenejach
na terytorium Hiszpanii.
W dużej części jej bieg znajduje sie na terytorium Gujenny.
Na północ od Bordeaux Garonna łączy się z Dordogne
tworząc Żyrondę i uchodzi do Oceanu Atlantyckiego w
formie estuarium. Długość Garonny/Żyrondy wynosi 650
km. Garonnę charakteryzują duże wahania poziomu
wody związane z pływami morskimi. Żeglowna na
długości 200 km, połączona jest Kanałem Południowym
z Morzem Śródziemnym.
La Garonne
La Garonne est un fleuve français et espagnol qui coule
sur 647 km. La Garonne a donné son nom aux
départements français de Haute-Garonne, de Lot-etGaronne et de Tarn-et-Garonne.
Le débit de la Garonne a été observé sur une période de
76 ans (1913-1988), au Mas-d'Agenais, localité du
département de Lot-et-Garonne située à une douzaine
de kilomètres en amont de la ville de Marmande. La
surface prise en compte est de 52 000 km², ce qui
correspond à près de 95 % du bassin versant total du
fleuve qui fait plus ou moins 55 000 km².
Sekwana
Sekwana (fr. Seine) jest rzeką w północnej Francji.
Długość Sekwany wynosi 776 km, a powierzchnia
dorzecza około 78 tys. km²; swe źródła bierze na
Wyżynie Langres, a uchodzi w formie estuarium do
Zatoki Sekwańskiej koło Hawru (kanał La Manche).
Sekwana jest żeglowna od ujścia do niej rzeki Aube, a
statki morskie mogą płynąć nawet 125 km w górę rzeki
do Rouen. Sekwana jest połączona kanałami z Renem i
Rodanem.
Głównym miastem przez które przepływa Sekwana jest
stolica Francji - Paryż. Poza tym Rouen, Troyes i Hawr.
La Seine
La Seine est un fleuve français, long de 777 kilomètres, qui
coule dans le Bassin parisien et arrose notamment
Troyes, Paris et Rouen. Sa source se situe à 446 mètres
d'altitude à Source Seine, sur le plateau de Langres en
Côte-d'Or. Son cours a une orientation générale du sudest au nord-ouest.
Elle se jette dans la Manche, à hauteur du méridien du
Hode, près du Havre. Son bassin versant, d'une
superficie de 78 650 km², intéresse près de 30 % de la
population du pays. Il est géré par l'agence de l'eau
Seine-Normandie.
Rodan
Rodan (fr. Rhône, frank.-prow. Rôno, oks. Ròse, wł.
Rodano, łac. Rhodanus) – rzeka płynąca przez
terytorium Szwajcarii i Francji. Długość – 812 km,
powierzchnia dorzecza – 98 tys. km². Średni przepływ
Rodanu (mierzony w Beaucaire) wynosi 1700 m³ na
sekundę (na podstawie danych z lat 1920-2005).
Rodan jest jedyną dużą rzeką Francji zlewiska Morza
Śródziemnego i jednocześnie drugą co do wielkości
przepływu rzeką uchodzącą do Morza Śródziemnego.
Jest najzasobniejszą w wodę rzeką Francji, ma także
duży potencjał hydroenergetyczny. Poprzez Saonę ma
połączenie z Loarą, a poprzez Kanał Południowy z
Garonną. Rodan jest żeglowny na odcinku 670 km od
ujścia rzeki Ain do morza.
Le Rhône
Le Rhône est un fleuve d'Europe. Long de 812 kilomètres,
il prend sa source au Saint-Gothard dans les Alpes
suisses (290 km) et finit son cours dans le delta de
Camargue en France (522 km ou 545 km selon le
SANDRE) pour se jeter dans la mer Méditerranée. Il
alimente au passage le lac Léman.
Le Rhône a le second débit de tous les fleuves s'écoulant
en Méditerranée, après le Nil. Se jetant dans une mer
sans marée, le fleuve a formé un delta avec des bras qui
se sont déplacés globalement d'ouest en est au cours de
la période historique. Désormais endigué, son delta est
figé hormis lors de crues exceptionnelles comme par
exemple en 1993, 1994 et 2003.
Loara
Loara (franc. Loire) jest najdłuższą rzeką Francji. Jej
długość wynosi 1020 km, a powierzchnia dorzecza 120,5
tys. km² (1/5 powierzchni Francji).
Źródła Loara bierze w na stokach Gerbier-de-Jonc we
wschodniej części Masywu Centralnego, a uchodzi do
Zatoki Biskajskiej (Ocean Atlantycki) w postaci
estuarium. Od Roanne Loara jest żeglowna, a na
długości 53 km w górę rzeki (do Nantes) jest dostępna
dla statków morskich. Loara posiada połączenia z
Sekwaną i Saoną za pomocą kanałów.
La Loire
La Loire est un fleuve long de 1 013 kilomètres,
ce qui en fait le plus long ayant son cours en
France. Il prend sa source en Ardèche, au Mont
Gerbier de Jonc.
Son embouchure se trouve dans la région des Pays de la
Loire au sud de la Bretagne et à l'ouest de l'Anjou. La
partie de son cours située en aval du confluent de la
Vienne (à la hauteur de la commune de Candes-SaintMartin dans l' Indre-et-Loire) et jusqu'à Saint-Nazaire
s'appelle la Basse-Loire. Elle se jette dans l’océan
Atlantique en Loire-Atlantique à travers un estuaire.
Download