Z1. Korelacje rekursywne Rysunki Z1.1.1-13

advertisement
1
Z1. Korelacje rekursywne
Rysunki Z1.1.1-13. Korelacja rekursywna między wahaniami cyklicznymi PKB w strefie
euro i w krajach UE
Czechy
Niemcy
Estonia
Hiszpania
Francja
Grecja
2
Węgry
Włochy
Litwa
Łotwa
Polska
Portugalia
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
3
Rysunki Z1.2.1-13. Korelacja rekursywna między wahaniami cyklicznymi wskaźnika ESI w
strefie euro i w krajach UE
Czechy
Niemcy
Estonia
Hiszpania
Francja
Grecja
Węgry
Włochy
4
Litwa
Łotwa
Polska
Portugalia
Słowacja
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
5
Rysunki Z1.3.1-13. Korelacja rekursywna między wahaniami cyklicznymi konsumpcji w
strefie euro i w krajach UE
Czechy
Niemcy
Estonia
Hiszpania
Francja
Grecja
Węgry
Włochy
6
Litwa
Łotwa
Polska
Portugalia
Słowacja
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
7
Rysunki Z1.4.1-13. Korelacja rekursywna między wahaniami cyklicznymi wskaźnika CS w
strefie euro i w krajach UE
Czechy
Niemcy
Estonia
Hiszpania
Francja
Grecja
Węgry
Włochy
8
Litwa
Łotwa
Polska
Portugalia
Słowacja
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
9
Rysunki Z1.5.1-13. Korelacja rekursywna między wahaniami cyklicznymi inwestycji w
strefie euro i w krajach UE
Czechy
Niemcy
Estonia
Hiszpania
Francja
Grecja
Węgry
Włochy
10
Litwa
Łotwa
Polska
Portugalia
Słowacja
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
11
Rysunki Z1.6.1-13. Korelacja rekursywna między wahaniami cyklicznymi produkcji
przemysłu przetwórczego w strefie euro i w krajach UE
Czechy
Niemcy
Estonia
Hiszpania
Francja
Grecja
Węgry
Włochy
12
Litwa
Łotwa
Polska
Portugalia
Słowacja
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
13
Rysunki Z1.7.1-13. Korelacja rekursywna między wahaniami cyklicznymi wskaźnika ICI w
strefie euro i w krajach UE
Czechy
Niemcy
Estonia
Hiszpania
Francja
Grecja
Węgry
Włochy
14
Litwa
Łotwa
Polska
Portugalia
Słowacja
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
15
Rysunki Z1.8.1-13. Korelacja rekursywna między wahaniami cyklicznymi produkcji
budowlano-montaŜowej w strefie euro i w krajach UE
Czechy
Niemcy
Hiszpania
Francja
Węgry
Włochy
Polska
Portugalia
16
Słowacja
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
17
Rysunki Z1.9.1-13. Korelacja rekursywna między wahaniami cyklicznymi wskaźnika CCI w
strefie euro i w krajach UE
Czechy
Niemcy
Estonia
Hiszpania
Francja
Grecja
Węgry
Włochy
18
Litwa
Łotwa
Polska
Portugalia
Słowacja
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
19
Rysunki Z1.10.1-13. Korelacja rekursywna między wahaniami cyklicznymi sprzedaŜy
detalicznej w strefie euro i w krajach UE
Czechy
Niemcy
Estonia
Hiszpania
Francja
Grecja
Węgry
Włochy
20
Litwa
Łotwa
Polska
Portugalia
Słowacja
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
21
Rysunki Z1.11.1-13. Korelacja rekursywna między wahaniami cyklicznymi wskaźnika RCI w
strefie euro i w krajach UE
Czechy
Niemcy
Estonia
Hiszpania
Francja
Grecja
Węgry
Włochy
22
Litwa
Łotwa
Polska
Portugalia
Słowacja
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
Download