Edudu.pl - Mezopotamia, Egipt, Izrael

advertisement
Ściąga eksperta
Mezopotamia, Egipt, Izrael - starożytność
Mezopotamia- zamieszkana przez ludy semickie
Sumerów
Chaldejczyków
Akadyjczyków
Amorytów
Sumerowie- Mezopotamia
wynaleźli koło
miasta- państwa
rządzeni przez kapłanów
rozwinęli matematykę
rozwinęli astronomię /astrologię
rozwinęli medycynę
Mezopotamia-Babilon
III/II tysiąclecie p.n.e
Sumerowie podbici przez Babilon
Babilon głównym ośrodkiem Mezopotamii
Babilon- Hammurabi- kodeks
oko za oko ząb za ząb (zasada ta odnosiła się do osób z tej samej warstwy społecznej)
Mezopotamia- Asyria
VII w .p.n.e- Asyria podbija Egipt i Palestynę
www.edudu.pl - filmy edukacyjne on-line
Strona 1/5
Ściąga eksperta
www.edudu.pl - filmy edukacyjne on-line
Strona 2/5
Ściąga eksperta
Terytorium Mezopotamii w latach późniejszych:
Persja
Państwo Chaldejskie
Partowie
Rzymianie
Egipt
Władcą Egiptu- faraon
władza despotyczna- faraon z nikim nie konsultował decyzji
władza teokratyczna- boski charakter władzy
Struktura społeczna Egiptu:
istotna rolę pełnią kapłani (służ radą faraonowi, przewidywali wielkość rozlewu Nilu)
chłopi (uprawiali rolę, budowali piramidy, utrzymywali system irygacyjny)
Wierzenia egipskie:
politeizm: wiara w wielu bogów
zoomorfizm: bogowie na obraz i podobieństwo zwierząt
nieśmiertelna dusza „ka”
mumifikacja ciał, by człowiek pozostał nieśmiertelny
piramidy- grobowce
Potęgą Egiptu osłabła przez:
Hyksosów
najazdy babilońskie
najazdy asyryjskie
Izrael
www.edudu.pl - filmy edukacyjne on-line
Strona 3/5
Ściąga eksperta
Izrael-XVIII w.p.n.e- Filistyni
www.edudu.pl - filmy edukacyjne on-line
Strona 4/5
Ściąga eksperta
Żydzi pochodzą z obszaru Mezopotamii
Do ziemi Filistynów przybyli 2 razy:
prowadzeni przez Abrahama, zbudowali państwo ale nie oparli się potędze Egiptu
po wyprowadzeniu z „niewoli egipskiej”, odbudowali swoje państwo
Żydzi podbijają terytoria filistyńskie
David pokonuje Goliata- zostaje królem Izraela
Salomon- król słynący ze swojej mądrości
po śmierci Salomona Izrael rozpada się na 2 części
podział doprowadza do zguby
najazdy Babilończyków
niewola babilońska
Wierzenia żydowskie:
wiara w jednego boga: Jahwe
stworzyli Biblię
uznają Pięcioksiąg- Torę
www.edudu.pl - filmy edukacyjne on-line
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Strona 5/5
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards