KONDENSATORY

advertisement
KONDENSATORY
KONDENSATOR
• Kondensator to element elektroniczny, który składa
się z co najmniej dwóch równoległych płytek
wykonanych z materiału przewodzącego prąd
elektryczny. Płytki oddzielone są dielektrykiem
(izolatorem), którym może być papier, tworzywo
sztuczne, ceramika, powietrze).
BUTELKA LEJDEJSKA
• Pierwszym kondensatorem była BUTELKA LEJDEJSKA
– urządzenie do magazynowania ładunku. Szklana
butelka, której obie powierzchnie – zewnętrzna
i wewnętrzna – pokryte są odizolowanymi warstwami
metalu. Warstwy te pełnią rolę okładek
kondensatora, zaś szkło butelki jest izolatorem.
• Wykonano ją w Lejdzie – stąd nazwa.
KONDENSATOR
• Kondensator podłączony do źródła prądu
stałego gromadzi ładunek elektryczny.
• Po naładowaniu i podłączenia do źródła prądu
zmiennego umożliwia przepływ ładunku.
• Po odłączeniu od źródła napięcia, ładunki
utrzymują się na okładkach siłami przyciągania
elektrostatycznego
KONDENSATOR
• Kondensator charakteryzuje się POJEMNOŚCIĄ.
• Pojemność (C) jest to zdolność gromadzenia
ładunków elektrycznych. Mierzy się ja w FARADACH
(F), jednak częściej stosuje się jednostki mniejsze :
mF, μF, nF, pF.
• Pojemność zależy od powierzchni płytek
kondensatora, ich odległości od siebie i rodzaju
oddzielającego je izolatora.
POJEMNOŚĆ KONDENSATORA
• Pojemność kondensatora:
C- pojemność kondensatora [F)
Q- ładunek zgromadzony na okładce [C]
U – napięcie między okładkami[V]
RODZAJE KONDENSATORÓW
• Można wyróżnić następujące rodzaje
kondensatorów:
- elektrolityczne (w ich skład wchodzi elektrolit)
- o stałej pojemności
- o zmiennej pojemności
PARAMETRY KONDENSATORA
• Oznaczenia cyfrowe i literowe na kondensatorach są
nadrukowywane na obudowie. Jeśli kondensatory są
bardzo małe, wtedy zamiast oznaczeń cyfrowych
i literowych stosuje się oznaczenia barwne.
SZEREGOWE POŁĄCZENIE
KONDENSATORÓW
• W połączeniu szeregowym kondensatorów całkowitą
pojemność oblicza się ze wzoru:
RÓWNOLEGŁE POŁĄCZENIA
KONDENSATORÓW
• W połączeniu równoległym kondensatorów pojemność całkowita
jest sumą pojemności wszystkich kondensatorów.
• Przy połączeniu równoległym kondensatorów, na każdym
kondensatorze jest takie samo napięcie – napięcie źródła.
Zad. 1
• Połączono równolegle trzy kondensatory
o pojemnościach: 10 nF, 22 nF i 100 nF. Oblicz
pojemność powstałego połączenia.
Zad. 2
• Połączono szeregowo dwa kondensatory 100
pF i 200 pF. Obliczyć pojemność tego
połączenia
Zad. 3
• Na okładkach kondensatora zgromadzony jest
ładunek 3C. Napięcie między okładkami tego
kondensatora wynosi 5 V. Jaka jest pojemność
tego kondensatora?
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards