EGZAMIN Z PEDIATRII V rok Wydz. Lek. z ONwJA 2016/ 2017 12.07

advertisement
EGZAMIN Z PEDIATRII
V rok Wydz. Lek. z ONwJA 2016/ 2017
12.07 2017 godz. 9.00
MIEJSCE EGZAMINU:
1.
2.
3.
4.
Grupa A i grupa B
Grupa C
Grupa D i grupa E
Grupa F
AULA PUM ul Rybacka 1
Sala Wykładowa SPSK Nr 1 ul. Unii Lubelskiej 1
Stara Sala Wykładowa SPSK Nr 2 Pomorzany
Sala Kopernikańska SPSK Nr 2 Pomorzany
Download