Filozofia z logiką

advertisement
Filozofia z logiką
Literatura:
1. Ajdukiewicz Kazimierz, Zagadnienia i kierunki filozofii. Teoria poznania. Metafizyka,
Warszawa-Kęty 2003.
2. Batóg Tadeusz, Podstawy logiki, Poznań 2004.
3. Mackiewicz Witold, Filozofia współczesna w zarysie, Warszawa 2008.
4. Patryas Wojciech, Elementy logiki dla prawników, Poznań 1994.
5. Podsiad Antoni, Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa 2001.
6. Tatarkiewicz Władysław, Historia filozofii, tomy 1-3, Warszawa 1999.
7. Wybrane teksty z historii filozofii. Filozofia starożytna Grecji i Rzymu, Warszawa 1970.
Zagadnienia:
A) Filozofia: filozofia starożytna, filozofia średniowieczna, filozofia nowożytna, filozofia
współczesna.
B) Logika: logika formalna – klasyczny rachunek zdań i klasyczny rachunek predykatów.
Agnieszka Porębska
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards