III LUBIŃSKI FESTIWAL KWIATÓW I ROŚLIN

advertisement
III LUBIŃSKI FESTIWAL KWIATÓW I ROŚLIN
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
TERMIN FESTIWALU
WYSTAWCY KWIATÓW I ROŚLIN
ORGANIZATOR
OŚRODEK KULTURY ,, WZGÓRZE ZAMKOWE”
1 - 3 MAJA 2015 r.
59 – 300 Lubin, ul. Mikołaja Pruzi 7 i 9, woj. dolnośląskie
tel. 76 749 69 69, fax.76 749 69 68,
nasza strona: www.wzgorzezamkowe.pl
www.festiwal-kwiatow.pl, e-mail: [email protected]
TERMIN NADSYŁANIA
ZGŁOSZEŃ
10 KWIETNIA
DANE WYSTAWCY:
Firma /Nazwisko i imię……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Telefon……………………………………………………... Fax…………………………………………………………………………...
e-mail……………………………………………………..…NIP…………………………………………………………………………..
Asortyment handlowy……………………………………………………………………………………………………………………….
ZGŁOSZENIE STOISKA WYSTAWIENNICZEGO
WYSTAWCY KWIATÓW I ROŚLIN – ASORTYMENT OGRODNICZY
RODZAJ STOISKA
Moduł A
Powierzchnia
wystawiennicza do 15 m ²
Moduł B
Powierzchnia
wystawiennicza do 20 m ²
Moduł C
Powierzchnia
wystawiennicza do 30 m 2
Domek ekspozycyjny
CENA BRUTTO
(trzech dni festiwalowych)
ZAMAWIAM
KWOTA
250, 00 zł
300, 00 zł
400, 00 zł
800, 00 zł
ZAMAWIAM USŁUGI DODATKOWE
PRZYŁĄCZE ENERGII
ELEKTRYCZNEJ
Energia elektryczna
230 V
Energia elektryczna
400 V
OPŁATA STAŁA
BRUTTO
123, 00 zł
ZAMAWIAM
KWOTA
147, 60 zł
KWOTA BRUTTO /RAZEM:
NALEŻNOŚĆ WPŁACAMY NA KONTO:
BNP Paribas Fortis O/Lubin 65 1600 1462 1843 8578 0000 0001
Przesyłając niniejsze zgłoszenie zobowiązujemy się do przestrzegania warunków uczestnictwa oraz
regulaminu.
………………………………………………………………………………………………………………………………
data
podpis
pieczęć firmy
TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 10 KWIETNIA 2015 r.
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards