Prezentacja Biblijna

advertisement
Nowy Testament
Nowy Testament w liczbach
 pisano go 45 lat (od 51-96 r. n.e.)
 27 ksiąg (4 Ewangelie, 21 Listów, 2 pozostałe księgi)
 325 stron
 przetłumaczony na 1231 języków
 najtańszy egzemplarz kosztuje… 0 zł 
Podział ksiąg NT
 Ewangelie
 Dzieje Apostolskie
 Listy
 Objawienie św. Jana
Ewangelie
 św. Mateusza
Napisana do Żydów, przedstawia Chrystusa jako Mesjasza, którego
naród żydowski wyczekiwał.
 Ew. Marka
Napisana do Rzymian, przedstawia Jezusa jako Przywódcę, szczególnie
ukazuje jego czyny.
Ewangelie cd.
 Ew. Łukasza
Napisana do Greków, przedstawia Jezusa Chrystusa jako
doskonałego Boga – Syna Człowieczego.
 Ew. Jana
Napisana do Pogan, przedstawia Chrystusa jako Syna Bożego i
Zbawiciela, ukazuje Bożą miłość do ludzi.
Największe przykazanie
Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca
swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej.
To jest największe i pierwsze przykazanie.
A drugie podobne temu:
Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.
(Ew. Mateusza 22, 37 – 39)
Kilka scen z NT cz.1
Chrzest Jezusa
Kazanie na Górze
Uzdrowienia i cuda Jezusa
 Uzdrowienie sługi setnika
 Uciszenie burzy
 Wskrzeszenie Łazarza
 Wielki połów ryb
 Uzdrowienie chorego przy sadzawce
 Wskrzeszenie córki Jaira
…i wiele innych!
Kilka scen z NT cz.2
Jezus chodzi po wodzie
Ostatnia wieczerza
Wielki nakaz misyjny
A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa:
Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie
tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je
przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem.
A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do
skończenia świata.
(Ew. Mateusza 28, 18 – 20)
Kilka scen z NT cz.3
Zmartwychwstanie Jezusa
Nawrócenie Saula z Tarsu
Objawienie św. Jana
 Jest to jedyna prorocka księga Nowego Testamentu
 Została napisana na wyspie Patmos przez ewangelistę
Jana, któremu objawił się Jezus Chrystus
 Przedstawia wydarzenia, które rozegrają się podczas
końca świata
 Szczególnie eksponuje liczbę siedem (pojawia się ona
ponad 50 razy), która symbolizuje doskonałość Boga
KONIEC
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards