Ćwiczenia służące doskonaleniu percepcji wzrokowej

advertisement
Ćwiczenie 1
Z rozsypanki wybierz tylko sylaby. Wypisz je u dołu strony.
ma
sz
dr
Ts
lis
że
M
to
go
le
w
......................................................................................................
Sprawdzenie
ma
sz
dr
Ts
lis
to
go
że
M
le
w
.ma, że, go,le,to, ...............................................................
Brawo!
Ćwiczenie 2
Wpisz w trójkąt spółgłoski, w koło
– samogłoski.
A
R
S TE
Ló
M b z y ę dz
ą u ch
Kpr
Sprawdzenie
AEóęąu
RSTLMb
Z dz ch K p r
Brawo!
Ćwiczenie 3
Nawlecz wszystkie koraliki tak, by powstało zdanie: „Słońce jasno
świeci, gdy radosne są dzieci.”
Słońce
jasno
dzieci
świeci
gdy
radosne
są
Sprawdzenie
Słońce
jasno
dzieci
świeci
gdy
radosne
są
Brawo!
Ćwiczenie 4
Spróbuj znaleźć identyczne wyrazy w grupie wyrazów i zaznacz
je strzałeczkami.
ZIMA
LATO
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
Ziemia
Ziemniak
Zimno
zima
Lata
Lato
Lala
lama
WIOSNA
JESIEŃ
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
Wioska
Wosk
Wiosna
wiosła
Jedzie
Jeść
Jasiek
jesień
Sprawdzenie
ZIMA
LATO
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
Ziemia
Ziemniak
Zimno
zima
Lata
Lato
Lala
lama
WIOSNA
JESIEŃ
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
Wioska
Wosk
Wiosna
wiosła
Jedzie
Jeść
Jasiek
jesień
Brawo!
Ćwiczenie 5
Połącz litery tak, by powstały wyrazy.
D
m
dom
o
I
dzieci
d
z e
c i
rodzina
o d i z
n
a
r
klasa
k
a
l
s
a
Sprawdzenie
d
m
dom
o
d
dzieci
z e
i
i
rodzina
r
o d
z
n
i
a
klasa
k
a
l
s
c
a
Brawo!
Ćwiczenie 6
Podpisz obrazek podanymi wyrazami: drzewka, domek, śnieg,
Gwiazdy, okna, drzwi, droga
Sprawdzenie
okna
gwiazdy
domek
drzewka
drzwi
droga
śnieg
Brawo!
Download